Жилищен кредит с атрактивни условия

Жилищен кредит с атрактивни условия

 

Сбъдни мечтата си за нов дом с жилищен кредит от Пощенска банка!
Заяви онлайн до 30.06.2023 г. и се възползвай от атрактивните ни условия!

 • Без такса за оценка на кредитоспособността при онлайн кандидатстване за нов жилищен кредит.1

Осигури нужното финансиране за:

 • Покупка на жилище;
 • Строеж и довършване на жилище;
 • Ремонт и подобрения на жилище;
 • Рефинансиране на други задължения.

 

При нов жилищен кредит:

 • от 2.90% до 4.35% променлив лихвен процент в лева2;
 • Голям размер на финансиране до 700 000 лева;
 • Срок на кредита до 35 години.

 

 

Предимствата за теб:

 • Гъвкаво погасяване на равни или намаляващи месечни вноски;
 • Кандидатстваш изцяло онлайн бързо, лесно и удобно;
 • Индивидуална специализирана консултация от наш експерт; 
 • Възможност за безплатна видео консултация и становище за финансиране изцяло онлайн при заявка на жилищен кредит през Онлайн центъра за жилищно кредитиране

 

 

Детайли:

 • Валута: лева;
 • Размер: до 700 000 лева;
 • Максимален срок: до 35 години.


Реализирай плановете си още сега!

 

 

1Предложението е валидно при онлайн кандидатстване за нов жилищен кредит, в лева или в евро, от Пощенска банка, в периода от 03.01.2023 г. до 30.06.2023 г., чрез попълване на онлайн форма за кандидатстване за жилищен кредит, налична на интернет сайта на банката www.postbank.bg (чрез бутона "Заяви" или през останалите активни форми за заявяване на жилищен кредит, налични на сайта) или при онлайн кандидатстване чрез Онлайн центъра за жилищно кредитиране на Пощенска банка.

2Пример при нов жилищен кредит с размер 110 000 лв., срок 240 месеца (240 бр. месечни вноски) и 2,90% променлив годишен лихвен процент, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв., 130 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 250 лв. такса за документален анализ на обезпечението, 195 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 3.16%, месечната вноска е 608.32 лв., обща дължима сума 147 882.99 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР. 

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента, в зависимост от сумата, индивидуалния профил на клиента, срока на кредита и стойността на обезпечението. 

Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от  стойностите, посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Посочените условия са приложими за кредити, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, отпускани от "Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.