Само до 30 септември 2021 г. можеш да вземеш нова дебитна или кредитна карта до час, с 50% по-ниска такса издаване!

Посети една от 10-те локации в цялата страна и се възползвай от специалните ни условия:

 

 • София, бул. България № 1
 • София, бул. Дондуков № 4-6
 • София, бул. Ал. Стамболийски 101, Mall of Sofia, ниво 0, MOMENTO център
 • Пловдив, ул. Антим I № 2 Б
 • Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107 А
 • Варна, ул. Мусала № 3
 • Бургас, ул. Конт Андрованти № 9
 • Добрич, ул.25-Септември № 42
 • Благоевград, ул. Васил Левски № 1  
 • Плевен, бул Данаил Попов № 18
 • Русе, ул. Александровска № 1-3

 

За кого е предназначена услугата?

 

 • За нови клиенти – получаваш дебитна карта до 15 минути, а кредитна карта до 1 час в деня на одобрение на заявлението.
 • За настоящи картодържатели – можеш да замениш изгубена или открадната карта само с едно посещение в наш офис. 

Предимства:

 • С експресното издаване на дебитни и кредитни карти пестим твоето време и комбинираме високо ниво на сигурност с бърз достъп до всички предимства и удобства, които твоята карта ти предоставя. Експресно разглеждане и производство на нова дебитна карта е до 15 минути, а на нова кредитна карта е до 1 час.2
 • След активиране на новата ти дебитна или кредитна карта, сумата по нея може да бъде използвана веднага. 
 • Необходима ти е само лична карта.3

 

Предлагаме ти още:

Високо ниво на сигурност - възможност да ползваш застрахователна програма за дебитни карти "Карт протект" или застрахователен пакет "Покритие на задълженията Плюс" за кредитни карти. 4

Как да се възползваш от услугата?

Посети някой от избраните финансови центрове на банката, в които се предлага услугата за експресно издаване на дебитна или кредитна карта от Пощенска банка.5

 

Предложението е валидно при заявено експресно издаване на дебитна или кредитна карта от Пощенска банка, само в избрани финансови центрове, в които има налични машини за незабавно издаване на карта. Услугата не е валидна при заявяване на банкова карта онлайн или през друг алтернативен канал. Заявяването, разглеждането и производството на кредитни и дебитни карти се осъществява в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 и 17:00 часа. За услугата е дължима такса, съгласно тарифата на Банката, платима за кредитните карти – при подаване на искането, за дебитни карти – при получаване на пластиката. 

Предложението е валидно при подадено до 15 ч. на съответния работен ден искане за нова кредитна карта от Пощенска банка, само в избрани офиси на банката, с налични машини за незабавно издаване на карти, при получено одобрение и сключен договор за издаване на кредитна карта. Банката се задължава в рамките на 40 минути от въвеждането на искането да го разгледа и да уведоми Клиента, че има изготвено становище по искането, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на допълнителни документи. В този случай Банката не се ангажира с предоставяне на окончателно становище, респ. издаване на картата в посочения срок. При одобрение, банката дава възможност за сключване на договор за кредитна карта и получаване на пластиката до 20 минути. Предложението е валидно при заявена нова дебитна карта от Пощенска банка, с избрана опция за експресно издаване, само в определени офиси на банката, с налични машини за незабавно издаване на карти. Банката се задължава да издаде дебитната карта до 15 минути от заявяване на картата и сключване на договор за издаване на дебитна карта, при прилагане на Общите условия.

При разглеждане на искане за нова кредитна карта, Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

Застрахователните покрития по застрахователен пакет „Покритие на задълженията Плюс” се предлагат чрез “Юробанк България” АД, в качеството на застрахователен агент на “Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, при съответните Общи условия на застрахователите, с които можете да се запознаете във всеки финансов център. Застрахователните покрития по застраховката „Карт Протект“ се осигуряват от “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, съгласно Общи условия, налични във всеки финансов център на банката. „Юробанк България“ АД осъществява застрахователно посредничество като необвързан застрахователен агент на “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, на основание сключен агентски договор.Това е маркетингово съобщение, което има за цел само да представи съответния застрахователен продукт. За да вземете информирано решение, е необходимо преди да сключите договор, да се запознаете внимателно с всички документи, свързани със застраховката.

Услугата експресно издаване на дебитна или кредитна  карта  се предлага само в избрани финансови центрове на банката, с налични машини за незабавно издаване на карти. Поради извънредната епидемиологична обстановка, свързана с COVID 19 и поради независещи от банката причини, услугата временно може да не е достъпна в определени финансови центрове, поради временно затваряне или работа с намален капацитет на персонала, за което банката ще информира своевременно клиентите като публикува актуална информация на сайта си относно финансовите центрове, в които услугата няма да бъде достъпна.