Бизнес кредит

Кредитът е предназначен за посрещане на извънредни, нерегулярни нужди от оборотни средства:

 • Закупуване на материали, консумативи, суровини, стоки
 • Посрещане на текущи оборотни нужди

Предимства:

 • Разширете Вашия бизнес
 • Възползвайте се от по-ниските цени за закупуване на по-големи количества
 • Ползвате средствата според Вашите нужди
 • Договорете по-добри условия с Вашите доставчици

 

 • Валута: левове и евро
 • Размер: до 800 000 лева
 • Срок: до 10 години
 • Лихвен процент: в зависимост от финансовия профил на клиента
 • Гратисен период: до 6 месеца
 • Възможни обезпечения: поръчителство от юридическо/и и/ или физическо/и лице/а; залог върху недвижимо или движимо имущество; други обезпечения, допустими по закон
 • Разходооправдателни документи: за минимум 50% от размера на кредита
 • Начин на погасяване: равни (анюитетни) вноски
 • Такси и комисионни: съгласно тарифата на банката за клиенти - юридически лица


За повече информация се обърнете към най-близкия клон на банката  
 

Документи