Дебитни карти Maestro/ Visa Electron

Дебитни карти Maestro/ Visa Electron

Бихме искали да Ви информираме, че считано от 13 април 2019 г. се преустановява издаването на дебитни карти Visa Electron и Maestro, като в случай че притежавате този тип дебитна карта, можете да продължите използването ѝ без промени, до изтичането на нейната валидност.

След изтичане на валидността, Вашата карта Visa Electron ще бъде автоматично подновена в  карта Visa Classic, а Вашата карта Maestro в карта Mastercard Standard.

 • ЧИП технологията на дебитната карта Ви осигурява по-висока степен на защита 
 • SMS известията в online режим при извършване на транзакции с дебитната карта Ви предоставят допълнителна възможност за контрол. Получавате уведомления за всяка извършена транзакция на мобилния номер (A1, Vivacom, Telenor), посочен от Вас при регистрацията за услугата SMS Известяване
 • ПИН код - достъпът до Вашите средства се ограничава чрез въвеждането на ПИН код, който знаете само Вие.  ПИН кодът може да промените по всяко време на банкомат на Пощенска банка
 • Ако картата Ви бъде изгубена или открадната с обаждане на 0700 18 555 (Денонощен Център за обслужване на клиенти) Вие можете да я блокирате веднага
   

Общи препоръки за допълнителна сигурност:

 • Предпазвайте картата си от повреда
 • Не записвайте ПИН кода си върху картата
 • Никога не съобщавайте Вашият ПИН код на трети лица
 • Когато променяте ПИН кода си, избягвайте комбинация от цифри, известни на много хора
 • В случай, че загубите картата си или смятате, че е открадната, незабавно уведомете Банката

Когато ползвате картата на банкомат:

 • Убедете се, че банкоматът е обозначен с логото на съответния вид карта
 • Когато използвате банкомат, застанете пред екрана и клавиатурата така, че операцията и ПИН кодът Ви да останат скрити
 • Следвайте инструкциите на екрана. Ако не сте сигурни в операцията, която извършвате по-добре натиснете бутон "Отказ"
 • Не забравяйте да вземете парите, картата и разписката от извършената транзакция
 • Ако банкоматът задържи картата Ви, незабавно уведомете Банката издател на Вашата карта

Когато ползвате картата на ПОС терминал в търговски обект:

 • Картата може да бъде ползвана в търговски обект обозначен с логото на съответния вид карта
 • При извършване на операция е редно да Ви бъдат поискани
  • Документ за самоличност
  • Полагане на подпис върху разписка
  • Въвеждане на ПИН код
 • Винаги изисквайте разписка за извършените операции

Когато ползвате картата в интернет:

 • Не е желателно да въвеждате данните на Вашите банкови карти на компютри, ползващи се и от други  хора
 • При извършване на транзакции в интернет, задължителната информация, която трябва да подадете е номер на карта и нейната валидност. Възможно е да бъдете подканени да въведете код за вирификация CVC/CVV или допълнителна парола, ако сайтът е защитен. Не е редно да ви се изисква подаването на лична информация – ЕГН, лична карта, банкова сметка и др.
 • За да избегнете злоупотреби с Вашата карта, избягвайте въвеждането на нейните параметри в некриптирани уеб сайтове, Въвеждайте данните на своята карта само в сайтове, чийто уеб адрес започва с "https"
 • Валута – по разплащателна сметка в левове, евро за Maestro и в левове и щ.долари за Visa Electron
 • Валидност - 3 години (след изтичане на срока на валидност картата се подновява автоматично)
 • Минимално салдо по сметка - 3 лева/ евро/ щ. долари

 

Maestro/ Visa Electron BGN/EUR или USD
Дневен лимит за теглене в брой на банкомат 400 лева
Дневен лимит за плащане или теглене на ПОС терминал 3 500 лева

 

 Превалутиране:

Дебитна карта Maestro, издадена към сметка в евро:
При транзакции с картата, извършени в чужбина във валута, различна от евро, сумата на транзакцията се превалутира в евро, съгласно обявения обменен курс на международната картова организация MasterCard Europe за съответния ден.

Дебитна карта Maestro, издадена към сметка във валута, различна от евро (в това число в лева):
При транзакции с картата, извършени в чужбина във валута, различна от евро, сумата на транзакцията се превалутира в евро, съгласно обявения обменен курс на международната картова организация MasterCard Europe за съответния ден  и след това се превалутира в съответната валута на сметката по обменния курс на банката за деня на изпълнение на съответното платежно нареждане.
 

Дебитна карта Visa Electron, с номер на картата 4790 83** **** ****, издадена към сметка в лева:
При транзакции с картата, извършени в чужбина във валута, различна от щатски долари , сумата на транзакцията се превалутира в щатски долари и след това в лева, съгласно обявения обменен курс на международната картова организация Visa Europe  за съответния ден .

Дебитна карта Visa Electron, с номер на картата 4207 80** **** ****, издадена към сметка в щатски долари:
При транзакции с картата, извършени в чужбина във валута, различна от щатски долари, сумата на транзакцията се превалутира в щатски долари, съгласно обявения обменен курс на международната картова организация Visa Europe  за съответния ден.