Структуриран Депозит INDEX Climate Change в EUR

Структуриран Депозит Index Climate Change в ЕUR – с възможност за бонус лихва, обвързана с представянето на индекс

Периодът за набиране на средства и краткосрочно депозиране по условията на Структуриран Депозит Index Climate Change в EUR изтече на 15.09.2021 г. След тази дата приключи приемането на средства и откриването на депозити по условията на Структуриран Депозит Index Climate Change в EUR.

Структуриран Депозит Index Climate Change в ЕUR е депозит в евро за 72 месеца с гарантирана главница и възможност за допълнителна доходност – бонус лихва, която е обвързана с представянето на индекс - Solactive Climate Change Europe BTI PR Index.

Предимства:

• 100% сигурност на вложените средства към датата на падеж;
• Обединява характеристиките на депозита с възможността за допълнителна доходност от непряка инвестиция;
• Депозит Index Climate Change в ЕUR е отлична възможност за непряка и безрискова инвестиция с вероятност за получаване на по-добра лихва в сравнение със стандартните срочни депозити без да поставяте под риск депозираната сума.

Структуриран Депозит Index Climate Change в ЕUR се състои от три периода при лихвени проценти, както следва:

Първи период - Набиране на средства и краткосрочно депозиране - до 15.09.2021 г. включително.

Втори период - Дългосрочно депозиране - от 16.09.2021 г. до 16.09.2027 г. за период от 72 месеца
Имате възможност да получите допълнителна доходност – бонус лихва, която се изплаща в края на периода на дългосрочното депозиране.
В случай че прекратите депозита преди изтичане на периода, губите правото да получите бонус лихва и дължите такса за предсрочно прекратяване в размер на 6% от депозираната сума.

Трети период - При изтичане на периода на дългосрочно депозиране съответно от 16.09.2027 г., Банката подновява всички депозити в Стандартен тримесечен срочен депозит, съгласно действащите условия и актуалния Лихвен бюлетин за физически лица към датата на трансформиране.
 

 Характеристики на депозита за срок от 72 месеца (втори период)

• Валута: евро
• Минимална сума: 5 000 евро
• Максимална сума за клиент: 500 000 евро
• Частично теглене – не е разрешено
• Довнасяне – не е разрешено
• Основна лихва – 0.00%
• Възможност за бонус лихва – съгласно инвестиционната компонента
• Неустойка при предсрочно прекратяване – 6% от депозираната сума

Как работи?

Автоматично трансформиране

Climate Change 

 

Solactive Climate Change Europe BTI PR Index* e индекс  съставен от 30 Европейски компании, които чрез дейността си и иновативни решения се стремят да се придържат към целите заложени в Парижкото споразумение за ограничаване на повишаване на температурата на Земята до 2 градуса до 2050 година. Селекцията на акциите в индекса се прави на база критерия за висока дивидентна доходност и ниска волатилност (нисък диапазон на промени) на цените на акциите.

10-те върхови компонента** са компаниите: 

RED ELECTRONICA CORP SA, POSTE ITALIANE SPA, SANOFI SA, GLAXOSMITHKLINE PLC, ROYAL AHOLD DELHAIZE NV, ITALGAS SPA, TRYG AS, BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC, ADMIRAL GROUP PLC, DEUTSCHE POST AG

 

Solactive Climate Change Europe BTI PR (price return) Index е индекс на възвръщаемост на цената, т.е. следва единствено и само представянето на цената на акциите включени в него, това означава, че дивидентната доходност е изключена от общата доходност на индекса. Клиентът не инвестира директно в компаниите съставляващи индекса, следователно няма да получава дивиденти от тях.

*Индексът е борсов индикатор, отчитащ движението в цените на акциите на определен брой компании, негови компоненти.
**
Въз основа структурата на индекса към 27-ти май 2021.

 

Информация относно стойностите на индекса Solactive Climate Change Europe BTI PR Index с код SBTICCPE може да бъде намерена на адрес www.solactive.com

Инвестиционен компонент

 

Базов индекс:

Solactive Climate Change Europe BTI PR Index (Код на индекс: SBTICCPE)

Начална дата за фиксиране на индекса:

16.09.2021

Крайна дата за фиксиране на индекса:

13.09.2027

Падеж на депозита:

16.09.2027

Участие в позитивната промяна в стойността на индекса:

53%

Минимална сума на депозита

5 000 Евро

Максимална стойност за клиент

500 000 Евро

Валута на депозита

EUR

Срок на депозита:

72 месеца

Гарантирана главница на падеж

100%

    

Допълнителната доходност (бонус лихва) е равна на 53% от положителното процентно изменение на индекс Solactive Climate Change Europe BTI PR Index. За изчисляване на изменението на индекса се използват стойностите на официалните нива на затваряне Solactive Climate Change Europe BTI PR Index (SBTICCPE) към 16.09.2021 г. и към 13.09.2027 г. Бонус лихва** се дължи за целия срок и се изплаща еднократно на падежa на депозит Index Climate Change в ЕUR само при условие, че има положителен ръст/изменение на индекса Solactive Climate Change Europe BTI PR Index за периода на депозиране от 72 месеца. При негативно представяне на референтния индекс, клиентът не получава бонус лихва, като запазва 100% от главницата по депозита си. Изплащането на допълнителния бонус не е гарантирано и зависи изцяло от пазарните фактори – обстоятелства, които са извън контрола на Юробанк България и на депозантите. При предсрочно прекратяване на депозита, клиентът дължи неустойка в размер на 6,00 % от депозираната сума.

 
 **Примерни сценарии за определяне на бонус лихвата за 72-месечен Index Climate Change в ЕUR

Примерни варианти

Внесена сума в EUR

Стойност на Solactive Climate Change Europe BTI PR Index

Процентно изменение на Solactive Climate Change Europe BTI PR Index

Участие в положителното процентно изменение в стойността на индекса

Бонус лихва (%)

Размер на бонус лихвата в EUR в края на депозита

Начална дата (16.09.2021)

Крайна дата (13.09.2027)

Вариант 1

10 000

150

180

20%

53%

10.60%

1 060

Вариант 2

10 000

150

163

8.67%

53%

4,59%

459

Вариант 3

10 000

150

140

-6.67%

53%

0%

0

 

Посочените примери са индикативни и са предоставени с цел онагледяване на формулата за изчисляване на Бонус лихвата. Посочените примери не отразяват бъдещи пазарни движения на индекса.

 

Забележка:  
Стойността на индекс Solactive Climate Change Europe BTI PR Index (SBTICCPE) към началната дата за фиксиране на индекса 16.09.2021г., е 169.34. 

Стойността на индекс Solactive Climate Change Europe BTI PR Index (SBTICCPE) към 31.12.2021г., е 175.73.

Стойността на индекс Solactive Climate Change Europe BTI PR Index (SBTICCPE) към 31.12.2022г., е 160.33.