Потребителски кредит „Отново в час“

Стартирай учебната година с кредит "Отново в час"! Бързо, лесно и удобно.

Заяви до 30 септември 2023 г.!1

 

Стартът на новата учебна година е онзи специален момент, който децата свързват най-вече с вълнуващата среща с приятелите и с очакването, че предстоят много приключения, изпълнени с хубави емоции и незабравими спомени.

А за родителите това е времето да подсигуриш всичко необходимо за твоето дете за отличен старт на годината – лаптоп, принтер, курсове за обучение, учебници, помагала, облекло, раница, мебели за детската стая и др.

Каквото и да ти престои, разчитай на нас! 

Представяме ти финансово решение, с което да посрещнеш уверено всички разходи. 

 

Предимства:

 • Промоционални лихвени условия1
 • Бърз отговор - до 2 часа4
 • Възможност за финансиране без изискване за превод на работна заплата по сметка в банката
 • Преференциална такса за обработка на документи при кандидатстване1
 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на кредита5
 • Възможност за застраховка по кредита с програма "Защита на плащанията"6

 

И още:

 • Максимална сума - 10 000 лв.
 • Срок - до 72 месеца
 • Кандидатстваш само с лична карта7
 • Възможност да заявиш и вземеш изцяло онлайн чрез безплатно дистанционно подписване на всички документи –  за настоящи клиенти2 и за нови клиенти3 на банката

 

Заяви лесно и удобно - онлайн, в офисите на банката и в Моменто центровете!

 

                                                                                                                  

   

1Условията са валидни при подаване на искане за нов потребителски кредит „Отново в час“ от Пощенска банка в лева, в периода от 01.09.2023 г. до 30.09.2023 г. и в случай че лицето отговаря на изискванията на банката. Отпускането на кредит подлежи на одобрение от банката. Пълната информация за приложимите условия, виж в секция Параметри и Такси. Кредитор е Юробанк БългарияАД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка).

²Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

 

3Банката предлага възможност за дистанционна идентификация и подписване от разстояние на документи, посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП) за нови клиенти на банката - дееспособни физически лица, които до момента на дистанционната им регистрация като клиенти не ползват продукти и услуги на банката. Услугата за дистанционно подписване на документи за нови клиенти се предлага за следните продукти и услуги, предлагани от или чрез банката – потребителски кредити до 10 000 лв. и срок до 72 месеца, кредитни карти, застраховка “Защита на плащанията“ по потребителски кредити, респективно по кредитни карти, дигитална програма, включваща разплащателна сметка в лева или евро, дебитна карта Mastercard, интернет банкиране e-Postbank и мобилно банкиране m-Postbank, както и застраховка “Карт протект“ към дебитна карта. Научи повече тук.

 

4В рамките на два работни часа, считано от датата и часа на въвеждане на искането за кредит, Банката разглежда и уведомява кредитоискателя, че има изготвено становище, с което (го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на допълнителни документи. В този случай Банката не се ангажира с предоставяне на окончателно становище в посочения срок. Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение (СМС) или друго електронно съобщение на посочения от кредитоискателя мобилен телефон или при явяване във финансовия център на банката, в който е подал искането. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа.

 

5За първите 6 (шест) месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити виж тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента.

 

6Банката извършва застрахователно посредничество за сключване на застраховките в качеството на застрахователен агент на застрахователите: “Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК 175190059 и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК 175190073. Застраховките се предлагат само за клиенти на Пощенска банка при съответните Общи условия на застрахователите. Страницата няма за цел да представи застрахователните продукти, а само начина на сключване на застраховките/застрахователните договори, като предоставя и възможност на клиентите на Пощенска банка да заявят желания застрахователен продукт. Обща информация за предлаганите от Банката застрахователни продукти може да намериш тук. Съветваме клиентите преди сключване на застраховката/подписване на договора за застраховка да се запознаят внимателно и с всички документи, свързани с избрания продукт, които ще бъдат изпратени по електронен път.

 

7Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

Условия и параметри1

 • Сума – до 10 000 лв.
 • Срок – до 72 месеца
 • Лихвен процент: 5.85%2 при превод на работна заплата по сметка в банката и използване на пакетна програма за комплексно банково обслужване3
 • Лихвен процент: 7.85%без превод на работна заплата по сметка в банката или без използване на пакетна програма за комплексно банково обслужване3
 • 50% отстъпка в таксата за обработка на документи при кандидатстване4

 

 

1 Условията са валидни при подаване на искане за нов потребителски кредит „Отново в час“ от Пощенска банка в лева, в периода от 01.09.2023 г. до 30.09.2023 г. Отпускането на кредит подлежи на одобрение от банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка).

2За първите шест месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити виж тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получиш твоята индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

При кредит с размер 5 000 лв., срок 72 месеца, с 5.85% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 5.85% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване „Моето семейство“, с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване 100 лв., ГПР е 9.97% месечната вноска е 89.64 лв., обща дължима сума 7 122.26 лв.

При кредит с размер 5 000 лв., срок 72 месеца, с 7.85% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 7.85% променлива годишна лихва за останалия период, с разплащателна сметка с месечна такса 3.50 лв., ползване на застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване 100 лв., ГПР е 10.29%, месечната вноска е 94.84 лв., обща дължима сума 7 180.78 лв.    

3Превод на работна залата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване: "Моето Банкиране“"Priority by Postbank""Моето семейство“, или "Супер сметка".

4Отстъпката от таксата не е валидна при избрана опция за експресно разглеждане на искане за кредит. Пълна информация за приложимите условия, виж в секция Такси.


 • Таксата за обработка на документи при кандидатстване е в зависимост от исканата сума1

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 500 до 5 000 50
от 5 001 до 10 000 100
от 10 001 до 20 000 150
  
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето Банкиране“"Priority by Postbank""Моето семейство“ или "Супер сметка" вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

1Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до два месеца след подаване на искането за кредит. 

При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване, са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.