Дебитна карта Debit Mastercard Gold  от Пощенска банка е Вашият паспорт в света на привилегиите, които заслужавате.

Предимства:

 •  Правите покупки с картата в над 32 милиона търговски обекта по целия свят
 •  Пазарувате във всички сайтове, означени с логото на Маstercard
 •  Плащате битовите си сметки през всеки банкомат в страната
 •  Правите резервации за хотел, самолетни билети и rent-a-car
 •  Получавате безплатна застраховка "Помощ при пътуване в чужбина“*
 •  Възможност да ползвате допълнителна застрахователна програма за дебитни карти**
 •  Спешно предоставяне на аванс в чужбина (Emergency Cash Advance – ECA)“ - услуга, която се предоставя с помощта на картовата организация Mastercard WorldWide и дава възможност на всички картодържатели с Debit® Mastercard да получат пари в брой при възникнал проблем с използването на дебитна карта в чужбина (в случай на загуба, кражба или повреда на дебитната карта).
 •  Незабавно плащане по дебитна карта (MoneySend Payments) - услуга, позволяваща получаване на парични средства от притежатели дебитни карти Debit Mastercard, издадени от Банката, от други притежатели на дебитни карти Debit Mastercard чрез смартфони, мобилни устройства и други канали. Чрез тази услуга паричния превод се извършва веднага, като средствата трябва да са налични по сметката на получателя до 30 мин. след одобрение от съответната банка на направения превод.

Преференциални условия:

 •  Без такса за теглене на всички банкомати в България
 •  Без такса за регистрация на интернет банкиране "e-Postbank"
 •  Високи дневни лимити за теглене на банкомат и плащане в търговски обекти
 •  Без такса за откриване и обслужване на втора  разплащателна сметка във валута (евро, щ.долари)


Може да ползвате Вашата международна дебитна карта Debit Mastercard за разплащания на:


1. Терминални устройства АТМ (банкомати):

 •  Теглите пари в брой от банкомат в страната и чужбина с логото на Mastercard
 •  Теглите пари в брой на банкомат на Пощенска банка  от основна или допълнителна сметка към картата
 •  Правите справка за салдо по Вашата картова сметка
 •  Променяте ПИН – на банкомат на Пощенска банка

2. Терминални устройства ПОС:***

 •  Теглите пари в брой на ПОС терминал в клон на банка в страната и чужбина 
 •  Заплащате стоки и услуги безкасово на ПОС терминал в търговски обекти в страната и чужбина

3. Интернет (чрез виртуални терминални устройства ПОС):****

 •  Плащате стоки и услуги
 •  Резервирате хотел, rent - a - car, билети за самолет, театър или концерт
 •  Получаване на суми по картата


* Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина“ се предлага съгласно условията на Сертификат към Застрахователна полица "Помощ при пътуване“  № 150811001462/17.06.2012 г. за картодържателите на Debit Mastercard Gold 

**Застрахователната програма за дебитни карти се прилага съгласно Общи условия на застрахователите, достъпни при поискване във всеки клон на Банката.
 

***Търговските обекти и ПОС терминалите трябва да бъдат обозначени с лого на Mastercard
 

**** Съответният интернет сайт следва да обозначен като приемащ плащания с карти и да е поместено лого на Mastercard