Спестовни решения

Избери своите критерии:

* Представените изчисления са само примерни и не представляват търговска оферта

Депозити:

Срок 60м.
Минимална сума за откриване 5 000
Лихва за периода -
Годишен лихвен процент 0.00%
Валута EUR
Срок 72м.
Минимална сума за откриване 5 000
Лихва за периода -
Годишен лихвен процент 0.00%
Валута EUR
Срок 60м.
Минимална сума за откриване 5 000
Лихва за периода -
Годишен лихвен процент 0.00%
Валута EUR
Срок 36м./60м.
Минимална сума за откриване 5 000
Лихва за периода -
Годишен лихвен процент 0.00%
Валута USD