Дневни цени и доходности на фондовете

Име Валута Цена към 15.04.2021 Цена предходен ден Промяна Промяна % Реализирана доходност от началото на годината %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU0956610256
EUR 11.0735 11.0623 0.0112 0.1010 % 1.1981 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU0956610843
EUR 13.4364 13.4147 0.0217 0.1620 % 2.7672 %
ГЛОБАЛЕН ВИСОКОРИСКОВ
LU0956611494
EUR 16.5547 16.5098 0.0449 0.2720 % 6.6731 %
ГЛОБАЛНИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
LU0316846921
EUR 1.1201 1.1148 0.0053 0.4750 % 7.4849 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0273961275
EUR 0.7978 0.8039 -0.0061 -0.7590 % 5.1397 %
ГЛОБАЛНИ АКЦИИ
LU0273960111
EUR 1.5771 1.5675 0.0096 0.6120 % 11.6294 %
КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
LU0272939215
EUR 1.9199 1.9157 0.0042 0.2190 % 9.6522 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849104
EUR 19.9943 19.9321 0.0622 0.3120 % 6.7672 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН
LU0347745878
EUR 1.5637 1.5607 0.0030 0.1920 % 3.8727 %
Глобални облигации
LU0730413092
EUR 12.8816 12.8659 0.0157 0.1220 % -0.1937 %
Абсолютна възвръщаемост
LU0273968288
EUR 1.4154 1.4149 0.0005 0.0350 % 0.6185 %
Доход плюс
LU0385660161
EUR 1.6842 1.6839 0.0003 0.0180 % 2.4640 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU1104498362
USD 16.2258 16.3418 -0.1160 -0.7100 % 2.5593 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849369
USD 24.0815 23.9946 0.0869 0.3620 % 4.1488 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ
LU1102789424
USD 17.7580 17.6876 0.0704 0.3980 % 4.6972 %
Доход плюс
LU0273967041
USD 1.3018 1.3009 0.0009 0.0690 % -0.7169 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0391044665
BGN 1.5033 1.5148 -0.0115 -0.7590 % 5.1406 %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU1199652337
BGN 21.6559 21.6340 0.0219 0.1010 % 1.1986 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU1334637631
BGN 26.2773 26.2348 0.0425 0.1620 % 2.7677 %

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_funds@postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu., или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.