Дневни цени и доходности на фондовете

Име Валута Цена към 18.05.2022 Цена предходен ден Промяна Промяна % Реализирана доходност от началото на годината %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU0956610256
EUR 10.6757 10.7074 -0.0317 -0.2960 % -4.5517 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU0956610843
EUR 13.0496 13.1278 -0.0782 -0.5960 % -6.0673 %
ГЛОБАЛЕН ВИСОКОРИСКОВ
LU0956611494
EUR 16.4017 16.5709 -0.1692 -1.0210 % -7.7348 %
ГЛОБАЛНИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
LU0316846921
EUR 1.0073 1.0103 -0.0030 -0.2970 % -11.8260 %
Глобални акции
LU0273960384
EUR 1.5442 1.5787 -0.0345 -2.1853 % -6.2189 %
ГЛОБАЛНИ АКЦИИ
LU0273960111
EUR 1.5442 1.5787 -0.0345 -2.1850 % -9.9014 %
КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
LU0272939215
EUR 1.8310 1.8496 -0.0186 -1.0060 % -10.8569 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849104
EUR 19.3333 19.4129 -0.0796 -0.4100 % -11.9240 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН
LU0347745878
EUR 1.5447 1.5545 -0.0098 -0.6300 % -5.1400 %
Глобални облигации
LU0730413092
EUR 12.6067 12.5949 0.0118 0.0940 % -2.8161 %
Абсолютна възвръщаемост
LU0273968288
EUR 1.3547 1.3575 -0.0028 -0.2060 % -3.7103 %
Доход плюс
LU0385660161
EUR 1.6121 1.6141 -0.0020 -0.1240 % -4.9469 %
Глобални акции
LU0648401346
USD 1.6255 1.6647 -0.0392 -2.3550 % -16.2933 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849369
USD 20.4703 20.5895 -0.1192 -0.5790 % -18.1686 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ
LU1102789424
USD 16.2165 16.3559 -0.1394 -0.8520 % -11.2674 %
Доход плюс
LU0273967041
USD 1.2475 1.2469 0.0006 0.0480 % -3.2571 %
Глобални акции
LU0391044582
BGN 3.0204 3.0879 -0.0675 -2.1860 % -6.2104 %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU1199652337
BGN 20.8781 20.9401 -0.0620 -0.2960 % -4.5516 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU1334637631
BGN 25.5210 25.6740 -0.1530 -0.5960 % -6.0675 %
ЦИКЪЛ НА ЖИВОТ 2032 *
LU1827038776
EUR 1.1850 1.1912 -0.0062 -0.5200 % -9.3205 %
ЦИКЪЛ НА ЖИВОТ 2042 *
LU1827030443
EUR 1.2920 1.3004 -0.0084 -0.6460 % -8.9436 %
ЦИКЪЛ НА ЖИВОТ 2047 *
LU1827033389
EUR 1.3211 1.3315 -0.0104 -0.7810 % -9.3149 %

*Дяловете от фонд Цикъл на живот 2032, 2042 и 2047 г. са достъпни за търговия само през Инвестиционно-застрахователен продукт "Моето бъдеще" (postbank.bg)

 

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu., или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.