Ипотечен овърдрафт

Ипотечен овърдрафт

Валута
Сума
Години
Лихвен процент
Месечна вноска

Когато правите инвестиция в нов дом, това може да повлияе на останалите Ви планове. В Пощенска банка създадохме Ипотечен овърдрафт, който Ви позволява да ползвате повторно сумата, която веднъж сте погасили по жилищния си кредит за период до 5 години.
 

Как работи?

С Ипотечен овърдрафт имате възможност да ползвате отново вече погасена сума по главницата на кредита. Срокът на кредита обхваща два периода:

 • Период на овърдрафт – след първоначалното усвояване имате възможност многократно да погасявате и повторно да усвоявате средства от предоставения кредит. През този период кредитът няма погасителен план, като дължите плащане само на месечната лихва, която се начислява само върху реално ползваната главница.
 • Период на погасяване – погасявате усвоените средства от кредита по погасителен план с намаляващи месечни вноски, включващи главница и лихва.

Какви са предимствата на кредита?

 • Максимална гъвкавост – теглите и връщате колкото пожелаете в рамките на първоначалния период на овърдрафт;
 • Възможност за облекчаване на месечните разходи – през периода на овърдрафт може да плащате само начислената месечна лихва;
 • Изгодно решение за реализация на вашите планове;
 • Дълъг срок на кредита в сравнение с потребителски овърдрафт – до 25 години;
 • Ползване на средства до първоначално одобрения лимит – не е нужно да кандидатствате отново за кредит при нужда от средства за реализиране на Вашите планове;
 • Значителен размер на финансиране;
 • Възможност за първоначално усвояване еднократно или на траншове.

За какви цели можете  да използвате Ипотечен овърдрафт? 

 • Покупка на жилище
 • Строеж и довършване на жилище
 • Ремонт и подобрения на жилище
 • Рефинансиране

Очакваме Ви в нашите офиси и специализирани Центрове за жилищно кредитиране, в които ще Ви предоставим експертна консултация и оферта спрямо Вашите нужди и изисквания.

Препоръчайте на познатите си кредитни продукти на Пощенска банка и спечелете заедно големи награди. Научи повече тук.

 

Имате въпроси за този кредит? 

Възползвайте се от новата ни дигитална услуга - онлайн консултация за жилищен кредит, като заявите безплатна онлайн видео консултация и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране.

 

 
 

 •          Валута: лева/ евро
 •          Размер на кредита: до 160 000 лева/ 80 000 евро
 •          Период на овърдрафт – от 1 до 5 години (определя се индивидуално);
 •          Период на погасяване – до 20 години, след изтичане на периода на овърдрафт;
 •          Финансиране до 50% от пазарната оценка на имота
 •          Допълнителна защита по кредита със застраховка „Живот“*.   
 • *Застрахователните пакети по застраховка „Живот“ се предлагат съгласно Общи условия и преддоговорна информация за групова застраховка на получателите на ипотечни кредити на „Юробанк България” АД, достъпни в офисите на Пощенска банка.

   
  Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по чл.24, ал.2, т.1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.
   

  Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита. Първоначалният период, представен в калкулатора, е периодът с фиксиран лихвен процент по кредита, а оставащият период е периодът с променлив лихвен процент, приложим след изтичане на първоначалния период.

  Пример: За нов Ипотечен овърдрафт с размер 100 000 лв., срок 240 месеца, с период на овърдрафт 60 месеца, при 4.95% променлива годишна лихва, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв., 250 лв. такса за такса за анализ и документално оформяне на обезпечението- в зависимост от исканата сума, 195 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 5.26%, 60 бр. мес. вноски през периода на овърдрафт в размер на 412,50 лева и 180 бр. мес. вноски през периода на погасяване в размер на 610,56 лв., обща дължима сума 164 513,25 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.
   
  Годишния лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук.
  Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента и определяне на срока кредита и стойността на обезпечението. В отделни случаи, определените от банката конкретните условия за финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД.

  Такси и комисиони на Банката:

  • Такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума:

  Искана сума в лева

  Размер на такса в лева

  до 50 000 200
  от 50 001 до 100 000 250
  от 100 001 до 200 000 450
  над  200 001 700
  • 195 лв. такса за оценка на имот - за апартамент;
  • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
  • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
  • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

  При кандидатстване за жилищен кредит за кредит за покриване на други задължения*:

  • Без такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума*;
  • Без такса за оценка на имот (195 лв. за апартамент, съгласно Тарифата на Банката);
  • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
  • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
  • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

  *Съгласно Тарифата на Банката таксата за таксата за анализ и документално оформяне на обезпечението- в зависимост от исканата сума е в размер: до 50 000 лева - 200 лева; от 50 001 до 100 000 лева - 250 лева; от 100 001 до 200 000 лева - 450 лева; над 200 001 лева - 700 лева.