ЗА ТЕЗИ, КОИТО НЕ ОБИЧАТ ДА ЧАКАТ, Услугата Priority by Postbanк включва всичко, от което се нуждаете за ежедневното банкиране. С нея може да се възползвате от преференциални условия за едни от най-използваните банкови услуги и продукти.

Услугата Priority by Postbanк се предлага за клиенти на Пощенска банка – физически лица, които ползват пакетна Програма "Priority by Postbank"1. Научете повече за условията и предимствата на пакетна Програма "Priority by Postbank"1 тук.

С пакетната Програма "Priority by Postbank"1 получавате богат набор от продукти и услуги за удобно и сигурно банкиране. Научете повече тук:

 • Приоритетно обслужване в определени финансови центрове с Priority desk. Научете повече за Priority desk 2 и намерете най-близката локация тук
 • Спестете време с безплатен достъп до над 150 Дигитални зони за експресно банкиране в над 50 населени места в Република България Услугата е достъпна тукНаучете повече за Дигиталните ни зони за експресно банкиране тук.

Научете повече за условията и предимствата на услугата Priority by Postbanк тук или, посетете удобен за Вас финансов център на Банката. Намерете най-близката локация тук.

ЗА ТЕЗИ, КОИТО ОЧАКВАТ ИНДИВИДУАЛНИ ФИНАСОВИ РЕШЕНИЯ

PREMIUM BANKING – индивидуални финансови решения и високо ниво на обслужване 

Услугата Premium banking3 се предлага за клиенти на Пощенска банка  физически лица, които ползват пакетна Програма “Premium Extra"4

С услугата Premium banking от Пощенска Банка Вие получавате:

В комбинация с всички предимства на пакетна програма “Priority by Postbank  или “Premium Extra”, можеш да се възползваш и от нов потребителски или жилищно - ипотечен кредит с атрактивни условия.5

ЗА ГОЛЕМИТЕ ПЛАНОВЕ, ЗА СМЕЛИТЕ ЖЕЛАНИЯ, ЗА МЕЧТАНИЯ ДОМ - РАЗЧИТАЙ НА НАШАТА ПОДКРЕПА!

Параметри на ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ:

 • Атрактивни лихвени условия
 • Размер до 80 000 лв.
 • Срок до 10 години
 • Възможност да вземеш изцяло онлайн6

Научи повече за предимствата на Потребителския кредит тук.

Параметри на ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ:

 • Атрактивни лихвeни условия
 • Размер до 700 000 лева или 350 000 евро
 • Срок до 35 години
 • Флекси опция – възможност за гъвкаво погасяване на кредита7
 • Възможност за фиксирана лихва за определeн период от срока на кредита

Научи повече за предимствата на Жилищния кредит тук.

ЗА ТЕЗИ, КОИТО СПЕСТЯВАНИЯТА ИМ СА ПРИОРИТЕТ

Предлагаме атрактивни и гъвкави спестовни решения - с желание да отговорим на вашите нужди.

Запознай се със спестовните ни предложения тук.

 

1Пакетната Програма Priority by Postbank се предлага на физически лица. Активиране на програмата е възможно при подписване на договора приложим за нея. Добавянето на допълнителни услуги, включени в програмата "Priority by Postbank" се извършва при подписване на съответните допълнителни договори, когато това е приложимо за съответната услуга. За програма "Priority by Postbank" и включените към нея банкови продукти и услуги се дължат таксите, посочени в действащата Тарифа за таксите и комисионите, които "Юробанк България" АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица, с която може да се запознаете тук. С пълните условия по пакетна Програма „Priority by Postbank" може да се запознаете тук.

2Priority desk представлява възможност за клиенти ползващи пакетната Програма Priority by Postbank1да бъдат обслужени с приоритет за касови и безкасови операции, при посещение в определени финансови центрове, които предлагат  Priority DeskНамерете най-близката локация тук

3Услугата Premium banking се предлага за клиенти на Пощенска банка, които ползват Пакетна програмаPremium Extra”. За да научите повече за условията и предимствата на услугата Premium banking тук или, заявете вашата лична консултация тук, позвънете на нашия Premium Call Center или посетете удобен за вас център за Premium Banking.

4Пакетна Програма “Premium Extra” се предлага на клиенти, заявили своето искане за ползване на пакетна програма. За пакетна програма "Premium Extra" и включените в нея банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в Тарифата на банката.

5Отпускане на потребителски кредит или жилищно - ипотечен кредит, се извършва при одобрение от Банката на подадено от клиента искане и сключване на съответните договори за кредит, предлагани от Банката.

6Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за своите съществуващи клиенти, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева. В следните случаи подписването на договора за кредит може да се извърши само в офис на банката: (i) при заявени допълнителни услуги и/или продукти от клиента, (ii) при необходимост от съкредитоискател и/или поръчител по кредита; (iii) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (iv) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата. Пълната информация за услугата за сключване на договора онлайн, виж на www.postbank.bg.

7Подробна информация за опция „Флекси“ е налична на www.postbank.bg и във всеки офис на банката.