Дебитна карта Visa Classic

Важно!

Пощенска Банка никога не би изискала от теб да разкриеш свои конфиденциални данни по имейл или в каквато и да е онлайн форма!

Моля, запознай се с правилата за сигурност при онлайн разплащания с карти тук .

 

 

С дебитна карта Visa имаш възможност да използваш свободно средствата си в страната и чужбина, ползвайки ПОС терминали, банкомати и разплащания в интернет. 

 

Можеш да получиш нова дебитна карта Visa лесно като кандидатстваш онлайн чрез бутона Заяви или като се възползваш от експресното издаване на дебитни карти в определени клонове на банката и вземеш новата си пластика само за няколко минути. 

 

С дебитна карта Visa Classic получаваш възможност за следните удобства и предимства:

• Ползваш средствата по сметката, към която е издадена карта, веднага след тяхното постъпване.

• Възможност да ползваш безплатно мобилния портфейл на Пощенска банка ONE wallet - с него управляваш своите карти, правиш безконтактни плащания и бързи преводи и получаваш нова дигитална карта. Виж повече тук.

Безконтактна функционалност – извършваш бързи безконтактни плащания, независимо в коя точка на света се намираш, на всяко устройство, обозначено със символа за безконтактно  плащане. Единственото, което трябва да направиш, е да доближиш картата до устройството. На територията на страната безконтактно можете да заплатите суми до 100 лв., като за всяка 6-та трансакция, плащането ще може да се осъществи след въвеждане на чип и ПИН.
• Задаваш индивидуални дневни лимити за теглене и плащане или стандартни за този тип карта.
• Получаващ на информация чрез SMS/Viber за всяко плащане или постъпил превод по твоята дебитна карта. Услугата може да се заяви във всеки клон на банката.
• Сключваш застрахователна програма за дебитни карти "Карт протект", която ще осигури допълнителна сигурност при непредвидени събития - научете повече тук.      
• Имаш възможност за обвързване на картата към твои допълнителни сметки (разплащателни и спестовни) в различни валути - левове/евро/щатски долари.
• Можеш да заявиш издаването на неограничен брой допълнителни карти към основната разплащателна сметка в банката.
• Лесно можеш да плащаш месечните си сметки за битови такси през интернет банкиране e-Postbank, мобилно банкиране m-Postbank, банкомат или ePay .

 

Може да ползваш твоята международна дебитна карта Visa за разплащания на:

1. ПОС терминали, в търговски обекти обозначени с логото на Visa, за да:

• Заплащаш стоки и услуги безкасово е търговски обекти в страната и чужбина. 

• Теглиш пари в брой на ПОС терминал в клон в банката в страната.

 

2. Банкомати (терминални устройства АТМ) обозначени с логото на Visa, за да:

• Теглиш пари в брой в страната и чужбина от твоята основна. В случай, че си обвързал картата си към повече от една сметка, можеш да теглиш пари и от останалите сметки.  

• Правиш справка за салдо по картовата сметка.

• Променяш ПИН кодът на твоята карта - от всеки банкомат на Пощенска банка

• Прехвърляш парични средства от основна към допълнителна сметка и обратно, независимо от валутата (левове, евро и щатски долари)

 

3. Интернет (чрез виртуални терминални устройства ПОС) в сайтове с обозначено лого Visa, за да:

• Плащаш стоки и услуги.

• Резервираш хотел, rent-a-car, билети за самолет, театър, концерт или друго събитие.

• Получаваш суми по картата. 

 

Видове карти:

 • Основна - издава се на физическо лице, което е титуляр на банковата сметка. Титуляр на сметката може да бъде пълнолетно физическо лице с българско гражданство или с документ за постоянно местожителство в страната.
 • Допълнителна - издава се на близки или членове на семейството на титуляря, по негова сметка и по негово нареждане. Титулярът е този, който задава условията на допълнителните карти и следи извършените с тях транзакции и движението по своята сметка. Картодържателите на допълнителна карта Visa могат да бъдат български граждани или лица с документ за постоянно местожителство, навършили пълнолетие или деца над 14 години.
 • ЧИП технологията на дебитната карта Ви осигурява по-висока степен на защита 
 • SMS известията в online режим при извършване на транзакции с дебитната карта Ви предоставят допълнителна възможност за контрол. Получавате уведомления за всяка извършена транзакция на мобилния номер (A1, Vivacom, Telenor), посочен от Вас при регистрацията за услугата SMS Известяване
 • ПИН код - достъпът до Вашите средства се ограничава чрез въвеждането на ПИН код, който знаете само Вие.  ПИН кодът може да промените по всяко време на банкомат на Пощенска банка
 • Ако картата Ви бъде изгубена или открадната с обаждане на 0700 18 555 (Денонощен Център за обслужване на клиенти) Вие можете да я блокирате веднага
   

Общи препоръки за допълнителна сигурност:

 • Предпазвайте картата си от повреда
 • Не записвайте ПИН кода си върху картата
 • Никога не съобщавайте Вашият ПИН код на трети лица
 • Когато променяте ПИН кода си, избягвайте комбинация от цифри, известни на много хора
 • В случай, че загубите картата си или смятате, че е открадната, незабавно уведомете Банката

Когато ползвате картата на банкомат:

 • Убедете се, че банкоматът е обозначен с логото на съответния вид карта
 • Когато използвате банкомат, застанете пред екрана и клавиатурата така, че операцията и ПИН кодът Ви да останат скрити
 • Следвайте инструкциите на екрана. Ако не сте сигурни в операцията, която извършвате по-добре натиснете бутон "Отказ"
 • Не забравяйте да вземете парите, картата и разписката от извършената транзакция
 • Ако банкоматът задържи картата Ви, незабавно уведомете Банката издател на Вашата карта

Когато ползвате картата на ПОС терминал в търговски обект:

 • Картата може да бъде ползвана в търговски обект обозначен с логото на съответния вид карта
 • При извършване на операция е редно да Ви бъдат поискани
  • Документ за самоличност
  • Полагане на подпис върху разписка
  • Въвеждане на ПИН код
 • Винаги изисквайте разписка за извършените операции

Когато ползвате картата в интернет:

 • Не е желателно да въвеждате данните на Вашите банкови карти на компютри, ползващи се и от други  хора
 • При извършване на транзакции в интернет, задължителната информация, която трябва да подадете е номер на карта и нейната валидност. Възможно е да бъдете подканени да въведете код за вeрификация CVC/CVV или допълнителна парола, ако сайтът е защитен. Не е редно да ви се изисква подаването на лична информация – ЕГН, лична карта, банкова сметка и др.
 • За да избегнете злоупотреби с Вашата карта, избягвайте въвеждането на нейните параметри в некриптирани уеб сайтове, Въвеждайте данните на своята карта само в сайтове, чийто уеб адрес започва с "https"
 • Валута – по разплащателна сметка в левове
 • Без такса за издаване
 • Срок на получаване на новоиздадена карта - до 10 (десет) работни дни
 • Възможност за експресна доставка на адрес
 • Валидност - 5 години (след изтичане на срока на валидност картата се подновява автоматично)
 • Минимално салдо по сметка - 3 лева   

 

         Лимити  за плащане за 24 часа                 BGN
 Дневен лимит за теглене в брой на банкомат 2 000 лева 
 Дневен лимит за плащане или теглене на ПОС терминал  7 000 лева
 Общо  7 000 лева

 

 

Обменни курсове при картови трансакции.