Дневни цени и доходности на фондовете

Име Валута Цена към 20.10.2021 Цена предходен ден Промяна Промяна % Реализирана доходност от началото на годината %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU0956610256
EUR 11.1817 11.1600 0.0217 0.1940 % 2.1869 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU0956610843
EUR 13.8292 13.7817 0.0476 0.3450 % 5.7715 %
ГЛОБАЛЕН ВИСОКОРИСКОВ
LU0956611494
EUR 17.5103 17.4175 0.0928 0.5330 % 12.8306 %
ГЛОБАЛНИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
LU0316846921
EUR 1.1434 1.1373 0.0061 0.5360 % 9.7208 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0273961275
EUR 1.0226 1.0189 0.0037 0.3630 % 34.7654 %
ГЛОБАЛНИ АКЦИИ
LU0273960111
EUR 1.6620 1.6560 0.0060 0.3620 % 17.6387 %
КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
LU0272939215
EUR 2.0412 2.0303 0.0109 0.5370 % 16.5800 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849104
EUR 21.2870 21.1874 0.0996 0.4700 % 13.6701 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН
LU0347745878
EUR 1.6296 1.6226 0.0070 0.4310 % 8.2503 %
Глобални облигации
LU0730413092
EUR 12.9224 12.9039 0.0185 0.1430 % 0.1224 %
Абсолютна възвръщаемост
LU0273968288
EUR 1.4144 1.4124 0.0020 0.1420 % 0.5474 %
Доход плюс
LU0385660161
EUR 1.7014 1.7015 -0.0001 -0.0060 % 3.5104 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU1104498362
USD 20.1963 20.1779 0.0184 0.0910 % 27.6558 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849369
USD 24.8952 24.8470 0.0482 0.1940 % 7.6680 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ
LU1102789424
USD 18.2765 18.2448 0.0318 0.1740 % 7.7541 %
Доход плюс
LU0273967041
USD 1.2949 1.2947 0.0002 0.0150 % -1.2431 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0391044665
BGN 1.9270 1.9200 0.0070 0.3650 % 34.7741 %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU1199652337
BGN 21.8675 21.8252 0.0424 0.1940 % 2.1874 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU1334637631
BGN 27.0457 26.9527 0.0930 0.3450 % 5.7729 %
ЦИКЪЛ НА ЖИВОТ 2032 *
LU1827038776
EUR 1.2793 1.2754 0.0039 0.3060 % 9.4541 %
ЦИКЪЛ НА ЖИВОТ 2042 *
LU1827030443
EUR 1.3774 1.3720 0.0054 0.3940 % 13.7595 %
ЦИКЪЛ НА ЖИВОТ 2047 *
LU1827033389
EUR 1.4091 1.4034 0.0057 0.4060 % 16.1187 %

*Дяловете от фонд Цикъл на живот 2032, 2042 и 2047 г. ще бъдат достъпни за търговия само през Комбиниран застрахователно-инвестиционен продукт (Unit-linked Product), чието стартиране предстои.

 

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_funds@postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu., или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.