Жилищни кредити по програма СЕГА

Ние от Пощенска банка знаем, че времето, прекарано с любимите хора и вършейки любимите неща е най-ценно. Затова създадохме новата ни програма „СЕГА“, с която може да получите желаните банкови продукти ЕКСПРЕСНО1

Кандидатствайте за жилищен кредит и се възползвайте от комплексно експресно разглеждане на искането за кредит – за 8 работни часа2, включващо следните услуги:

 • Експресно разглеждане на искане за жилищно-ипотечен кредит
 • Експресно изготвяне на пазарна оценка за имота, служещ за обезпечение по кредита3
 • Кредитна карта в рамките на 1 час4
 • Дебитна карта в рамките на 15 минути4

Получавате още:

 • Пакетна програма за комплексно банково обслужване, която ще ти осигури преференциални условия за банкови продукти и услуги;
 • Безплатно интернет банкиране;

Очакваме Ви в нашите офиси и специализирани Центрове за жилищно кредитиране, в които ще Ви предоставим експертна консултация и оферта спрямо Вашите нужди и изисквания! Консултирайте се с наш експерт и вземете своята индивидуална оферта сега!

Защо да изберете жилищен кредит от Пощенска банка?

 • Предлагаме Ви гъвкави и достъпни финансови решения;
 • Получавате индивидуална, специализирана  консултация от наш експерт;
 • Възползвате се от опита на утвърдена банка в жилищното кредитиране

Какво е необходимо, за да кандидатствате по Програма "Сега"?

 • Да работите на трудов договор;
 • Да посетите най-близкия офис или център за жилищно кредитиране на Пощенска банка5
 • Да заявите жилищно-ипотечен кредит с избрана опция за експресно разглеждане на искането по Програма „Сега“
 • Да представите необходимите документи за кандидатстване6

 

1 Предложението е валидно при кандидатстване за нов жилищно-ипотечен кредит от Пощенска банка, с избрана опция за Експресен пакет по Програма „Сега“, само в офис на банката, от клиенти на трудов договор; не се прилага при кандидатстване онлайн или чрез друг алтернативен канал, при удостоверяване на доходи от собствен бизнес и при индивидуални оферти за кредит с параметри и условия, различни от стандартните за Банката.

2 Банката се задължава в рамките на 8 работни часа, считано от датата и часа на въвеждане на Искането да го разгледа и да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по искането за предварително одобрение и изготвена пазарна оценка на имота, предложен за обезпечение или че е необходимо предоставяне на допълнителни документи. Кредитоискателят се задължава да осигури достъп до имота, обект на оценката, в рамките на 3 часа от подаване на искането и заплащане на експресния пакет. В случай, че за вземане на решение е необходимо предоставяне на допълнителни документи или не е осигурен достъп до оценявания имот, Банката не се ангажира с изготвяне на пазарна оценка и/или предоставяне на окончателно становище за предварително одобрение или отхвърляне на искането в посочения срок. Уведомяване се извършва чрез обаждане на посочения от кредитоискателя номер на мобилен телефон и/или чрез лично посещение на последния в обслужващия банков офис при изтичането на 8-часовия срок за експресно разглеждане. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа.

3Услугата за експресно изготвяне на пазарна оценка, за имот, който ще служи за  обезпечение по кредита, се предлага само за апартаменти, намиращи се в сгради със завършено строителство с издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване, в един от следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора.

4 При избрана опция „Експресен пакет“ по Програма Сега, кредитоискателят получава възможност да заяви и услугата „Експресно издаване“ на една дебитна и една кредитна карта. Сроковете за издаване на съответния вид карта са: 1./ за банкови офиси с налична машина за незабавно издаване на карта: дебитна карта – до 15 минути от заявяване на картата и сключване на договор, кредитна карта – до 60 м. от подаване на искането, при одобрение от банката и подписан договор; 2./ за банкови офиси без машина за незабавно издаване на карта: дебитна карта – до 3 работни дни от датата на сключване на договор, кредитна карта – до 3 работни дни от подаване на искането, при одобрение от банката и подписан договор. Искането за издаване на кредитна карта подлежи на оценка на кредитоспособността на кредитоискателя, следва да е подадено до 15 ч. в работен ден, в избрани офиси на банката. Пълния списък на офиси с налична машина за незабавно издаване на карти виж на интернет страницата на Банката.  За издаване на съответната карта се сключва договор с Банката при прилагане на Общи условия, налични на интернет страницата на адрес www.postbank.bg, като и във всеки офис на Банката.

