Специални сметки

Пощенска банка Ви предлага разплащателна сметка със специално предназначение (Ескроу сметка), определена като такaва от страните по договора, уговорили условията за ползване на средствата.

Страните по този договор са банката, титулярът на сметката - бенефициент, и трета страна – кредитор.

Пощенска банка Ви предлага специална сметка на застрахователни брокери по чл. 155 от Кодекса за застраховането. Сметката е предназначена за осъществяване на застрахователна дейност:

  • Превод на застрахователни премии
  • Превод на застрахователни обезщетения или парични суми за потребител на застрахователни услуги

Приложения

Документи