Новини

Общото събрание на акционерите на Пощенска банка избра г-жа Райка Онцова за нов член на Надзорния съвет на банката

Общото събрание на акционерите на "Юробанк България“ АД (Пощенска банка) избра днес за нов член на Надзорния съвет на банката г-жа Райка Онцова. Г-жа Онцова е експерт и професионалист в областта на банковото дело и одита на финансовите институции с дългогодишен опит. Стартира кариерата си като експерт в БНБ през 1983 година, където е била и Главен одитор.

 

В над 37-годишния си опит Райка Онцова е заемала водещи позиции в ръководните органи на редица търговски банки, както и на "Борика“ АД. Онцова има впечатляващ опит в управленско консултиране и подпомагане на финансови институции при значими проекти за финансово отчитане, корпоративна оценка, вътрешен одит, управление на риска и други стратегически решения. Тя притежава експертиза за извършването на цялостна оценка в съответствие с Регламента за единния надзорен механизъм (SSM) и е била ръководител на екип, ангажиран с оценката на няколко търговски банки у нас.

 

Райка Онцова е завършила магистърска степен по счетоводство в УНСС, а професионалната ѝ експертиза е подкрепена от множество допълнителни квалификационни степени и обучения, сред които The Certified Merger & Acquisition Advisor Credentialing Program (АМ&АА Chicago, IL), Програмата за акредитиране на сертифициран консултант по сливания и придобивания (Асоциация на консултантите по сливания и придобивания в малки и средни компании, Чикаго, Илинойс), AM&AA and Wake Forest University NC Charlotte Centre и др.