Жилищен кредит с преференциални условия

Жилищен кредит с преференциални условия

 

Сбъдни мечтата си за нов дом с жилищен кредит от Пощенска банка!
Заяви онлайн и се възползвай от преференциалните ни условия1!

 • 50% отстъпка от такса за анализ и документално оформяне на обезпечението при онлайн кандидатстване до 31.03.2024г.1

Осигури нужното финансиране за:

 • Покупка на жилище;
 • Строеж и довършване на жилище;
 • Ремонт и подобрения на жилище;
 • Рефинансиране на други задължения.

 

При нов жилищен кредит:

 • от 2.90% до 4.85% променлив лихвен процент в лева2;
 • Голям размер на финансиране до 700 000 лева;
 • Срок на кредита до 35 години.

 

 

Предимствата за теб:

 • Кандидатстваш изцяло онлайн бързо, лесно и удобно, без да посещаваш офис на банката;
 • Индивидуална специализирана консултация от наш експерт;
 • Възможност за безплатна видео консултация и становище за финансиране изцяло онлайн при заявка на жилищен кредит през Онлайн центъра за жилищно кредитиране
 • Гъвкаво погасяване на равни или намаляващи месечни вноски чрез опцията Флекси. С нея имаш възможност за намаляване месечните вноски по кредита с до 50% от текущия им размер, увеличаване до 100%  или пропускане плащането на вноска. 

 


Реализирай плановете си още сега!

 

 

1Преференциалното условие важи при онлайн кандидатстване за нов жилищен кредит от Пощенска банка, в периода от 01.02.2024 г. до 31.03.2024г., чрез попълване на онлайн форма за кандидатстване за жилищен кредит, налична на сайта на Банката (чрез бутона "Заяви" от кредитния ни калкулатор или през останалите активни форми за заявяване на жилищен кредит, налични на сайта) или при онлайн кандидатстване чрез Онлайн центъра за жилищно кредитиране на Пощенска банка. Кредитополучателят ползва следната отстъпка: 50% отстъпка от такса за анализ и документално оформяне на обезпечението (при стандартни условия, съгласно Тарифата на Банката за физически лица, таксата за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума е в размер: до 50 000 лева - 200 лева; от 50 001 до 100 000 лева - 250 лева; от 100 001 до 200 000 лева - 450 лева; над 200 001 лева - 700 лева). Отпускането на кредит подлежи на одобрение от банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка). Преференциалното условие при онлайн кандидатстване за жилищен кредит от Пощенска банка не може да се комбинира с други преференциални условия за жилищен кредит от Пощенска банка, актуални в периода 01.02.2024 г. - 31.03.2024г.

Пример: при нов жилищен кредит с размер 210 000 лева, срок 360 месеца (360 бр. месечни вноски) и 2.90% променлив годишен лихвен процент, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., 350 лв. такса за анализ и документално оформяне на обезпечението- в зависимост от исканата сума, 195 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0.1% от сумата на кредита. ГПР е 3.04%, месечната вноска е 877.15лв., обща дължима сума 318 618.35 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

2Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента, в зависимост от сумата, индивидуалния профил на клиента, срока на кредита и стойността на обезпечението. 

Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от  стойностите, посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Посочените условия са приложими за кредити, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, отпускани от "Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.