Ипотечен овърдрафт

Валута
Сума
Години
Лихвен процент
Месечна вноска

Когато правите инвестиция в нов дом, това може да повлияе на останалите Ви планове. В Пощенска банка създадохме Ипотечен овърдрафт, който Ви позволява да ползвате повторно сумата, която веднъж сте погасили по жилищния си кредит за период до 5 години.
 

Как работи?

С Ипотечен овърдрафт имате възможност да ползвате отново вече погасена сума по главницата на кредита. Срокът на кредита обхваща два периода:

 • Период на овърдрафт – след първоначалното усвояване имате възможност многократно да погасявате и повторно да усвоявате средства от предоставения кредит. През този период кредитът няма погасителен план, като дължите плащане само на месечната лихва, която се начислява само върху реално ползваната главница.
 • Период на погасяване – погасявате усвоените средства от кредита по погасителен план с намаляващи месечни вноски, включващи главница и лихва.

Какви са предимствата на кредита?

 • Максимална гъвкавост – теглите и връщате колкото пожелаете в рамките на първоначалния период на овърдрафт;
 • Възможност за облекчаване на месечните разходи – през периода на овърдрафт може да плащате само начислената месечна лихва;
 • Изгодно решение за реализация на вашите планове;
 • Дълъг срок на кредита в сравнение с потребителски овърдрафт – до 25 години;
 • Ползване на средства до първоначално одобрения лимит – не е нужно да кандидатствате отново за кредит при нужда от средства за реализиране на Вашите планове;
 • Значителен размер на финансиране;
 • Възможност за първоначално усвояване еднократно или на траншове.

За какви цели можете  да използвате Ипотечен овърдрафт? 

 • Покупка на жилище
 • Строеж и довършване на жилище
 • Ремонт и подобрения на жилище
 • Рефинансиране

Очакваме Ви в нашите офиси и специализирани Центрове за жилищно кредитиране, в които ще Ви предоставим експертна консултация и оферта спрямо Вашите нужди и изисквания.

Препоръчайте на познатите си кредитни продукти на Пощенска банка и спечелете заедно големи награди. Научи повече тук.

 

Имате въпроси за този кредит? 

Възползвайте се от новата ни дигитална услуга - онлайн консултация за жилищен кредит, като заявите безплатна онлайн видео консултация и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране.

 

 
 

 •          Валута: лева/ евро
 •          Размер на кредита: до 160 000 лева/ 80 000 евро
 •          Период на овърдрафт – от 1 до 5 години (определя се индивидуално);
 •          Период на погасяване – до 20 години, след изтичане на периода на овърдрафт;
 •          Финансиране до 50% от пазарната оценка на имота
 •          Допълнителна защита по кредита със застраховка „Живот“*;
 •          Без такса за оценка на кредитоспособността, при онлайн кандидатстване за нов жилищен кредит.**
 •  

  *Застрахователните пакети по застраховка „Живот“ се предлагат съгласно Общи условия и преддоговорна информация за групова застраховка на получателите на ипотечни кредити на „Юробанк България” АД, достъпни в офисите на Пощенска банка.

  **Преференциалното условие важи при онлайн кандидатстване за нов жилищен кредит, в лева или в евро, от Пощенска банка, в периода от 03.01.2023 г. до 30.06.2023г., чрез попълване на онлайн форма за кандидатстване за жилищен кредит, налична на сайта на Банката (чрез бутона "Заяви" от кредитния ни калкулатор или през останалите активни форми за заявяване на жилищен кредит, налични на сайта) или при онлайн кандидатстване чрез Онлайн центъра за жилищно кредитиране на Пощенска банка.

   
  Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по чл.24, ал.2, т.1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.
   

  Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита. Първоначалният период, представен в калкулатора, е периодът с фиксиран лихвен процент по кредита, а оставащият период е периодът с променлив лихвен процент, приложим след изтичане на първоначалния период.

  Пример: За нов Ипотечен овърдрафт с размер 100 000 лв., срок 240 месеца, с период на овърдрафт 60 месеца, при 4.65% променлива годишна лихва, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв., 130 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 250 лв. такса за документален анализ на обезпечението, 195 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 4.97%, 60 бр. мес. вноски през периода на овърдрафт в размер на 329,17 лева и 180 бр. мес. вноски през периода на погасяване в размер на 943,06 лв., обща дължима сума 160 880.75 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.
   
  Годишния лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук.
  Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента и определяне на срока кредита и стойността на обезпечението. В отделни случаи, определените от банката конкретните условия за финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД.

  Такси и комисиони на Банката:

  • 130 лв. такса за оценка на кредитоспособността*;
  • 250 лв. такса за документален анализ на обезпечението**;
  • 195 лв. такса за оценка на имот - за апартамент;
  • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
  • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
  • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

  При кандидатстване за жилищен кредит за кредит за покриване на други задължения*:

  • Без такса за оценка на кредитоспособността*;
  • Без такса за документален анализ на обезпечението**;
  • Без такса за оценка на имот (195 лв. за апартамент, съгласно Тарифата на Банката);
  • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
  • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
  • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

  *Съгласно тарифата на Банката таксата за оценка на кредитоспособността е 130 лв. при доходи от трудови и служебни правоотношения. За клиенти с доказани доходи от други източници таксата е 160 лв., а при доказани доходи от чужбина - 200 лв.

   **Съгласно тарифата на Банката таксата е в размер 250 лв., когато имотът (вкл. дворно място), предмет на анализа, е с до две промени в собствеността за период от 10г. назад. Когато имотът е с над две промени в собствеността за период от 10 г. назад, таксата за документален анализ на обезпечението е в размер на 400 лв.