Предплатена карта Mastercard Prepaid

Важно!

Моля, запознайте се с промените, свързани с новите правила за сигурност при онлайн разплащания с карти тук .

С предплатена карта Mastercard Prepaid се възползвате от паричните награди, които получавате с натрупаните точки по програма "Моите награди“ (МyRewards) при покупки с кредитната Ви карта от Пощенска банка.
Всеки път, когато желаете да обмените точки по програма "Моите награди" (MyRewards), Вашите парични награди ще бъдат зареждани по карта Mastercard Prepaid.

Заявете онлайн предплатена карта Mastercard Prepaid бързо, лесно и удобно.

 

или се възползвайте от експресно издаване на дебитна карта в определени клонове на банката. С тази услуга получавате картата си в момента на подаване на искането в клон, като пластиката е готова само за няколко минути. Списък на клоновете, които предлагат услугата можете да намерите тук

С Mastercard Prepaid Вие се възползвате още и от следните възможности:

 •  Зареждате картата с избрана от Вас сума: 

                    -    в брой във всеки офис на банката;
                    -    чрез банков превод, чрез мобилно (m-Postbank) и интернет банкиране (e-Postbank) или в офис на Пощенска банка;

 • Прехвърляте суми от други Ваши сметки в Пощенска банка по сметката към карта Mastercard Prepaid – чрез мобилно (m-Postbank) и интернет банкиране (e-Postbank) или в офис на Пощенска банка;
 • Прехвърляте суми от Ваши сметки в други банки по сметката към карта Mastercard Prepaid;
 • Получавате информация чрез SMS за всяка извършена трансакция с Вашата карта;

 Може да ползвате Вашата предплатена карта Mastercard Prepaid :
 
1. На Терминални устройства АТМ (банкомати):

 • Теглите пари в брой от банкомат в страната и чужбина с логото на Mastercard;
 • Теглите пари в брой на банкомат на Пощенска банка;
 • Плащате Вашите битови сметки;
 • Правите справка за салдо по Вашата сметка;
 • Променяте ПИН – на банкомат на Пощенска банка.

2. На Терминални устройства ПОС:**

 • Заплащате стоки и услуги безкасово на ПОС терминал в търговски обекти в страната и чужбина;
 • Теглите пари в брой на ПОС терминал в офис на банка в страната и чужбина.

3. В Интернет (чрез виртуални терминални устройства ПОС):***

 •  Плащате стоки и услуги, вкл. и битови сметки;
 •  Резервирате хотел, rent - a - car, билети за самолет, театър или концерт;
 •  Получавате суми по картата.

И още…

Можете да поръчате издаване на допълнителна предплатена карта на членове на семейството с предварително зададен дневен лимит, без промяна в месечната такса за обслужване по сметката към предплатената карта.

 
** Търговските обекти и ПОС терминалите трябва да бъдат обозначени с лого на Mastercard.
 
*** Съответният интернет сайт следва да е обозначен като приемащ плащания с карти и да е поместено лого на Mastercard.

 

 • ЧИП технологията на предплатената карта Ви осигурява по-висока степен на защита;
 • SMS известията в online режим при извършване на трансакции с предплатената  карта Ви предоставят допълнителна възможност за контрол. Получавате уведомления за всяка извършена трансакция на мобилния номер (A1, Vivacom, Telenor), посочен от Вас при регистрацията за услугата SMS известяване;
 •  ПИН код - достъпът до Вашите средства се ограничава чрез въвеждането на ПИН код, който знаете само Вие.  ПИН кодът може да промените по всяко време на банкомат на Пощенска банка;
 • Ако картата Ви бъде изгубена или открадната с обаждане на 0700 18 555 (Денонощен Център за обслужване на клиенти) Вие можете да я блокирате веднага.
   
  Общи препоръки за допълнителна сигурност:

  • Предпазвайте картата си от повреда;
  • Не записвайте ПИН кода си върху картата;
  • Никога не съобщавайте Вашият ПИН код на трети лица;
  •  Когато променяте ПИН кода си, избягвайте комбинация от цифри, известни на много хора;
  • В случай, че загубите картата си или смятате, че е открадната, незабавно уведомете Банката.
    

  Когато ползвате картата на банкомат:

  •  Убедете се, че банкоматът е обозначен с логото на съответния вид карта;
  •  Когато използвате банкомат, застанете пред екрана и клавиатурата така, че операцията и ПИН кодът Ви да останат скрити;
  • Следвайте инструкциите на екрана. Ако не сте сигурни в операцията, която извършвате по-добре натиснете бутон "Отказ";
  • Не забравяйте да вземете парите, картата и разписката от извършената транзакция;
  •  Ако банкоматът задържи картата Ви, незабавно уведомете Банката, издател на Вашата карта.
    

  Когато ползвате картата на ПОС терминал в търговски обект:

  • Картата може да бъде ползвана в търговски обект обозначен с логото на съответния вид карта;
  • При извършване на операция е редно да Ви бъдат поискани:
    - Документ за самоличност
    - Полагане на подпис върху разписка
    - Въвеждане на ПИН код
  • Винаги изисквайте разписка за извършените операции.
    

  Когато ползвате картата в интернет:

  •  Не е желателно да въвеждате данните на Вашите банкови карти на компютри, ползващи се и от други  хора;
  •  При извършване на транзакции в интернет, задължителната информация, която трябва да подадете е номер на карта и нейната валидност. Възможно е да бъдете подканени да въведете код за верификация CVC/CVV или допълнителна парола, ако сайтът е защитен.
  • Не е редно да ви се изисква подаването на лична информация – ЕГН, лична карта, банкова сметка и др.
  •  За да избегнете злоупотреби с Вашата карта, избягвайте въвеждането на нейните параметри в некриптирани уеб сайтове, Въвеждайте данните на своята карта само в сайтове, чийто уеб адрес започва с "https"
  Лимити за плащане за 24 часа BGN
  Дневен лимит АТМ 1 000 BGN
  Дневен лимит ПОС 7 000 BGN
  Общо 7 000 BGN

   

   

  Обменни курсове при картови трансакции.