Експресно издаване на кредитна карта до 1 час

Вземи кредитна карта за един час с програма "Сега" в избрани офиси!1

 

Ние от Пощенска банка знаем, че желанията не трябва да чакат. Затова ти предлагаме нашата най-бърза кредитна карта с новата ни програма „Сега“.

Реализирай всички свои планове СЕГА!

 

За кого е предназначена услугата?

 
 • За нови клиенти – получаваш кредитната си карта в деня на одобрение на заявлението.
 • За настоящи картодържатели – можеш да замениш изгубена или открадната карта само с едно посещение в наш офис. 

 

Предимства:

 • С експресното издаване на кредитни карти пестим твоето време и комбинираме високо ниво на сигурност с бърз достъп до всички предимства и удобства, които твоята карта ти предоставя. Експресно разглеждане и производство на нова кредитна карта с програма „Сега“ е до 1 час.2
 • Услугата се предлага също в пакет с експресен потребителски кредит.
 • Новоиздадената кредитна карта се активира до 15 минути от получаването й, след което може да бъде използвана.
 • С услугата можеш също да замениш изгубена или открадната карта само с едно посещение в наш офис.
 • Необходима ти е само лична карта.3

 

С програма "Сега" можеш да вземеш експресно дебитна карта за 15 мунути!4

Предлагаме ти още:

Високо ниво на сигурност - възможност за ползваш застрахователен пакет "Покритие на задълженията Плюс".5

Как да се възползваш от услугата?

 • Посети някой от избраните финансови центрове на банката, в които се предлага услугата за експресно издаване на кредитна или дебитна карта от Пощенска банка.6
 • Заяви експресно издаване на кредитна или дебитна карта от Пощенска банка по програма „Сега“.

 

Експресно издаване на кредитни карти се предлага в ключови финансови центрове на банката в страната. Тук можеш да откриеш актуална информация за локациите, в които да се възползваш от услугата:

 

 • София, бул. България № 1
 • София, бул. Дондуков № 4-6
 • Пловдив, ул. Антим I № 2 Б
 • Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107 А
 • Варна, бул. Княз Борис I № 3
 • Бургас, ул. Конте Андрованти № 9
 • Добрич, ул.25-Септември № 42
 • Благоевград, ул. Васил Левски № 1  
 • Плевен, бул Данаил Попов № 18
 • Русе, ул. Александровска № 1-3

 

 

1 Предложението е валидно при заявено експресно издаване на кредитна или дебитна карта от Пощенска банка по Програма „Сега“, само в избрани финансови центрове, в които има налични машини за незабавно издаване на карта. Услугата не е валидна при заявяване на банкова карта онлайн или през друг алтернативен канал. Заявяването, разглеждането и производството на кредитни и дебитни карти се осъществява в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 и 17:00 часа. За услугата е дължима такса, съгласно тарифата на Банката, платима за кредитните карти – при подаване на искането, за дебитни карти – при получаване на пластиката. 

2 Предложението е валидно при подадено до 15 ч. на съответния работен ден искане за нова кредитна карта от Пощенска банка, с избрана опция за експресно издаване по Програма „Сега“, само в избрани офиси на банката, с налични машини за незабавно издаване на карти, при получено одобрение и сключен договор за издаване на кредитна карта. Банката се задължава в рамките на 40 минути от въвеждането на искането да го разгледа и да уведоми Клиента, че има изготвено становище по искането, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на допълнителни документи. В този случай Банката не се ангажира с предоставяне на окончателно становище, респ. издаване на картата в посочения срок. При одобрение, банката дава възможност за сключване на договор за кредитна карта и получаване на пластиката до 20 минути.

При разглеждане на искане за нова кредитна карта, Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

Предложението е валидно при заявена нова дебитна карта от Пощенска банка, с избрана опция за експресно издаване по Програма „Сега“, само в определени офиси на банката, с налични машини за незабавно издаване на карти. Банката се задължава да издаде дебитната карта до 15 минути от заявяване на картата и сключване на договор за издаване на дебитна карта, при прилагане на Общите условия.

5 Застрахователните покрития по застрахователен пакет „Покритие на задълженията Плюс” се предлагат чрез “Юробанк България” АД, в качеството на застрахователен агент на “Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, при съответните Общи условия на застрахователите, с които можете да се запознаете във всеки финансов център. Застрахователните покрития по застраховката „Карт Протект“ се осигуряват от “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, съгласно Общи условия, налични във всеки финансов център на банката. „Юробанк България“ АД осъществява застрахователно посредничество като необвързан застрахователен агент на “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, на основание сключен агентски договор. Това е маркетингово съобщение, което има за цел само да представи съответния застрахователен продукт. За да вземете информирано решение, е необходимо преди да сключите договор, да се запознаете внимателно с всички документи, свързани със застраховката.

6 Услугата експресно издаване на кредитна или дебитна карта по Програма „Сега“ се предлага само в избрани финансови центрове на банката, с налични машини за незабавно издаване на карти. Поради извънредната епидемиологична обстановка, свързана с COVID 19 и поради независещи от банката причини, услугата временно може да не е достъпна в определени финансови центрове, поради временно затваряне или работа с намален капацитет на персонала, за което банката ще информира своевременно клиентите като публикува актуална информация на сайта си относно финансовите центрове, в които услугата няма да бъде достъпна.