Въпроси и отговори

Информация Партньори Въпроси и отговори

 

1. С какви карти мога да направя покупка на вноски?
Отговор:  С всички кредитни карти от Пощенска банка.
 

2. Къде мога да правя покупки на вноски?
Отговор:
При търговците, с които Пощенска банка има сключено споразумение. Списък с партньорите можеш да намериш в таб "Партньори".

3. Мога ли да правя покупки на вноски в чужбина?
Отговор:   Не.

4. Трябва ли ПОС терминалът задължително да е на Пощенска банка?
Отговор:
Да.

5. Необходимо ли е допълнително одобрение, за да използвам услугата или да се обадя някъде?
Отговор:
Не, става непосредствено на място в търговския обект.

6. На колко вноски мога да разсроча сумата на покупката?
Отговор:  Можеш да избираш от 6 до 36 равни месечни вноски, а при нашите партньори, предлагащи безлихвени вноски - от 2 до 6 равни месечни вноски.

7. Каква сума мога да разсроча?
Отговор:  Цялата стойност на покупката, като сборът на вноските следва да е в рамките на разполагаеми кредитен лимит по картата.

8. Какво е необходимо да направя, за да си платя стоката на вноски?
Отговор:   Преди да платиш покупката, трябва да дадеш кредитната си карта на служителя на касата в търговския обект и да го уведомиш, че искаш да платиш на вноски.

9.  Ако направя покупка на вноски, ще дължа ли и стандартната лихва за покупки с картата?
Отговор:   В случай, че  платиш цялата дължима сума от месечното извлечение в рамките на гратисния период, не дължиш лихва за сумата на направените покупки, вкл. за покупките на вноски. Продължителността на гратисния период за конкретна покупка е в зависимост от датата на покупката и срока за погасяване на задълженията по последното издадено от банката месечно извлечение по картата.

10.  Ще се блокира ли някаква сума по картата и ако да – каква?
Отговор:   Да, блокира се цялата сума на покупката заедно с комисионата.
 

11.   Кога се дължи първата месечна вноска?
Отговор:   В срок до датата за издължаване, посочена в следващото месечно извлечение по кредитната карта.
 

12.  Мога ли да погася предсрочно цялата сума?
Отговор:   Да. Единственото, което е необходимо е да посетиш клон на Пощенска банка и да подадеш искане. В този случай не дължиш такса за предсрочно погасяване, както и стойността на комисионата за предсрочно погасената сума.