Дневни цени и доходности на фондовете

Име Валута Цена към 28.03.2023 Цена предходен ден Промяна Промяна % Реализирана доходност от началото на годината %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU0956610256
EUR 10.3597 10.3725 -0.0128 -0.1230 % 0.4090 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU0956610843
EUR 12.5022 12.5384 -0.0362 -0.2890 % 0.4927 %
ГЛОБАЛЕН ВИСОКОРИСКОВ
LU0956611494
EUR 15.7718 15.8328 -0.0610 -0.3850 % 0.3685 %
ГЛОБАЛНИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
LU0316846921
EUR 0.9551 0.9522 0.0029 0.3050 % 1.0153 %
Глобални акции
LU0273960384
EUR 1.5858 1.5910 -0.0052 -0.3270 % 1.9545 %
ГЛОБАЛНИ АКЦИИ
LU0273960111
EUR 1.5858 1.5911 -0.0053 -0.3330 % 1.9479 %
КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
LU0272939215
EUR 1.7651 1.7719 -0.0068 -0.3840 % 0.2727 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849104
EUR 18.8822 18.9754 -0.0932 -0.4910 % 1.6210 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН
LU0347745878
EUR 1.4302 1.4352 -0.0050 -0.3480 % -0.3553 %
Глобални облигации
LU0730413092
EUR 12.1395 12.1856 -0.0461 -0.3780 % 0.7327 %
Абсолютна възвръщаемост
LU0273968288
EUR 1.3448 1.3461 -0.0013 -0.0970 % -0.3187 %
Доход плюс
LU0385660161
EUR 1.6217 1.6205 0.0012 0.0740 % -0.4298 %
Глобални акции
LU0648401346
USD 1.7197 1.7146 0.0051 0.2970 % 3.6276 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849369
USD 20.5953 20.5671 0.0282 0.1370 % 3.2884 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ
LU1102789424
USD 15.7345 15.7694 -0.0349 -0.2210 % 1.2412 %
Доход плюс
LU0273967041
USD 1.2415 1.2435 -0.0020 -0.1610 % 0.6731 %
Глобални акции
LU0391044582
BGN 3.1016 3.1119 -0.0103 -0.3310 % 1.9525 %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU1199652337
BGN 20.2600 20.2852 -0.0252 -0.1240 % 0.4084 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU1334637631
BGN 24.4427 24.5133 -0.0706 -0.2880 % 0.4925 %
ЦИКЪЛ НА ЖИВОТ 2032 *
LU1827038776
EUR 1.1193 1.1241 -0.0048 -0.4270 % 1.6621 %
ЦИКЪЛ НА ЖИВОТ 2042 *
LU1827030443
EUR 1.2347 1.2404 -0.0057 -0.4600 % 1.6967 %
ЦИКЪЛ НА ЖИВОТ 2047 *
LU1827033389
EUR 1.2594 1.2655 -0.0061 -0.4820 % 1.7368 %

*Дяловете от фонд Цикъл на живот 2032, 2042 и 2047 г. са достъпни за търговия само през Инвестиционно-застрахователен продукт "Моето бъдеще" (postbank.bg)

Допълнителна информация за Управляващото дружество, фондовете Цикъл на живот, както и актуалното им представяне, можете да намерите тук .

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu., или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.