Новини

Пощенска банка актуализира стойностите на референтните лихвени проценти ПРАЙМ БМБ и ПРАЙМ бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви, че считано от 01.06.2023 г. Юробанк България АД (Пощенска банка) актуализира стойностите на референтните лихвени проценти ПРАЙМ БМБ и ПРАЙМ бизнес клиенти, както следва:

 

1.         ПРАЙМ БМБ за бизнес кредити отпуснати до 30.06.2018 г. включително:

  • Референтният лихвен процент ПРАЙМ БМБ в лева се увеличава със 105 базисни точки от 1.85% на 2.90%;
  • Референтният лихвен процент ПРАЙМ БМБ в евро се увеличава с 90 базисни точки от 2.05% на 2.95%;

     

    2.         ПРАЙМ бизнес клиенти за бизнес кредити отпуснати след 01.07.2018г.:

  • Референтният лихвен процент ПРАЙМ бизнес клиенти в лева се увеличава с 90 базисни точки от 1.00% на 1.90%;
  • Референтният лихвен процент ПРАЙМ бизнес клиенти в евро се увеличава с 90 базисни точки от 1.05% на 1.95%.

 

Промените се извършват съгласно Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ БМБ) за бизнес кредити отпуснати до 30.06.2018 г. включително и Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ бизнес клиенти) за бизнес кредити отпуснати след 01.07.2018г., публикувани на www.postbank.bg и са приложими за бизнес кредити, чиито лихви се определят на база на съответния референтен лихвен процент ПРАЙМ БМБ или ПРАЙМ бизнес клиенти, съгласно условията на индивидуалния договор за кредит.

С уважение,

Екипът на Пощенска банка