Кариери

Присъединете се към нашия екип

Стъпката, която предприемате днес, определя в голяма степен бъдещето Ви. Става въпрос не само за кариерата, но и за живота Ви!

Вие имате високи цели, гледате напред в бъдещето и искате да живеете в среда, където идеите се насърчават, ценят и награждават, сред професионалисти, които са горди да видят резултатите от усилията си? Вие искате да учите непрекъснато и бързо, като прилагате наученото веднага? Обичате динамичната, променяща се среда и сте част от хората, които правят промените реални и успешни?

Тогава защо да не започнете работа при хора, които имат подобни ценности и стремежи?

Вакантни позиции

Дата на валидност: 01/01/23
Реф. номер: ECO
Град: София, Перник, Пловдив, Варна, Севлиево, Габрово, Горна Оряховица, Кърджали, Русе, Стара Загора

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;
Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;
Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;
Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.


Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България.
Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

За свои финансови центрове Пощенска Банка търси да назначи динамичен, организиран, мотивиран и ориентиран към постижения: 

ЕКСПЕРТ КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ

Основните отговорности за позицията са:

• Предлагате и представяте банковите продукти и услуги, консултирате клиенти, осъществявате кръстосани продажби на кредитни и депозитни продукти;
• Поддържате контакт с настоящи клиенти и отговаряте за привличане на нови;
• Обслужвате текущи сметки, депозити и влогове на юридически и физически лица;
• Обработва внасянето, тегленето и изплащането на парични средства (в лева и във валута), съгласно нарежданията на клиенти и в съответствие с вътрешните правила и приложимите процедури и инструкции;
• Приема, отчита и съхранява парични средства и документи, като задължително спазва инструкциите, обезпечаващи опазването им;
• Поддържате счетоводните и юридически досиета на клиентите.


Изисквания за позицията са:

• Висше икономическо образованиe;
• Професионален опит в банка или друга финансова институция се счита за предимство;
• Отлични комуникативни умения;
• Мотивация за постигане на резултати;
• Владеенето на английски език е предимство;
• Компютърна грамотност (MS Office).


Предлагаме ти:

• Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране
• Възможност за професионално и личностно развитие
• Ясно дефинирани кариерни пътеки
• Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала
• Допълнително здравно и пенсионно осигуряване
• Работа в приятелскa и динамична среда
• Участие в разнообразни социално-отговорни дейности
• Карта Multisport на преференциална цена
• Преференции при ползване на банковите ни продукти


Ако желаеш да бъдеш част от успеха на Пощенска банка и да откриеш вселена от нови възможности, изпрати автобиография и актуална снимка.

Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.

Дата на валидност: 01/01/23
Реф. номер: СОК
Град: София, Средец, Варна, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Враца, Разград, Бургас
Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;
Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;
Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;
Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

Присъедини се към нас и бъди част от екипа на Пощенска банка!

За свои финансови центрове Пощенска банка търси да назначи отговорен, мотивиран, продажбено ориентиран служител за позицията на:

СПЕЦИАЛИСТ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ (КАСИЕР)


Отговорности:
Извършване на касови операции в лева и валута;
Предлагане и представяне на банковите продукти и услуги на клиентите;
Обслужване на текущи сметки, депозити и влогове на юридически и физически лица.

Изисквания:
Средно или висше образование;
Задължителен опит в работата с чуждестранна или национална валута;
Опит в консултиране на клиенти и продажби е предимство;
Опитът в банковата сфера е предимство;
Отлични комуникативни умения;
Компютърна грамотност (MS Office);
Владеенето на английски език е предимство.

Предлагаме ти:
Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;
Възможност за професионално и личностно развитие;
Ясно дефинирани кариерни пътеки;
Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;
Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;
Работа в приятелскa и динамична среда;
Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;
Карта Multisport на преференциална цена;
Преференции при ползване на банковите ни продукти

Ако желаеш да бъдеш част от успеха на Пощенска банка и да откриеш вселена от нови възможности, изпрати автобиография и актуална снимка.

Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.
Дата на валидност: 01/01/23
Реф. номер: JPBO
Град: София
Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;
Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;
Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;
Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

Присъедини се към нас и бъди част от екипа на Пощенска банка!

Пощенска банка е точното място за ТЕБ!

За работа в Специализиран Премиум център в град София Пощенска Банка търси да назначи отговорен, мотивиран и продажбено-ориентиран:


МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ПРЕМИУМ БАНКИРАНЕ


Основни отговорности:
• Обработва внасянето, тегленето и изплащането на парични средства (в лева и във валута), съгласно нарежданията на клиенти и в съответствие с вътрешните правила и приложимите процедури и инструкции;
• Приема, отчита, раздава и съхранява парични средства и документи, като задължително спазва инструкциите, обезпечаващи опазването им;
• Отговорен е да проверява идентичността на клиента, когото обслужва;
• Установява потребностите на настоящите и потенциалните заможни клиенти на Банката, с цел предлагане на оптимални финансови решения, чрез банковите продукти и услуги;
• Извършва продажби на банкови и финансови продукти и услуги, предназначени за заможните клиенти в реална и виртуална среда, в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила и процедури на Банката;
• Установява и управлява дългосрочно взаимоотношенията със заможните клиенти на Банката.


Изисквания за позицията са:
• Придобито висше образование;
• Професионален опит в работата с чуждестранна и/или национална валута;
• Минимум 1 година професионален опит в областта на банковото дело и финансите;
• Отлични комуникативни умения и умения за установяване потребностите на клиентите;
• Мотивация за постигане на високи резултати;
• Много добри познания по английски език - писмено и говоримо;
• Много добра компютърна грамотност (MS Office).Предлагаме ти:
• Предизвикателна позиция в международна банка с изградена позиция на пазара; 
• Атрактивно възнаграждение;
• Конкурентна система за допълнително стимулиране, съобразена със спецификата на позицията и постигнатите резултати;
• Възможност за професионално и личностно развитие;
• Ясно дефинирани кариерни пътеки;
• Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;
• Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;
• Работа в приятелскa и динамична среда;
• Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;
• Карта Multisport на преференциална цена;
• Преференции при ползване на банковите ни продукти 


Ако желаеш да бъдеш част от успеха на Пощенска банка и да откриеш вселена от нови възможности, изпрати автобиография и актуална снимка. 

Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.  
Дата на валидност: 01/01/23
Реф. номер: JMLO
Град: София
Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

 Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;
 Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;
 Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;
 Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. 
Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.


За свой специализиран Жилищен център в град София Пощенска банка търси да назначи опитен, мотивиран и ориентиран към постижения

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ЖИЛИЩНО КРЕДИТИРАНЕ


Изисквания за позицията са:

- Висше образование - икономическа специалност;
- Професионален опит в банка или друга финансова институция;
- Отлични комуникативни умения;
- Мотивация за постигане на резултати;
- Владеенето на английски език (писмено и говоримо) е предимство;
- Добра компютърна грамотност (MS Office).


Отговорностите за позицията са:

- Активно работи за привличане на нови клиенти в това число срещи и презентации при целеви клиенти на Банката;
- Предоставя високо качество на обслужване на клиентите и спазва корпоративните стандарти на Банката;
- Идентифицира и установява контакт с нови клиенти и им представя банковите кредитни продукти и услуги;
- Анализира финансова информация, подготвя предложения за кредит, дава становища за одобрение на кредити, подготвя и окомплектова кредитните предложения.


Предлагаме ти:

• Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране 
• Възможност за професионално и личностно развитие
• Ясно дефинирани кариерни пътеки 
• Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала  
• Допълнително здравно и пенсионно осигуряване
• Работа в приятелскa и динамична среда
• Участие в разнообразни социално-отговорни дейности
• Карта Multisport на преференциална цена
• Преференции при ползване на банковите ни продукти 

Ако желаеш да бъдеш част от успеха на Пощенска банка и да откриеш вселена от нови възможности, изпрати автобиография и актуална снимка.

