Дневни цени и доходности на фондовете

Име Валута Цена към 27.07.2021 Цена предходен ден Промяна Промяна % Реализирана доходност от началото на годината %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU0956610256
EUR 11.1714 11.1845 -0.0131 -0.1170 % 2.0928 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU0956610843
EUR 13.7151 13.7520 -0.0369 -0.2680 % 4.8988 %
ГЛОБАЛЕН ВИСОКОРИСКОВ
LU0956611494
EUR 17.1003 17.1930 -0.0927 -0.5390 % 10.1887 %
ГЛОБАЛНИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
LU0316846921
EUR 1.1052 1.1265 -0.0213 -1.8910 % 6.0551 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0273961275
EUR 0.8726 0.8771 -0.0045 -0.5130 % 14.9974 %
ГЛОБАЛНИ АКЦИИ
LU0273960111
EUR 1.6174 1.6284 -0.0110 -0.6760 % 14.4819 %
КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
LU0272939215
EUR 1.9554 1.9699 -0.0145 -0.7360 % 11.6797 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849104
EUR 20.5761 20.6862 -0.1101 -0.5320 % 9.8740 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН
LU0347745878
EUR 1.6058 1.6116 -0.0058 -0.3600 % 6.6693 %
Глобални облигации
LU0730413092
EUR 13.0031 13.0011 0.0020 0.0150 % 0.7477 %
Абсолютна възвръщаемост
LU0273968288
EUR 1.4220 1.4213 0.0007 0.0490 % 1.0877 %
Доход плюс
LU0385660161
EUR 1.6969 1.6966 0.0003 0.0180 % 3.2366 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU1104498362
USD 17.5100 17.5667 -0.0567 -0.3230 % 10.6764 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849369
USD 24.4511 24.5338 -0.0827 -0.3370 % 5.7473 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ
LU1102789424
USD 18.0649 18.0939 -0.0290 -0.1600 % 6.5066 %
Доход плюс
LU0273967041
USD 1.3028 1.3023 0.0005 0.0380 % -0.6406 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
LU0391044665
BGN 1.6443 1.6528 -0.0085 -0.5140 % 15.0021 %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU1199652337
BGN 21.8473 21.8729 -0.0256 -0.1170 % 2.0931 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU1334637631
BGN 26.8223 26.8944 -0.0721 -0.2680 % 4.8992 %

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_funds@postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu., или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.