Новини

Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете

Фондът за гарантиране на влоговете в банките е създаден през януари 1999 г.

Като осигурява защита на влоговете в банките и изплаща гарантираните суми по тях, Фондът допринася за стабилността и доверието във финансовата система в страната.

На популярен език в тази брошура е описана системата за гарантиране на влоговете в България.

Надяваме се, че тя ще Ви помогне да разберете как са защитени не само Вашите, но и интересите на всички вложители, за да можете да направите своя информиран избор.

За вложителите/Брошура