Дневни цени и доходности на фондовете

Име Валута Цена към 15.01.2021 Цена предходен ден Промяна Промяна % Реализирана доходност от началото на годината %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU0956610256
EUR 11.0012 11.0109 -0.0097 -0.0880 % 0.5374 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU0956610843
EUR 13.1807 13.2139 -0.0332 -0.2510 % 0.8115 %
ГЛОБАЛЕН ВИСОКОРИСКОВ
LU0956611494
EUR 15.7552 15.8339 -0.0787 -0.4970 % 1.5214 %
ГЛОБАЛНИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
LU0316846921
EUR 1.1043 1.1134 -0.0091 -0.8170 % 5.9687 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0273961275
EUR 0.8137 0.8284 -0.0147 -1.7750 % 7.2351 %
ГЛОБАЛНИ АКЦИИ
LU0273960111
EUR 1.4375 1.4516 -0.0141 -0.9710 % 1.7483 %
КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
LU0272939215
EUR 1.8209 1.8345 -0.0136 -0.7410 % 3.9979 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849104
EUR 19.2635 19.3195 -0.0560 -0.2900 % 2.8649 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН
LU0347745878
EUR 1.5317 1.5370 -0.0053 -0.3450 % 1.7470 %
Глобални облигации
LU0730413092
EUR 12.9366 12.9338 0.0029 0.0220 % 0.2324 %
Абсолютна възвръщаемост
LU0273968288
EUR 1.4086 1.4109 -0.0023 -0.1630 % 0.1351 %
Доход плюс
LU0385660161
EUR 1.6579 1.6576 0.0003 0.0180 % 0.8639 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU1104498362
USD 16.7616 17.0650 -0.3034 -1.7780 % 5.9459 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849369
USD 23.4977 23.5679 -0.0702 -0.2980 % 1.6240 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ
LU1102789424
USD 17.1594 17.2148 -0.0554 -0.3220 % 1.1680 %
Доход плюс
LU0273967041
USD 1.3094 1.3090 0.0004 0.0310 % -0.1373 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0391044665
BGN 1.5334 1.5610 -0.0276 -1.7680 % 7.2458 %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU1199652337
BGN 21.5144 21.5333 -0.0189 -0.0880 % 0.5374 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU1334637631
BGN 25.7771 25.8422 -0.0651 -0.2520 % 0.8115 %

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_funds@postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu., или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.