Дневни цени и доходности на фондовете

Име Валута Цена към 22.10.2020 Цена предходен ден Промяна Промяна % Реализирана доходност от началото на годината %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU0956610256
EUR 10.8391 10.8457 -0.0066 -0.0610 % -1.7227 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU0956610843
EUR 12.8342 12.8536 -0.0194 -0.1510 % 0.6912 %
ГЛОБАЛЕН ВИСОКОРИСКОВ
LU0956611494
EUR 15.0447 15.0599 -0.0152 -0.1010 % 0.2092 %
ГЛОБАЛНИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
LU0316846921
EUR 0.9504 0.9508 -0.0004 -0.0420 % 1.7014 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0273961275
EUR 0.6625 0.6593 0.0032 0.4850 % -31.0542 %
ГЛОБАЛНИ АКЦИИ
LU0273960111
EUR 1.3193 1.3154 0.0039 0.2960 % -8.3374 %
КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
LU0272939215
EUR 1.6486 1.6545 -0.0059 -0.3570 % 7.0867 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849104
EUR 17.9342 17.9531 -0.0189 -0.1050 % -1.1470 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН
LU0347745878
EUR 1.4644 1.4667 -0.0023 -0.1570 % -3.2250 %
Глобални облигации
LU0730413092
EUR 12.9595 12.9594 0.0001 0.0010 % 0.1190 %
Абсолютна възвръщаемост
LU0273968288
EUR 1.3871 1.3874 -0.0003 -0.0220 % -0.9002 %
Доход плюс
LU0385660161
EUR 1.5968 1.5970 -0.0002 -0.0130 % -0.8322 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU1104498362
USD 13.3073 13.2778 0.0295 0.2220 % -27.4459 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849369
USD 21.3304 21.4085 -0.0781 -0.3650 % 4.0213 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ
LU1102789424
USD 16.1906 16.2263 -0.0357 -0.2200 % 6.8292 %
Доход плюс
LU0273967041
USD 1.3106 1.3111 -0.0005 -0.0380 % 0.9552 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0391044665
BGN 1.2484 1.2424 0.0060 0.4830 % -31.0467 %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU1199652337
BGN 21.1974 21.2101 -0.0127 -0.0600 % -1.7233 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU1334637631
BGN 25.0994 25.1374 -0.0380 -0.1510 % 0.6892 %

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_funds@postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu., или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.