Контакт ще бъде осъществен с предварително одобрените кандидати при пълна конфиденциалност.
Дата на валидност: 01/01/23
Реф. номер: JSBBO
Град: София
Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;
Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;
Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;
Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България.

Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.
За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

Присъедини се към нас и бъди част от екипа на Пощенска банка!

За свой Център за Банкиране на малък бизнес Пощенска банка търси да назначи мотивиран, продажбено ориентиран служител за позицията на:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - БАНКИРАНЕ НА МАЛЪК БИЗНЕС


Основни отговорности, свързани с позицията са:
- Отговаряте за активното търсене и привличане на нови клиенти;
- Идентифицирате и установявате контакт с потенциални клиенти и представяте кредитни продукти и услуги;
- Поддържате отношения с настоящи клиенти и ги информирате за нови продукти;
- Консултирате клиенти относно условията, сроковете и необходимите обезпечения при кредитиране;
- Анализирате финансова информация, подготвяте предложения за кредит и давате становища за одобрение на кредити.


Изисквания за позицията са:
- Висше икономическо образование;
- Предишен опит в директни продажби е предимство;
- Отлични комуникативни умения;
- Мотивация за постигане на резултати;
- Владеенето на английски език е предимство;
- Компютърна грамотност.


Предлагаме ти:
• Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране
• Възможност за професионално и личностно развитие
• Ясно дефинирани кариерни пътеки
• Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала
• Допълнително здравно и пенсионно осигуряване
• Работа в приятелскa и динамична среда
• Участие в разнообразни социално-отговорни дейности
• Карта Multisport на преференциална цена
• Преференции при ползване на банковите ни продукти

Ако желаеш да бъдеш част от успеха на Пощенска банка и да откриеш вселена от нови възможности, изпрати автобиография и актуална снимка.

Контакт ще бъде осъществен с предварително одобрените кандидати при пълна конфиденциалност.
Дата на валидност: 01/01/23
Реф. номер: STE
Град: София

Ние смеПощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо
ЛИДЕРСТВОс непрекъснат стремеж към иновации;
Доказана
СТАБИЛНОСТсъчетана с ефективност, традиция и модерност;
Динамично
РАЗВИТИЕсвързано с нови предизвикателства и перспективи;
Изключителна
ЕКИПНОСТизградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

Присъедини се към нас и бъди част от екипа на Пощенска банка!

Пощенска банка е точното място за ТЕБ!

За работа в град София

търсим да назначим мотивиран, отговорен и аналитичен колега за ролята на:

Експерт Просрочени плащанияв Секция "Просрочени плащания", Управление "Управление на проблемни активи"

Задължения, свързани с позицията са:

• Провежда телефонни разговори с клиенти на Банката, които са в просрочие, с цел напомняне за задълженията им и убеждаване за плащане;
• Уговаря с клиентите сумата, датата и мястото на плащане;
• Уведомява за особени случай преките си ръководители и съдейства в тяхното разрешаване;
• Носи отговорност за постигане на заложените цели във връзка със събирането на просрочените задължения;
• Носи отговорност за намаляване обема на просрочените сметки.


Изисквания, свързани с позицията са:

• Средно или висше образование;
• Добра компютърна грамотност;
• Отлични комуникативни умения;
• Добри умения за водене на преговори;
• Способност за работа под напрежение;
• Умения за работа в екип;
• Умения за спазване на поверителност;
• Експедитивност;
• Стаж по специалността:опит в работа и комуникация с клиенти е предимство


Предлагаме ти:

• Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;
• Възможност за професионално и личностно развитие;
• Ясно дефинирани кариерни пътеки;
• Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;
• Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;
• Работа в приятелскa и динамична среда;
• Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;
• Карта Multisport на преференциална цена;
• Преференции при ползване на банковите ни продукти


Ако желаеш да бъдеш част от успеха на Пощенска банка и да откриеш вселена от нови възможности, изпрати автобиография и актуална снимка.


