Банкови операции

Бърз и удобен достъп до Вашите средства чрез Пощенска банка:

  • оперирайте с Вашите средства във всеки от клоновете на банката (независимо в кой клон сте открили Вашите сметки)
  • системата за Интернет банкиране e-Postbank.bg
  • банкомат (ATM)