Заяви видео консултация

За първи път Пощенска банка предлага на своите настоящи и бъдещи клиенти сегмент „Малък бизнес“ услугата Видео консултации, чрез която всеки може да получи информация относно предлаганите от Банката продукти и услуги, докато управлява бизнеса си, без да има нужда да посещава финансов център на Банката.

Информирайте се за нашите бизнес кредити, бизнес кредитни и дебитни карти, пакетни продукти, сметки, депозити, разплащания,  ПОС терминали и други продукти и услуги за клиенти сегмент „Малък бизнес“, като заявите видео консултация с наш служител.

 

Спестяваме време на всеки собственик на малък бизнес, като запазваме качеството – няма значение къде ще потърсите информация, във финансов център на Банката или онлайн, винаги ще получите точен отговор на Вашето запитване. Банката остава на клик разстояние. Предлаганата услуга е без такса и всеки, който притежава мобилно устройство, лаптоп или компютър, с микрофон и/или камера, може да се възползва от нея като заяви провеждането й чрез нашата форма за заявка. Услугата се предлага чрез приложението Microsoft Teams Meeting и съгласно Условията за ползване на услугата Видео консултация, налични по-долу.

 

Запознайте се с Условията за ползване на услугата преди да заявите вашата Видео консултация.

 

Условия за ползване на услуга Видео консултация

1. Общи

1.1. „Юробанк България“ АД (наричана по-долу „Банката“), предоставя възможност за ползване на услугата „Видео консултация“ (наричана по долу „Услугата“) на лица, проявяващи интерес към продукти на сегмент „Банкиране малък бизнес“ (наричани по-долу Клиент/и).

1.2. Услугата предоставя на Клиента още една възможност за получаване на информация за продуктите на „Банкиране малък бизнес“ на Банката, в работни дни и в часовия интервал от 08:30-17:00 ч.

1.3. Услугата се ползва без да е необходимо потребителско име и парола.

1.4. Банката предоставя Услугата след получаване на e-mail заявка за провеждане на Видео консултация. Заявката се подава от Клиента чрез изпращане на e-mail до SBB_video_consultation@postbank.bg, съдържащ необходата информация описана в точка 3. При одобрение на заявката Клиентът получава e-mail с детайли и указания за провеждане на Видео консултацията. Разговорът се провежда чрез използване на приложението Microsoft Teams Meeting.

1.5. Услугата може да бъде ползвана от устройства, на които са инсталирани някои следните операционни системи и браузъри:

OS + Browser

Audio

Video

Screenshare

Chat

Windows7+Chrome

Yes

Yes

Yes (with extension)

Yes

Windows10+Chrome

Yes

Yes

Yes (with extension)

Yes

Windows7 +Firefox 52 and above

Yes

Yes

Yes

Yes

Windows10 + Firefox 52

Yes

Yes

Yes

Yes

Android 4.4 and above + Chrome

Yes

Yes

No

Yes

iOS 11 and above + Safari

Yes

Yes

No

Yes

MacOS + Safari 11 and above

Yes

Yes

No

Yes

MacOS + Chrome v.64

Yes

Yes

Yes (with extension)

Yes

MacOS + Firefox v.58

Yes

Yes

No

Yes

 

1.6. При Видео консултация служителите на Банката нямат достъп и не могат да управляват устройствата на Клиента.

1.7. Използването на Услугата и споделянето на екрана е по изрично желание и инициатива на Клиента.

1.8. За да се ползва Услугата е необходимо Клиентът да:

•             разполага с мобилно устройство или компютър с микрофон (поддържат се и само аудио разговори) и камера (за видео консултация);

•             разполага с устройство, на което са инсталирани поддържаните операционни системи и браузъри, цитирани в т. 1.5. по-горе;

•             инсталира необходимите добавки (extentions/add-on's) на ползвания браузър, в случай че желае да ползва Screen share. За целта Клиентът следва да притежава административни права на устройството, от което ползва Услугата.

1.9. Банката не записва и не съхранява данни от проведената Видео консултация.

2. Права, отговорности и отказ от услугата

2.1. Клиентът по свое желание може да прекъсне Видео консултацията с Банката по всяко време.

2.2. Банката има право да откаже или прекъсне сесия с Клиент, който демонстрира неподходящо, нецензурно или грубо поведение.

2.3. Служители на Банката, ангажирани с Услугата, при никакви обстоятелства няма да поискат разкриване на данни (пароли, номера на банкови карти, банкови сметки или ПИН код или други данни) за Клиента. В случай на установени такива практики, Клиентът може и следва незабавно да уведоми Банката на телефон: 0700 18 555  / Кратък номер:*7224.

Всеки Клиент трябва да се запознае с настоящите Условия преди да използва Услугата.

 

3. Необходимо информация при изпращане на искане за видео консултация

•             Име и булстат

•             Данни за представляващ: Две имена (Име и Фамилия)

•             Телефон на клиента

•             e-mail адрес на клиента

•             Допълнителна информация/ забележки (при желание може да попълни повече детайли за консултацията, която иска да проведе)

 

За допълнителна информация за клиенти от сегмент “БАНКИРАНЕ МАЛЪК БИЗНЕС“:

SBB_video_consultation@postbank.bg, sbb.contact.center@postbank.bg  или на телефонен номер 028179200

Запознат съм с Тарифата за такси и комисионни на „Юробанк България“ АД (Банката). Известно ми е, че в случаите на неодобрени кредитни проекти от Банката, събраните такси и комисионни не подлежат на възстановяване. С настоящото декларирам, че информацията която съм дал е вярна и точна. При доказана невярност на данните, Банката има право да направи кредита незабавно и предсрочно изискуем. Известно ми е, че при вписване в настоящата декларация на невярни данни, нося наказателна отговорност, съгласно действащото законодателство. Задължавам се незабавно да уведомявам Банката за промени, настъпили в декларираните данни.

 

Запознах се с Уведомлението относно обработването на личните ми данни от "Юробанк България" АД