Дата на валидност: 01/01/23
Реф. номер: ETSBB
Град: София

Ние смеПощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

ü ВдъхновяващоЛИДЕРСТВОс непрекъснат стремеж към иновации;

ü ДоказанаСТАБИЛНОСТсъчетана с ефективност, традиция и модерност;

ü ДинамичноРАЗВИТИЕсвързано с нови предизвикателства и перспективи;

ü ИзключителнаЕКИПНОСТизградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

Присъедини се към нас и бъди част от екипа на Пощенска банка!

Пощенска банка е точното място за ТЕБ!

За работа в Управление Банкиране на малък бизнес, търсим да назначим мотивиран, отговорен и амбициозен колега за ролята на:

Експерт Телемаркетинг - Банкиране на малък бизнес на 4 часа

Кратко описание на позицията:

Осъществява изходящи и входящи телефонни обаждания с цел обработване на онлайн потока от заявления, пристигащи от всички онлайн канали от сайта на Банката насочени към БМБ клиенти, както и входяща линия за кандидатстване по телефона. Осъществяване на кръстосани продажби, предлагане на оферти и промотиране на активности, промоции и кампании, както и дейности, свързани със задържане на съществуващи клиенти.

Основни отговорности:

• Осъществява изходящи и входящи телефонни обаждания с цел обработването потока от онлайн заявления, подадени от сайта на Банката, както и от входящата линия за кандидатстване;
• Осъществява кръстосани продажби на предлаганите от Банката продукти от Управление "Банкиране на малък бизнес" с цел постигане на зададените цели;
• Реализира изходящи обаждания към възложени от базите данни клиенти на Банката за непродажбени инициативи, промотиране на активности и кампании, чрез зададени инструкции и скриптове;
• Чрез изходящи обаждания стимулира продажбата на продукти насочени към БМБ клиенти като представя техните основни предимства и запознава клиентите с текущи промоции и кампании на Банката – кръстосани продажби на продукти;
• При обработка на заявленията, цели постигане на индивидуално възложените му цели и на максимална ефективност по основните измерители (KPIs);
• По утвърден работен процес осъществява дейностите по обработване на входящи заявления за кандидатстване за кредитни продукти от онлайн каналите на Банката;
• Ежедневно следи и докладва постигнатите лични цели и свършената работа;
• Стриктно проследява всички осъществени продажби до тяхното успешно затваряне;
• Има задължението надлежно да попълва и отчита всички вътрешно установени документи, файлове и процедури, свързани с функциите на звеното;
• Организира срещи между клиенти и служители от Управление „Банкиране на малък бизнес“, с цел финализиране на документи по осъществени сделки;
• Подава ежедневна обратна връзка от клиенти за мнението им по онлайн формите и инициативи, в които са включени;

Изисквания за позицията са:
• Висше икономическо образование
• Минимум 1 година опит в обслужването на клиенти по телефона
• Отлично владеене на граматически правилен български език – писмено и говоримо;
• Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Много добра компютърна грамотност – Word, Excel, Internet.
• Продажбени умения;
• Добри презентационни и организационни умения;
• Справяне с възражения и конфликтни ситуации, свързани с клиенти;
• Умения за работа под напрежение;
• Умения за работа в екип;
• Ориентация към постигане на резултати;
• Доставяне на резултати в посочените времеви рамки.

Предлагаме ти:
• Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране
• Възможност за професионално и личностно развитие
• Ясно дефинирани кариерни пътеки
• Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала
• Допълнително здравно и пенсионно осигуряване
• Работа в приятелскa и динамична среда
• Участие в разнообразни социално-отговорни дейности
• Карта Multisport на преференциална цена
• Преференции при ползване на банковите ни продукти

Ако желаеш да бъдеш част от успеха на Пощенска банка и да откриеш вселена от нови възможности, изпрати автобиография и актуална снимка.

 

Дата на валидност: 01/01/23
Реф. номер: EOCA
Град: София

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо 
ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;
Доказана 
СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;
Динамично 
РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;
Изключителна 
ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

Присъедини се към нас и бъди част от екипа на Пощенска банка!

