Priority by Postbank

Priority by Postbank – индивидуални решения, за тези които не обичат да чакат!

 

Какво предлагаме?

 

С услугата Priority by Postbank от Пощенска Банка Вие получавате:

 

 • Банкови продукти и услуги с атрактивни отстъпки и условия за ползване с Програма Priority by Postbank 1;
 • Приоритетно обслужване в определени финансови центрове с Priority desk2. Научете повече за Priority desk2 и намерете най-близката локация тук;
 • Достъп до дигиталните ни зони за експресно банкиране. Научете повече тук;
 • Безплатно експресно издаване на дебитна карта Debit Mastercard Gold в определени финансови центрове на банкатаНамерете най-близката локация тук.

 

Кой може да се възползва услугата?

 

Услугата Priority by Postbanк се предлага за клиенти на Пощенска банка, които ползват пакетната Програма Priority by Postbank. За да научите повече за условията и предимствата на услугата Priority by Postbanк, посетете удобен за Вас финансов център на Банката. Намерете най-близката локация тук.

 

 

Услугата Priority by Postbank - за тези, които не обичат да чакат!

 

 • Спестете време с безплатен достъп до над 150 Дигитални зони за експресно банкиране в над 50 населени места в Република България - Услугата е достъпна тук. Научете повече за Дигиталните ни зони за експресно банкиране тук.
 • Спестете време при всяко посещение във финансов център, като изберете обслужване на Priority desk2:
  • Специално за Вас, ползвателите на паkетна Програма Priority by Postbank1ще бъдат достъпни зони за бързо обслужване Priority desk2. Бързата линия за обслужване ще е налична в 49 от ключовите ни финансови центрове;
  • Научете повече за Priority Desk2 и намерете най-близката локация тук.
 • Получете редица предимства  с Програма Priority by Postbank:
  • Не губете излишно време - с безплатно експресно издаване на дебитна карта Debit Mastercard Gold в определени финансови центрове на банката, получавате картата си само за няколко минути. Списък на финансовите центрове, които предлагат услугата, може да намерите тук;
  • Възползвайте се от удобен банков продукт и за Вашите деца - допълнителна сметка за деца и младежи по младежката програма на Банката „Project_YOUth за възрастови групи от 7 до 14 години и от 14 до 18 години;
  • Открийте допълнителна разплащателна сметка във валута (EUR/USD) без такса за откриване и без такса за месечна поддръжка.
 • Възползвайте се от още атрактивни условия, свързани с кредитиране:
  • Без такса за разглеждане и 50 % отстъпка от годишната такса за обслужване на кредитна карта Visa GoldMastercard World;
  • Получавате преференциални лихвени условия при кандидатстване за овърдрафт, потребителски или жилищен кредит от Пощенска банка за клиентите с превод на работна заплата3 по основната разплащателна сметка по Програма Priority by Postbank ¹.

 • Планирайте своето бъдеще и това на близките Ви, като се възползвате от предлаганите от Пощенска банка възможности.

 

1Пакетна програма Priority by Postbank се предлага на физически лица. Активиране на програмата е възможно при подписване на договора приложим за нея. Добавянето на допълнителни услуги, включени в програмата "Priority by Postbank" се извършва при подписване на съответните допълнителни договори, когато това е приложимо за съответната услуга. За програма "Priority by Postbank" и включените към нея банкови продукти и услуги се дължат таксите, посочени в действащата Тарифа за таксите и комисионите, които "Юробанк България" АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица, с която може да се запознаете тук. С пълните условия по пакетна Програма „Priority by Postbank"може да се запознаете тук.

2 Priority desk представлява възможност за клиенти ползващи Пакетна програма Priority by Postbank1 да бъдат обслужени с приоритет, при посещение в определени финансови центрове, които предлагат  Priority Desk, за касови и безкасови операции. Намерете най-близката локация тук.

 

3Отпускане на овърдрафт, потребителски кредит или жилищен кредит при условията на пакетна Програма „Priority by Postbank“1 на Пощенска банка, се извършва при одобрение от Банката на подадено от клиента искане и сключване на съответните договори за кредит, предлагани от Банката.