Кредитна карта със специални условия

Вземи кредитна карта Mastercard от Пощенска банка със специални условия 

 

За всички твои желания и покупки избери кредитна карта от Пощенска банка!

 

Заяви онлайн лесно и удобно:

 

  • Без такса за разглеждане на заявлението за кредитна карта;
  • Безплатна доставка на картата по куриер до твой адрес в България
 

Вземи до 30.09.2023 г. и ползвай със специални условия1:

 

  • 3 месеца без лихва при покупки и теглене на пари в брой2
  • 3 месеца двойни точки по програма за лоялност "Моите награди"

 

 

С кредитна карта от Пощенска банка разполагаш със средства по всяко време, за ежедневни покупки или непредвидени разходи.
А с дългия гратисен период
до 50 дни имаш възможност да погасиш сумата, без да дължиш допълнителни лихви! 3

 

С новата си кредитна карта Mastercard получаваш още:

 

  • Възможност да спечелиш награди до 1000 лв. годишно с програмата ни за лоялност „Моите награди“. За всяка покупка с картата получаваш точки, които лесно обменяш в парични награди4
  • Достъп до Интернет и мобилно банкиране, където лесно можеш да следиш своите плащания, да правиш погасявания, както и да плащаш месечните си сметки за битови услуги без такса5
  • Възможност за покупки на равни месечни вноски в търговски обекти в цялата страна, които са част от партньорската мрежа на Пощенска банка.6
  • Безплатен мобилен портфейл на банката ONE wallet за удобни безконтактни плащания с твоя смарт телефон, както и за бързи преводи, следене на движението по твоите карти и сметки и много други.7
  • Безплатна застраховка "Помощ при пътуване“ в чужбина
 

 

1Предложението е валидно за физически лица, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium от Пощенска банка  в периода от 3 януари до 30 септември 2023 г. Предложението важи и при кандидатстване за клиенти, ползващи отстъпки за кредитни карти по предлагани от Банката пакетни програми. Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash, Mastercard Cash Momento, Mastercard Universe  и Mastercard Business.

 

2Банката не начислява лихва върху сумата от направените покупки и изтеглени пари в брой с картата, за период от три месеца, считано от датата на нейното издаване. Всички задължения за такси и комисионни, начислени по кредитния лимит на картата в посочения период, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент за съответния вид карта. Усвоената сума от лимита на картата, която не бъде погасена до изтичането на безлихвения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта. 


3Продължителността на гратисния период за конкретна покупка е в зависимост от датата на покупката и срока за погасяване на задълженията по последното издадено от банката месечно извлечение по картата. Банката не начислява лихва за направените с картата покупки, ако в рамките на този период се погасят всички задължения по картата. Гратисният период не се прилага за лихвата, начислявана при теглене на пари в брой.


4Точките по програмата за лоялност „Моите награди“ се получават съгласно условията, посочени в Официалните правила на програмата, и зависят от вида кредитна карта. За период от три месеца, считано от датата на издаване на картата, се получават двойно повече точки за всеки лев от направените в периода покупки с картата. Наградите по програмата се предоставят съобразно натрупания брой точки за направените покупки и се получават по дигитална карта, която се издава автоматично и безплатно при регистрация в мобилния портфейл ONE wallet by Postbank. Пълните условия на програмата можете да научите в сайта тук, както и във всеки офис на Банката.

 

5Научи повече за услугата тук


6Можеш да пазаруваш на вноски на територията на страната при търговци, с които Пощенска банка има сключено споразумение. Списък на търговците можеш да намериш тук. Сборът на вноските следва да е в рамките на разполагаемия кредитен лимит по картата.

 

7Приложението ONE wallet by Postbank е налично за мобилни устройства с операционни системи Android и iOS, както и за мобилни устройства Huaweiи позволява дигитализация на платежни карти, издадени от Пощенска банка. За безконтактни плащания с ONE wallet by Postbank, твоето мобилно устройство трябва да притежава NFC функционалност. При устройства с iOS, плащанията се извършват през функционалността Wallet (Apple Pay) на iPhone. За повече информация за начина за регистриране на карта в Apple Pay виж тук. Ако не си сигурен дали твоето устройство поддържа посочените функционалности, провери техническата документация, предоставена от производителя.