Пощенска банка е точното място за ТЕБ!

За работа в град София, ЦУ на Пощенска банка

търсим да назначим мотивиран, отговорен и аналитичен колега за ролята на:

Експерт Операции в Управление „Кредитна администрация“Задължения, свързани с позицията са: 

• Изготвя договорната документация във връзка с одобрени кредити /договори, анекси и т.н./ на физически/юридически лица, съгласно утвърдените стандартни бланки на Банката;
• Извършва преглед на документите, изисквани във връзка с отпускане на одобрени кредити;
• Извършва осчетоводяване на нови кредитни сделки в счетоводната система на Банката;
• Изготвя анекси на съществуващи кредити с одобрено предоговаряне/преструктуриране;
• Проследява изпълнението на специални условия от договора за кредит;
• Проследява увеличение на лихвения процент при неизпълнени специални условия по одобрени кредити.
   

Изисквания, свързани с позицията са:

• Висше икономическо образование;
• Предишен опит в кредитна администрация ще се счита за предимство;
• Задължителен предишен опит в банковата сфера;
• Много добри аналитични умения;
• Добра компютърна грамотност: Word, Excel;
• Добро владеене на английски език - писмено и говоримо
  

Предлагаме ти:

• Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;
• Възможност за професионално и личностно развитие;
• Ясно дефинирани кариерни пътеки;
• Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;
• Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;
• Работа в приятелскa и динамична среда;
• Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;
• Карта Multisport на преференциална цена;
• Преференции при ползване на банковите ни продукти 


Ако желаеш да бъдеш част от успеха на Пощенска банка и да откриеш вселена от нови възможности, изпрати автобиография и актуална снимка.
Дата на валидност: 01/01/23
Реф. номер: CAE
Град: София

Ние смеПощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо
ЛИДЕРСТВОс непрекъснат стремеж към иновации;
Доказана
СТАБИЛНОСТсъчетана с ефективност, традиция и модерност;
Динамично
РАЗВИТИЕсвързано с нови предизвикателства и перспективи;
Изключителна
ЕКИПНОСТизградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България.
Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

ЗаУправление „Кредитна Администрация“Пощенска банка търси да назначи мотивиран и отговорен служител за позицията на:

Експерт Кредитна Администрация - Дигитални канали


Основни отговорности, свързани с позицията са:

- Извършва оперативно и административно обслужване на апликации, постъпили от Дигиталните канали на Банката и Моменто центровете, във връзка с изготвяне на документи за потребителски кредити и овърдрафти;
- Открива разплащателни, влогови сметки и пакетни програми;
- Извършва вътрешнобанкови и междубанкови преводи и всички операции, произтичащи от усвояването на кредитни сделки;
- Погасява при обединяване на задължения/ рефинансиране съществуващ дълг по потребителски кредит или овърдрафт, закрива кредитната сделка;
- Работи се на график.

Изисквания за позицията са:

- Висше образование;
- Минимум 1 година професионален опит в банковата сфера или в кредитирането;
- Много добра компютърна грамотност – Outlook , Word, Excel, Internet;
- Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
- Добри организационни и аналитични умения;
- Умения за работа в екип;
- Способност за работа под напрежение.

Нашето предложение е:

- Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;
- Възможност за професионално и личностно развитие;
- Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;
- Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;
- Работа в приятелскa и динамична среда;
- Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;
- Карта Multisport на преференциална цена;
- Преференции при ползване на банковите ни продукти, след изпитателен срок.

Ако желаеш да бъдеш част от екипа на Пощенска банка, изпрати автобиография и актуална снимка.

Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.


Стажантска програма

Защо да работиш при нас

Ние сме една от най-модерните и дигитални банки в България. Задаваме тенденции, създаваме иновативни продукти и имаме амбиция да променяме пазара. Десетки са вътрешните ни програми и доброволчески инициативи, с които заедно правим света по-добър – от обучения и конференции, през зелени и спортни инициативи.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за кариерен старт на младите и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни мениджъри.

>> Кариера в Пощенска банка