Жилищен кредит

Жилищен кредит

Валута
Сума
Години
Лихвен процент
Месечна вноска

ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ

Сбъдни мечтата си за нов дом с жилищен кредит от Пощенска банка! 

Вземи нов жилищен кредит и ползвай услугата Priority by Postbank, която включва всичко от което се нуждаете за ежедневното банкиране. С нея може да се възползвате от преференциални условия за едни от най-използваните банкови услуги и продукти*. Научи повече тук

 

Кандидатствай за жилищен кредит и се възползвай от преференциалните ни условия:

 •  50% отстъпка от такса за анализ и документално оформяне на обезпечението при онлайн кандидатстване.**

Цел на кредита:

 •  Покупка на жилище;
 •  Строеж и довършване на жилище;
 •  Ремонт и подобрения на жилище;
 •  Рефинансиране на други задължения.

При нов жилищен кредит:

 •  от 2.90% до 4.85% променлив лихвен процент в лева***;
 •  Голям размер на финансиране до 700 000 лева;
 •  Срок на кредита до 35 години;
 •  До 30% допълнително финансиране за ремонт и подобрения на дома.
 •  Възможност за фиксирана лихва за определен период от срока на кредита****.

Защо да избереш жилищен кредит от Пощенска банка?

 • Предлагаме ти гъвкави и достъпни финансови решения;
 • Получаваш индивидуална, специализирана консултация от наш експерт;
 • Възползваш се от опита на утвърдена банка в жилищното кредитиране.    

Консултирай се с наш експерт и вземи своята индивидуална оферта.  

ЗАЯВИ ОНЛАЙН още сега!

Очакваме те в нашите офиси и специализирани Центрове за жилищно кредитиране, в които ще ти предоставим експертна консултация и оферта спрямо Твоите нужди и изисквания!

Имаш въпроси за този кредит? 

Заяви безплатна онлайн видео консултация и нашите експерти ще отговорят на въпросите ти относно най-подходящото за теб жилищно финансиране.

 

*Подробна информация за актуалните предложения свързани с услугите Priority, Premium и другите услуги на Пощенска банка, както за нашите жилищно-ипотечни кредити може да откриете ТУК. Отпускането на кредит подлежи на одобрение от банката. Пълна информация за приложимите условия е налична на официалния сайт на банката - ТУК, както и във всеки офис за обслужване на индивидуални клиенти на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси).

**Преференциалното условие важи при онлайн кандидатстване за нов жилищен кредит от Пощенска банка, чрез попълване на онлайн форма за кандидатстване за жилищен кредит, налична на сайта на Банката (чрез бутона "Заяви" от кредитния ни калкулатор или през останалите активни форми за заявяване на жилищен кредит, налични на сайта) или при онлайн кандидатстване чрез Онлайн центъра за жилищно кредитиране на Пощенска банка. Кредитополучателят ползва следната отстъпка: 50% отстъпка от такса за анализ и документално оформяне на обезпечението (при стандартни условия, съгласно Тарифата на Банката за физически лица, таксата за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума е в размер: до 50 000 лева - 200 лева; от 50 001 до 100 000 лева - 250 лева; от 100 001 до 200 000 лева - 450 лева; над 200 001 лева - 700 лева). Отпускането на кредит подлежи на одобрение от банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка). 

***Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента, в зависимост от сумата, индивидуалния профил на клиента, срока на кредита и стойността на обезпечението.

****Предложението е валидно при подаване на искане за нов жилищен кредит от Пощенска банка с избрана опция за прилагане на фиксиран лихвен процент за определен период от срока на кредита.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

Пример: При нов жилищен кредит с размер 210 000 лева, срок 360 месеца (360 бр. месечни вноски) и 2.90% променлив годишен лихвен процент, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., 350 лв. такса за анализ и документално оформяне на обезпечението- в зависимост от исканата сума, 195 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0.1% от сумата на кредита. ГПР е 3.04%, месечната вноска е 877.15лв., обща дължима сума 318 618.35 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

Пример при нов жилищен кредит с размер 150 000 лв., срок 240 месеца (240 бр. месечни вноски) и 2,90% променлив годишен лихвен процент, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв., 450 лв. такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума, 195 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 3.11%, месечната вноска е 829.52 лв., обща дължима сума 200 833.36 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

 

Посочените условия са приложими за кредити, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, отпускани от "Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

 

 •  Размер на кредита: до 700 000 лева;  
 • Срок: до 35 години;
 • Финансиране до 85% от пазарната оценка на имота;
 • Флекси опция - възможност за гъвкаво погасяване на кредита.
 • Параметри на опция "Флекси":

 • Възможност за намаляване месечните вноски по кредита с до 50% от текущия им размер, увеличаване до 100%  или пропускане плащането на вноска. 
 • Валидна само за кредити с равни месечни (анюитетни) вноски, погасявани редовно, съгласно погасителния план поне 3 месеца, считано от датата на неговото пълно усвояване.
 • Промяна (увеличение или намаляване) на вноските до 2 пъти и за общо не повече от 6 месеца през всяка календарна година, а от опцията за пропускане на вноска - веднъж през всяка календарна година, в случай че месечните вноски се погасяват редовно.
 • Намаляване или пропускане на вноска се допуска, ако текущата погасителна вноска (към датата на подаване на молбата за промяна) е под 120% от размера на контролна вноска. Контролната вноска се изчислява от Банката на базата на първоначалния размер и срок на кредита и на текущата стойност на приложимия по кредита лихвен процент.
 • Прилагането на опцията за намаляване или пропускане на месечна вноска води до пропорционално увеличаване на месечните вноски по кредита в оставащия период на погасяване. 

Такси и комисиони на Банката:

 • Такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума:

Искана сума в лева

Размер на такса в лева

до 50 000 200
от 50 001 до 100 000 250
от 100 001 до 200 000 450
над  200 001 700
 • 195 лв. такса за оценка на имот - за апартамент; 
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

При кандидатстване за жилищен кредит за кредит за покриване на други задължения*:

 • Без такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума*;
 • Без такса за оценка на имот (195 лв. за апартамент, съгласно Тарифата на Банката);
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

*Съгласно Тарифата на Банката таксата за анализ и документално оформяне на обезпечението- в зависимост от исканата сума е в размер: до 50 000 лв. - 200 лв.; от 50 001 до 100 000 лв. - 250 лв.; от 100 001 до 200 000 лв. - 450 лв.; над 200 001 лв. - 700 лв.