Предплатена карта Mastercard Prepaid

Предплатена карта Mastercard Prepaid

Бихме искали да Ви информираме, че считано от 20 май 2022 г. се преустановява издаването и преиздаването на предплатена карта Mastercard Prepaid, като в случай че притежавате този тип карта, можете да продължите използването ѝ до изтичането на нейната валидност. След 20 май 2022 г. за усвояване на бонус точки по програмата за лоялност "Моите награди" (MyRewards), както и за получаване на награди по програма "Сподели и спечели", ще е необходимо да притежавате дигитална карта, която банката издава автоматично при регистрация в приложението ONE Wallet by Postbank.

 

 

 • ЧИП технологията на предплатената карта Ви осигурява по-висока степен на защита;
 • SMS известията в online режим при извършване на трансакции с предплатената  карта Ви предоставят допълнителна възможност за контрол. Получавате уведомления за всяка извършена трансакция на мобилния номер (A1, Vivacom, Telenor), посочен от Вас при регистрацията за услугата SMS известяване;
 •  ПИН код - достъпът до Вашите средства се ограничава чрез въвеждането на ПИН код, който знаете само Вие.  ПИН кодът може да промените по всяко време на банкомат на Пощенска банка;
 • Ако картата Ви бъде изгубена или открадната с обаждане на 0700 18 555 (Денонощен Център за обслужване на клиенти) Вие можете да я блокирате веднага.
   
  Общи препоръки за допълнителна сигурност:

  • Предпазвайте картата си от повреда;
  • Не записвайте ПИН кода си върху картата;
  • Никога не съобщавайте Вашият ПИН код на трети лица;
  •  Когато променяте ПИН кода си, избягвайте комбинация от цифри, известни на много хора;
  • В случай, че загубите картата си или смятате, че е открадната, незабавно уведомете Банката.
    

  Когато ползвате картата на банкомат:

  •  Убедете се, че банкоматът е обозначен с логото на съответния вид карта;
  •  Когато използвате банкомат, застанете пред екрана и клавиатурата така, че операцията и ПИН кодът Ви да останат скрити;
  • Следвайте инструкциите на екрана. Ако не сте сигурни в операцията, която извършвате по-добре натиснете бутон "Отказ";
  • Не забравяйте да вземете парите, картата и разписката от извършената транзакция;
  •  Ако банкоматът задържи картата Ви, незабавно уведомете Банката, издател на Вашата карта.
    

  Когато ползвате картата на ПОС терминал в търговски обект:

  • Картата може да бъде ползвана в търговски обект обозначен с логото на съответния вид карта;
  • При извършване на операция е редно да Ви бъдат поискани:
    - Документ за самоличност
    - Полагане на подпис върху разписка
    - Въвеждане на ПИН код
  • Винаги изисквайте разписка за извършените операции.
    

  Когато ползвате картата в интернет:

  •  Не е желателно да въвеждате данните на Вашите банкови карти на компютри, ползващи се и от други  хора;
  •  При извършване на транзакции в интернет, задължителната информация, която трябва да подадете е номер на карта и нейната валидност. Възможно е да бъдете подканени да въведете код за верификация CVC/CVV или допълнителна парола, ако сайтът е защитен.
  • Не е редно да ви се изисква подаването на лична информация – ЕГН, лична карта, банкова сметка и др.
  •  За да избегнете злоупотреби с Вашата карта, избягвайте въвеждането на нейните параметри в некриптирани уеб сайтове, Въвеждайте данните на своята карта само в сайтове, чийто уеб адрес започва с "https"
  Лимити за плащане за 24 часа BGN
  Дневен лимит АТМ 1 000 BGN
  Дневен лимит ПОС 7 000 BGN
  Общо 7 000 BGN

   

   

  Обменни курсове при картови трансакции.