Намерете най-близкия до Вас център &quot

Premium banking&quot

.

Очаквайте скоро! Нови центрове за Premium Banking.

 

Град София  

 • Клон София  Дондуков ЦУ, бул. Дондуков №4-6, тел. 02/811 63 32
 • Клон София  Бизнес Парк 2, Бизнес Парк София, Сграда 3 , тел. 02/811 65 41,  02/811 65 47
 • Клон София  НДК, пл. България №1, тел. 02/816 66 24; тел. 02/816 66 08  
 • Клон София Съборна , ул. Съборна №3, 02/ 816 68 40 02/816 68 41
 • Клон София  Съдебна палата, бул. Витоша №3, ет.2, тел. 02/816 67 26 
 • Клон София  Баучер, бул. Джеймс Баучер №76 тел. 02/811 65 29, 02/811 65 21

Град Пловдив 

 • Клон Пловдив Шнитер, ул. Йосиф Шнитер №3, тел. 032/601922, 032/601923

Град Бургас

 • Клон Бургас, ул. Конте Адрованти №9, тел. 056/876921

Град Варна 

 • Клон Варна Сливница, бул. Сливница №24, тел. 052/688535, 052/688531   

Град Добрич

 • Клон Добрич, бул. 25-ти Септември  №42, тел. 058/655133

 Град Стара Загора 

 • Клон Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №107 A, тел. 042/610829  042/610823

Град Шумен

 • Клон Шумен, ул. Цар Освободител №103, тел. 054/850443