Спестовна сметка "Мега Плюс"

Със спестовна сметка "Мега плюс" имате свободата не само да разполагате със средствата си по всяко време, но и да получавате своята лихва всеки месец.

Представяме Ви спестовна сметка "Мега Плюс"!

Предимства:

  • Внасяте и теглите свободно
  • Спестявате изгодно
  • Лихвата започва да тече още от първия лев/евро/щ.долар
  • Получавате лихва всеки месец
  • Възможност да оперирате със сметката и чрез интернет банкирането на банката

Параметри:

  • Валута - левове, евро, щ.долари
  • Без минимална сума за откриване
  • Без такса за внасяне на каса
  • Такса за обслужване на сметката - 1,50 лева, 0,75 евро/щ.далари (месечно)
  • Получавате достъп до средствата от всеки клон на банката в страната

За да откриете Вашата спестовна сметка "Мега Плюс", трябва да посетите     най-удобния за Вас клон на банката и да носите със себе си лична карта.

Годишни лихвени проценти по спестовна сметка "Мега Плюс":

Праг                левовееврощ. долари
0 - 4 999,99    0,02%0,02%0,02%
         над 5 000 0,05%0,04%0,03%

 В случай на повече от две тегления в рамките на един календарен месец, лихвеният процент само за следващия календарен месец намалява до този по разплащателна сметка в съответната валута съгласно действащия Лихвен бюлетин на банката.  

 

Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), регламентирано със закон.