Застрахователна програма за дебитни карти

Сега е времето да си спокоен

Защити парите и личните си вещи със застраховка "Карт Протект".

Дебитната карта е неразделна част от ежедневието ни. Тя ни дава удобството и свободата да разполагаме със средства когато и както имаме нужда. Всяка покупка вече е “на една карта“ разстояние. 
Това е причината да създадем специална и достъпна застраховка, осигуряваща защита при кражба или загуба на дебитната карта и последващото ѝ неправомерно ползване (извършване на неразрешени трансакции). 
И това не е всичко. Застрахователната защита обхваща и случаи на кражба, загуба, и друго противозаконно отнемане на застраховани лични вещи, които ползваме в ежедневието си – като портфейл, чанта, телефон или други електронни устройва, часовник, слънчеви очила и други.

Допълнителни предимства на този продукт са:

 • Покрития с обхват за общо над 3 000 лева годишно - само за цена от 2.49 лв. месечно;
 • Лесна процедура по сключване на застраховката – само срещу лична карта;
 • Автоматично заплащане на премиите от разплащателната Ви сметка, свързана с картата;
 • Предоставя се от застраховател с над 45-годишна история и с над 90 милиона застраховани клиенти в цял свят;

Какво е покритието?

Дебитна карта:

 • Неправомерно ползване на застрахована дебитна карта, в резултат на „загуба“ или отнемането й чрез “кражба”, “кражба чрез взлом” или “грабеж” от застрахованото лице;
 • Отнемане на изтеглени парични средства с/без чанта и/или портфейл;
 • Преиздаване на отнета дебитна карта;

 

Отнемане на застраховани лични вещи:

 • Мобилен телефон (включително и разходите, които могат да възникнат в случай на злоупотреба с  мобилния телефон до 24 часа преди блокирането на SIM картата);
 • Четец, Лаптоп, Таблет, Фотоапарат, MP3/MP4 плейър;
 • Часовник/Смарт Часовник, Бижута;
 • Карта за градски транспорт, Ваучери, предоставени от работодателя;
 • Слухов апарат, Парфюм и/или Лекарства по рецепта. 
 • В резултат на „кражба”, “кражба чрез взлом” или “грабеж” от застрахованото лице.

Отнемане или загуба на застраховани лични вещи:

 • Портмоне/портфейл, чанта;
 • Ключове от жилище или от автомобил;
 • Лични документи;
 • Инхалатор и/или Очила (с диоптър или слънчеви)
 • В резултат на „загуба“ или отнемането им чрез “кражба”, “кражба чрез взлом” или “грабеж” от застрахованото лице.

   

  “Гаранция за най-добра цена” – Покриване на разлика в цената между закупената със застрахована дебитна карта вещ и „идентична стока на пазара“, съгласно условията на застраховката.

  Срок на застраховката - Застраховката се сключва за неопределен срок.

  Кой може да сключи застраховката? - Застраховката е специално предназначена за клиенти - картодържатели на  активни дебитни карти, издадени от Пощенска банка.

  Къде може да сключите застраховката? - Във всеки офис на Пощенска банка, срещу представяне единствено на лична карта. Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите и на кратък номер *7224.

  Бихме искали да Ви информираме, че:

  Застрахователните покрития по застраховката „Карт Протект“ се осигуряват от “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, съгласно Общи условия. „Юробанк България“ АД осъществява застрахователно посредничество като необвързан застрахователен агент на “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, на основание сключен агентски договор.
  Застрахователният продукт „Карт протект“ се предлага на титуляри на дебитни карти в лева и евро, издадени от Банката и не се предлага отделно. Условията по договора за издаване на дебитна карта не са обвързани със сключване на застраховката. Това е маркетингово съобщение, което има за цел само да представи застрахователния продукт и не изчерпва всички условия по застрахователния продукт. За да вземете информирано решение, е необходимо преди да сключите договор, да се запознаете  внимателно с всички документи, свързани със застраховката. Документите са на разположение на хартиен носител във всички офиси на Пощенска банка. Публикуваната информация не представлява съвет, нито подтикване за покупка на споменатата застраховка, а е рекламен текст с информационна цел и не представлява препоръка по смисъла на приложимото законодателство.