Дневни цени и доходности на фондовете

Име Валута Цена към 22.10.2019 Цена предходен ден Промяна Промяна % Реализирана доходност от началото на годината %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU0956610256
EUR 11.0373 11.0341 0.0032 0.0290 % 3.4841 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU0956610843
EUR 12.5839 12.5640 0.0199 0.1580 % 8.7810 %
ГЛОБАЛЕН ВИСОКОРИСКОВ
LU0956611494
EUR 14.5145 14.4787 0.0358 0.2470 % 16.0863 %
ГЛОБАЛНИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
LU0316846921
EUR 0.8853 0.8774 0.0079 0.9000 % 11.1348 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0273961275
EUR 0.8982 0.8822 0.0160 1.8140 % 23.2268 %
ГЛОБАЛНИ АКЦИИ
LU0273960111
EUR 1.3730 1.3703 0.0027 0.1970 % 18.1380 %
КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
LU0272939215
EUR 1.4586 1.4510 0.0076 0.5240 % 15.8355 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849104
EUR 17.3411 17.2973 0.0438 0.2530 % 16.6259 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН
LU0347745878
EUR 1.4847 1.4803 0.0044 0.2970 % 11.6904 %
Глобални облигации
LU0730413092
EUR 13.0435 13.0211 0.0224 0.1720 % 4.8488 %
Абсолютна възвръщаемост
LU0273968288
EUR 1.3919 1.3903 0.0016 0.1150 % 3.1496 %
Доход плюс
LU0385660161
EUR 1.6066 1.6054 0.0012 0.0750 % 5.0340 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU1104498362
USD 16.9861 16.7489 0.2372 1.4160 % 19.7858 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849369
USD 19.4192 19.4451 -0.0259 -0.1330 % 13.3670 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ
LU1102789424
USD 14.6242 14.6129 0.0113 0.0770 % 9.2018 %
Доход плюс
LU0273967041
USD 1.2938 1.2936 0.0002 0.0150 % 2.3657 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0391044665
BGN 1.6925 1.6624 0.0301 1.8110 % 23.2253 %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU1199652337
BGN 21.5854 21.5791 0.0063 0.0290 % 3.4829 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU1334637631
BGN 24.6104 24.5716 0.0388 0.1580 % 8.7796 %

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_funds@postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu., или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.