Дневни цени и доходности на фондовете

Име Валута Цена към 12.09.2019 Цена предходен ден Промяна Промяна % Реализирана доходност от началото на годината %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU0956610256
EUR 11.0456 11.0318 0.0138 0.1250 % 3.5619 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU0956610843
EUR 12.6414 12.5966 0.0449 0.3560 % 9.2781 %
ГЛОБАЛЕН ВИСОКОРИСКОВ
LU0956611494
EUR 14.6408 14.5515 0.0894 0.6140 % 17.0964 %
ГЛОБАЛНИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
LU0316846921
EUR 0.8899 0.8838 0.0061 0.6900 % 11.7123 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0273961275
EUR 0.8877 0.8861 0.0016 0.1810 % 21.7863 %
ГЛОБАЛНИ АКЦИИ
LU0273960111
EUR 1.3825 1.3750 0.0075 0.5450 % 18.9554 %
КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
LU0272939215
EUR 1.4829 1.4708 0.0121 0.8230 % 17.7653 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849104
EUR 17.4964 17.3969 0.0995 0.5720 % 17.6703 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН
LU0347745878
EUR 1.4970 1.4900 0.0070 0.4700 % 12.6157 %
Глобални облигации
LU0730413092
EUR 13.0953 13.0974 -0.0021 -0.0160 % 5.2652 %
Абсолютна възвръщаемост
LU0273968288
EUR 1.3877 1.3866 0.0011 0.0790 % 2.8383 %
Доход плюс
LU0385660161
EUR 1.5943 1.5914 0.0029 0.1820 % 4.2299 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU1104498362
USD 16.5358 16.5661 -0.0303 -0.1830 % 16.6103 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849369
USD 19.2992 19.2595 0.0397 0.2060 % 12.6665 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ
LU1102789424
USD 14.7150 14.6777 0.0373 0.2540 % 9.8799 %
Доход плюс
LU0273967041
USD 1.2897 1.2899 -0.0002 -0.0160 % 2.0413 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0391044665
BGN 1.6727 1.6697 0.0030 0.1800 % 21.7838 %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU1199652337
BGN 21.6017 21.5745 0.0272 0.1260 % 3.5611 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU1334637631
BGN 24.7229 24.6352 0.0877 0.3560 % 9.2768 %

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_funds@postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu., или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.