Изплащане на работни заплати

Облекчете процеса по изплащане на трудови възнаграждения с програма "Премия":

  • Оптимална комбинация от продукти и услуги според Вашите нужди
  • Примамливи условия за всички продукти и услуги, включени в програмата
  • Специални условия и допълнителни отстъпки при кандидатстване за банкови продукти за Вас и Вашите служители

Сигурност:

  • Защита на картовите плащания с дебитни карти