Дневни цени и доходности на фондовете

Име Валута Цена към 07.07.2020 Цена предходен ден Промяна Промяна % Реализирана доходност от началото на годината %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU0956610256
EUR 10.8145 10.8117 0.0028 0.0260 % -1.9458 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU0956610843
EUR 12.6822 12.6762 0.0060 0.0470 % -0.5013 %
ГЛОБАЛЕН ВИСОКОРИСКОВ
LU0956611494
EUR 14.7323 14.7249 0.0074 0.0500 % -1.8717 %
ГЛОБАЛНИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
LU0316846921
EUR 0.9195 0.9178 0.0017 0.1850 % -1.6051 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0273961275
EUR 0.7429 0.7440 -0.0011 -0.1480 % -22.6871 %
ГЛОБАЛНИ АКЦИИ
LU0273960111
EUR 1.3103 1.3207 -0.0104 -0.7870 % -8.9627 %
КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
LU0272939215
EUR 1.5872 1.5859 0.0013 0.0820 % 3.0984 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849104
EUR 17.5446 17.5010 0.0436 0.2490 % -3.2945 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН
LU0347745878
EUR 1.4317 1.4294 0.0023 0.1610 % -5.3859 %
Глобални облигации
LU0730413092
EUR 13.0460 13.0337 0.0123 0.0940 % 0.7872 %
Абсолютна възвръщаемост
LU0273968288
EUR 1.3877 1.3873 0.0004 0.0290 % -0.8573 %
Доход плюс
LU0385660161
EUR 1.5857 1.5864 -0.0007 -0.0440 % -1.5216 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU1104498362
USD 14.2523 14.3174 -0.0651 -0.4550 % -22.2935 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849369
USD 19.9295 19.9419 -0.0124 -0.0620 % -2.8104 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ
LU1102789424
USD 15.4311 15.4768 -0.0457 -0.2950 % 1.8178 %
Доход плюс
LU0273967041
USD 1.3104 1.3101 0.0003 0.0230 % 0.9398 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0391044665
BGN 1.3999 1.4020 -0.0021 -0.1500 % -22.6788 %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU1199652337
BGN 21.1492 21.1437 0.0055 0.0260 % -1.9468 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU1334637631
BGN 24.8023 24.7906 0.0117 0.0470 % -0.5027 %

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_funds@postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu., или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.