Дневни цени и доходности на фондовете

Име Валута Цена към 29.09.2022 Цена предходен ден Промяна Промяна % Реализирана доходност от началото на годината %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU0956610256
EUR 10.3578 10.3820 -0.0242 -0.2330 % -7.3940 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU0956610843
EUR 12.5453 12.6226 -0.0773 -0.6120 % -9.6973 %
ГЛОБАЛЕН ВИСОКОРИСКОВ
LU0956611494
EUR 15.9473 16.1214 -0.1741 -1.0800 % -10.2910 %
ГЛОБАЛНИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
LU0316846921
EUR 0.9422 0.9577 -0.0155 -1.6180 % -17.5245 %
Глобални акции
LU0273960384
EUR 1.4719 1.5033 -0.0314 -2.0887 % -10.6097 %
ГЛОБАЛНИ АКЦИИ
LU0273960111
EUR 1.4719 1.5032 -0.0313 -2.0820 % -14.1198 %
КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
LU0272939215
EUR 1.7787 1.8087 -0.0300 -1.6590 % -13.4031 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849104
EUR 18.6859 18.8189 -0.1330 -0.7070 % -14.8733 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН
LU0347745878
EUR 1.4609 1.4725 -0.0116 -0.7880 % -10.2862 %
Глобални облигации
LU0730413092
EUR 12.3729 12.4370 -0.0641 -0.5150 % -4.6184 %
Абсолютна възвръщаемост
LU0273968288
EUR 1.3381 1.3416 -0.0035 -0.2610 % -4.8902 %
Доход плюс
LU0385660161
EUR 1.5802 1.5803 -0.0001 -0.0060 % -6.8278 %
Глобални акции
LU0648401346
USD 1.4291 1.4384 -0.0093 -0.6470 % -26.4071 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
LU0517849369
USD 18.2488 18.1117 0.1371 0.7570 % -27.0492 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ
LU1102789424
USD 15.0438 15.1118 -0.0680 -0.4500 % -17.6841 %
Доход плюс
LU0273967041
USD 1.2254 1.2269 -0.0015 -0.1220 % -4.9709 %
Глобални акции
LU0391044582
BGN 2.8789 2.9403 -0.0614 -2.0882 % -10.6043 %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
LU1199652337
BGN 20.2563 20.3036 -0.0473 -0.2330 % -7.3943 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU1334637631
BGN 24.5347 24.6858 -0.1511 -0.6120 % -9.6976 %
ЦИКЪЛ НА ЖИВОТ 2032 *
LU1827038776
EUR 1.1087 1.1201 -0.0114 -1.0180 % -15.1592 %
ЦИКЪЛ НА ЖИВОТ 2042 *
LU1827030443
EUR 1.2221 1.2382 -0.0161 -1.3000 % -13.8699 %
ЦИКЪЛ НА ЖИВОТ 2047 *
LU1827033389
EUR 1.2472 1.2654 -0.0182 -1.4380 % -14.3877 %

*Дяловете от фонд Цикъл на живот 2032, 2042 и 2047 г. са достъпни за търговия само през Инвестиционно-застрахователен продукт "Моето бъдеще" (postbank.bg)

Допълнителна информация за Управляващото дружество, фондовете Цикъл на живот, както и актуалното им представяне, можете да намерите тук .

Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu., или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.