Новини

Уведомление до клиентите

Уважаеми клиенти,

Във връзка с появата в интернет на уебсайта postgroup.bg на знак, съдържащ думата Postfinance и наподобяващ регистрираната от Пощенска банка търговска марка "Postbank“, Ви уведомяваме, че Пощенска банка няма дъщерно дружество с името  Postfinance / Постфинанс, не е давалa съгласието си за използване на посочения знак, а услугите на посочения уебсайт не се предлагат от Пощенска банка или от свързано с нея лице.

Към настоящия момент електронната страница postgroup.bg, на която се използва знакът Postfinance, е с временно ограничен достъп, във връзка с публикуваното на 31.01.2020 г. предупреждение от Комисията за финансов надзор.