100 милиона нови дървета до 2025 година

 

Когато използваш твоята Мastercard, ти се присъединяваш към общите усилия на 3 милиарда картодържатели по света за съхраняване на околната среда и борба с климатичните промени. А има ли по-безценна инвестиция от тази в здравето и бъдещето на нашия общ дом? 

За всяка безконтактна трансакция, която ти извършваш с Mastercard, ние заделяме сума за засаждането на 100 милиона дървета на планетата в следващите 5 години.

Научете повече и за специалния съвместен проект на Пощенска и Mastercard, с който ще създадем Зелена класна стая на открито в Природен парк "Витоша"

 

Защо дървета?

Дърветата са една от най-важните за Земята системи. Настоящите нива на въглеродни емисии, използването на природни ресурси и замърсяването надхвърлят екологично устойчивите граници. Хората по целия свят осъзнават как този факт се отразява на обществото днес и как потенциално би повлияло на живота на идните поколения. Заедно с партньори, ангажирани в постигането на добри резултати чрез правене на добро, коалицията Priceless Planet се ангажира да засади 100 милиона дървета в рамките на следващите пет години.

Залесяването е икономически ефективно, основано на природата решение и един от най-ефективните начини за борба с климатичните промени, пряко повлияващ въздействието на емисиите на парникови газове:

— Проектите за устойчиво залесяване спомагат за намаляването на климатични бедствия като пожари и наводнения;

— Дърветата спомагат за пречистване на въздуха, който дишаме, филтриране на водата, която пием, и осигуряват местообитание за дивите животни.

Коалиция Priceless Planet

„Тъй като ефектът от намаляването на собствения ни въглероден отпечатък е сравнително малък, начинът да постигнем мащабна промяна е да използваме партньорската си мрежа, за да достигнем до нашите клиенти и клиентите на нашите клиенти.“ Ajay Banga, Президент и CEO, Mastercard

Световната коaлиция Priceless Planet обединява усилията на търговци, банки, градове и картодържатели в една обща безценна цел – съхраняване на околната среда и борба с климатичните промени. 

Малък жест за човека, безценна грижа за планетата.

 

Повече за зелената мрежа на Mastercard може да научиш тук