5Експресният пакет по Програма „Сега“ се предлага само във финансовите центрове на Пощенска банка. Поради извънредната епидемиологична обстановка, свързана с COVID 19 и поради независещи от банката причини, услугата временно може да не е достъпна в определени финансови центрове, поради временно затваряне или работа с намален капацитет на персонала, за което банката ще информира своевременно клиентите като публикува актуална информация на сайта си относно финансовите центрове, в които услугата няма да бъде достъпна.

6Пълният списък на необходимите за кандидатстване документи се съдържа в Условия за кандидатстване за жилищно-ипотечен кредит с избрана опция за експресен пакет (комплексно експресно разглеждане на искане за кредит), налични в таб Документи, както и във всеки офис на банката, при поискване.

Предимства: 

 • Атрактивни лихвени условия;
 • Размер на кредита - от 60 000 до 700 000 лева
 • Срок  – от 5 до 35 години;
 • Погасяване с равни (анюитетни) или намаляващи месечни вноски
 • Финансиране до 85% от пазарната оценка на имота
 • Флекси опция - възможност за гъвкаво погасяване на кредита.

Параметри на опция "Флекси":

 • Възможност за намаляване месечните вноски по кредита с до 50% от текущия им размер, увеличаване до 100%  или пропускане плащането на вноска. 
 • Валидна само за кредити с равни месечни (анюитетни) вноски, погасявани редовно, съгласно погасителния план поне 3 месеца, считано от датата на неговото пълно усвояване.
 • Промяна (увеличение или намаляване) на вноските до 2 пъти и за общо не повече от 6 месеца през всяка календарна година, а от опцията за пропускане на вноска - веднъж през всяка календарна година, в случай че месечните вноски се погасяват редовно.
 • Намаляване или пропускане на вноска се допуска, ако текущата погасителна вноска (към датата на подаване на молбата за промяна) е под 120% от размера на контролна вноска. Контролната вноска се изчислява от Банката на базата на първоначалния размер и срок на кредита и на текущата стойност на приложимия по кредита лихвен процент.
 • Прилагането на опцията за намаляване или пропускане на месечна вноска води до пропорционално увеличаване на месечните вноски по кредита в оставащия период на погасяване. 

 

   

  450 лв. Такса за комплексно експресно разглеждане на искане за кредит - експресно разглеждане на искане за кредит и експресно изготвяне на пазарна оценка за апартамент1.

  Други такси и комисиони на Банката:

  • Такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума:2

  Искана сума в лева

  Размер на такса в лева

  до 50 000 200
  от 50 001 до 100 000 250
  от 100 001 до 200 000 450
  над  200 001 700
    
  • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;

  • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";

  • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

  При кандидатстване за жилищен кредит за кредит за покриване на други задължения*: 

  • Без такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума2;

  • Без такса за оценка на имот (195 лв. за апартамент, съгласно Тарифата на Банката);

  • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;

  • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";

  • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

  1 При подаване на искането, Кредитополучателят заплаща такса за комплексно експресно разглеждане на искане за кредит на етап предварително одобрение, в размер на 450 лв., съгласно Тарифата на Банката, в допълнение към съответната такса за оценка на кредитоспособността. Пълна информация научи на www.postbank.bg, както и в най-близкия финансов център на Пощенска банка.

  2Съгласно Тарифата на Банката таксата за анализ и документално оформяне на обезпечението- в зависимост от исканата сума е в размер: до 50 000 лв. - 200 лв.; от 50 001 до 100 000 лв. - 250 лв.; от 100 001 до 200 000 лв. - 450 лв.; над 200 001 лв. - 700 лв.