Търговия на БФБ

Пощенска банка е активен член на Българска фондова борса – София, от 1997 г. и традиционно е сред 10-те инвестиционни посредника с най-голям оборот и сделки на пазара. Банката предлага следните услуги по инвестиционно посредничество на българския капиталов пазар:

  • Търговия с акции и корпоративни облигации на български компании
  • Записване на акции при увеличения на капитала и листване на компании на БФБ
  • Участие в борсова приватизация на дялове от държавни компании
  • Унаследяване и търговия с компенсаторни инструменти 
  • Получаване на дневни, седмични и периодични анализи на БФБ и публичните компании – безплатно за клиентите на банката
  • Дейност като маркет мейкър за публични компании – банката е пионер и най-активен изпълнител на тази услуга у нас

Подробна информация за акциите и облигациите, за свързаните с тях рискове, както и други важни документи можете да намерите в секция "Документи" по-долу.

Таксите и комисионите за сделки на българския капиталов пазар и за съхранение на финансовите инструменти са описани в Тарифата на банката.

За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към секция "Инвестиционно посредничество", които ще ви насочат към най-близкия до Вас клон на банката:
 

02/81 66 484
e-mail: equities@postbank.bg

Документи