Карта за всеки твой ден

и всяко твое желание!

 

Специални условия за кредитна карта Mastercard до 30 юни 2023 г.

 

При всеки повод, във всяка ситуация, е добре да има на какво да разчиташ. Предлагаме ти нова кредитна карта със специални условия, която ти дава много възможности!1

Дали ще я ползваш за всичко в ежедневието и ще получаваш точки по програмата ни за лоялност или ще изпълниш някое желание за по-голяма покупка - Mastercard от Пощенска банка е създадена за теб. 

Предлагаме ти1:

  • 3 месеца без лихва при покупки и теглене на пари в брой 2
  • 3 месеца двойни точки по програма за лоялност "Моите награди"

И още:

 

Заяви нова кредитна карта Mastercard по най-удобния за теб начин:

 

  • онлайн чрез бутона

                                                             

 

Какво още получаваш с кредитна карта Mastercard от Пощенска банка?

 

  • Дълъг безлихвен гратисен период до 50 дни при покупки4.
  • Автоматично участие в програма за лоялност „Моите награди“**, благодарение на която печелиш точки за всеки похарчен лев с картата, които лесно обменяш в парични награди до 1 000 лв. на година с кредитна картa Mastercard World Premium и до 500 лв. на година за кредитни карти Mastercard Standard и Mastercard World.3
  • Възможност за лесно и безплатно плащане на всички битови задължения през интернет банкирането „e-Postbank” и мобилното банкиране „m-Postbank“ на Пощенска банка 5.
  • Възможност за покупки на равни месечни вноски в търговски обекти в цялата страна, част от партньорската мрежа на банката, при плащане на ПОС терминал на Пощенска банка6.

 

Възползвай се и от предимствата на мобилния ни портфейл ONE wallet, като дигитализираш своята нова карта и я ползваш още по-удобно7!

 

 

 

 

 

Условия:

Предложението е валидно за физически лица, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium, от Пощенска банка в периода от 3 януари до 30 юни 2023 г. Предложението важи и при кандидатстване от клиенти, ползващи отстъпки за кредитни карти по предлагани от Банката пакетни програми.  

Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash, Mastercard Cash Momento, Mastercard Universe  и Mastercard Business.

Банката не начислява лихва върху сумата от направените покупки и изтеглени пари в брой с картата, за период от три месеца, считането от датата на нейното издаване. Всички задължения за такси и комисионни, начислени по кредитния лимит на картата в посочения период, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент за съответния вид карта. Усвоената сума от лимита на картата, която не бъде погасена до изтичането на безлихвения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта. 

Точките по програмата за лоялност „Моите награди“ се получават съгласно условията, посочени в Официалните правила на програмата, и зависят от вида кредитна карта. За период от три месеца, считано от датата на издаване на картата, се получават двойно повече точки за всеки лев от направените в периода покупки с картата. Наградите по програмата се предоставят съобразно натрупания брой точки за направените покупки и се получават по дигитална карта, която се издава автоматично и безплатно при регистрация в мобилния портфейл ONE wallet by Postbank. Пълните условия на програмата можете да научите тук, както и във всеки офис на Банката.

 

Продължителността на гратисния период за конкретна покупка е в зависимост от датата на покупката и срока за погасяване на задълженията по последното издадено от банката месечно извлечение по картата. Банката не начислява лихва за направените с картата покупки, ако в рамките на този период се погасят всички задължения по картата. Гратисният период не се прилага за лихвата, начислявана при теглене на пари в брой.

 

Научи повече за услугата тук.

 

Можеш да пазаруваш на вноски на територията на страната при търговци, с които Пощенска банка има сключено споразумение. Списък на търговците можеш да намериш тук. Сборът на вноските следва да е в рамките на разполагаемия кредитен лимит по картата.

 

7    Повече за приложението One Wallet by Postbank и за всички негови предимства може да научиш тук.