Консултации

Оценка на бизнеса и финансово моделиране

Пощенска банка предоставя услуги по изготвяне на оценка на даден бизнес в съответствие с международно признати оценъчни стандарти. Ние предлагаме и услуги, свързани с предоставяне на независимо експертно мнение върху избрания финансов модел и оказване на съдействие на компании при изготвяне на бизнес планове.

Проектно финансиране

Пощенска банка консултира своите клиенти при учредяване на компании със специално финансово предназначение с цел осъществяване на финансови транзакции в България и региона. 

Оказване на съдействие при осигуряване на финансиране на транзакции

Услугите на Пощенска банка също така включват оказване на съдействие при осигуряване на финансиране за осъществяване на транзакции от различни източници:

  • Дялово финансиране чрез включване на фонд за дялово финансиране
  • Първично публично предлагане на финансови инструменти (IPO), вторично публично предлагане на финансови инструменти (SPO) или увеличение на капитала на публично дружество
  • Осигуряване на финансиране от банки за придобиване на компании