Дневни цени и доходности на фондовете

Име Валута Цена към 07.04.2020 Цена предходен ден Промяна Промяна % Реализирана доходност от началото на годината %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU0956610256
EUR 10.5569 10.5612 -0.0043 -0.0410 % -4.2814 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU0956610843
EUR 12.0320 11.9420 0.0901 0.7540 % -5.6025 %
ГЛОБАЛЕН ВИСОКОРИСКОВ
LU0956611494
EUR 13.5368 13.3088 0.2280 1.7130 % -9.8346 %
ГЛОБАЛНИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
LU0316846921
EUR 0.7878 0.7676 0.0202 2.6320 % -15.6982 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0273961275
EUR 0.6761 0.6753 0.0008 0.1180 % -29.6389 %
ГЛОБАЛНИ АКЦИИ
LU0273960111
EUR 1.1546 1.1497 0.0049 0.4260 % -19.7805 %
КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
LU0272939215
EUR 1.3638 1.3345 0.0293 2.1960 % -11.4128 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849104
EUR 16.1718 15.8704 0.3014 1.8990 % -10.8614 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН
LU0347745878
EUR 1.3399 1.3368 0.0031 0.2320 % -11.4526 %
Глобални облигации
LU0730413092
EUR 12.8680 12.9201 -0.0521 -0.4030 % -0.5879 %
Абсолютна възвръщаемост
LU0273968288
EUR 1.3281 1.3268 0.0013 0.0980 % -5.1154 %
Доход плюс
LU0385660161
EUR 1.4553 1.4524 0.0029 0.2000 % -9.6199 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU1104498362
USD 12.5043 12.3822 0.1221 0.9860 % -31.8240 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849369
USD 17.7106 17.2306 0.4801 2.7860 % -13.6313 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ
LU1102789424
USD 13.6404 13.4501 0.1903 1.4150 % -9.9976 %
Доход плюс
LU0273967041
USD 1.2911 1.2896 0.0015 0.1160 % -0.5469 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0391044665
BGN 1.2739 1.2725 0.0014 0.1100 % -29.6382 %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU1199652337
BGN 20.6453 20.6538 -0.0085 -0.0410 % -4.2830 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU1334637631
BGN 23.5307 23.3546 0.1761 0.7540 % -5.6038 %

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_funds@postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu., или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.