Дебитна карта Visa Classic

Международни дебитни карти Visa Ви позволяват да оперирате свободно със средствата си в страната и чужбина през ПОС терминали, импринтер, банкомати и разплащания в интернет. 

Важно!

Моля, запознайте се с промените, свързани с новите правила за сигурност при онлайн разплащания с карти тук .

Кандидатствайте онлайн за дебитна карта още по-бързо, лесно и удобно, или се възползвайте от експресното издаване на дебитни карти в определени клонове на банката. С тази услуга получавате картата си в момента на подаване на искането в клон, като пластиката е готова само за няколко минути. Списък на клоновете, които предлагат тази услуга можете да намерите тук.

С международна дебитна карта Visa Classic получавате възможността да се възползвате от следните удобства и предимства:

 • Чрез картата използвате средствата по сметката веднага след тяхното постъпване.
 • Възможност да зададете индивидуални дневни лимити за теглене и плащане или да увеличите стандартните.
 • Възможност да получавате  информация чрез SMS за всяка извършена транзакция с Вашата дебитна карта.
 • Възможност да ползвате  застрахователна програма за дебитни карти "Карт протект" - научете повече тук.      
 • Възможност да обвържете една карта към Ваши допълнителни сметки (разплащателни и спестовни) в различни валути - левове/евро/щатски долари.
 • Възможност да заявите издаването на  неограничен брой допълнителни карти към основната разплащателна сметка в банката.
 • Възможност да заявите издаването на карти от двата бранда Visa и MasterCard към една сметка.
 • Възможност да кандидатствате за отпускане на овърдрафт по разплащателната сметка.
 • Възможност да плащате Вашите битови сметки от картовата сметка чрез ePay, банкомат или интернет банкиране.
 • Безконтактна функционалност – можете да извършвате безконтактни плащания, независимо в коя точка на света се намирате, на всяко ПОС устройство/ АТМ/ четец, обозначени със символа за безконтактно плащане. Единственото, което трябва да направите, за да извършите плащането е да доближите картата до устройството. На територията на страната безконтактно можете да заплатите суми до 100 лв., като за всяка 6-та трансакция, плащането ще може да се осъществи след въвеждане на чип и ПИН.

 

Може да ползвате Вашата международна дебитна карта Visa за разплащания на:

1. Терминални устройства АТМ (банкомати):

 • Теглите пари в брой от банкомат в страната и чужбина с логото на Visa.
 • Теглите пари в брой на банкомат на банката от основна или допълнителна сметка към картата.
 • Правите справка за салдо по Вашата картова сметка.
 • Променяте ПИН – на банкомат на Пощенска банка.
 • Прехвърляте парични средства от основна към допълнителна сметка и обратно, независимо от валутата (левове, евро и щатски долари).

2. Терминални устройства ПОС:*

 • Теглите пари в брой на ПОС терминал в клон на банка в страната и чужбина.      
 • Заплащате стоки и услуги безкасово в търговски обекти в страната и чужбина.

* Търговските обекти и ПОС терминалът в търговския обект трябва да бъдат обозначени с лого на Visa.

3. Интернет (чрез виртуални терминални устройства ПОС):

 • Плащате стоки и услуги.
 • Резервирате хотел, rent-a-car, билети за самолет, театър или концерт.
 • Получаване на суми по картата.

* В сайта трябва да е поместено лого на Visa.

Видове карти:

 • Основна - издава се на физическо лице, което е титуляр на банковата сметка. Титуляр на сметката може да бъде пълнолетно физическо лице с българско гражданство или с документ за постоянно местожителство в страната.
 • Допълнителна - издава се на близки или членове на семейството на титуляря, по негова сметка и по негово нареждане. Титулярът е този, който задава условията на допълнителните карти и следи извършените с тях транзакции и движението по своята сметка. Картодържателите на допълнителна карта Visa могат да бъдат български граждани или лица с документ за постоянно местожителство, навършили пълнолетие или деца над 14 години.
 • ЧИП технологията на дебитната карта Ви осигурява по-висока степен на защита 
 • SMS известията в online режим при извършване на транзакции с дебитната карта Ви предоставят допълнителна възможност за контрол. Получавате уведомления за всяка извършена транзакция на мобилния номер (A1, Vivacom, Telenor), посочен от Вас при регистрацията за услугата SMS Известяване
 • ПИН код - достъпът до Вашите средства се ограничава чрез въвеждането на ПИН код, който знаете само Вие.  ПИН кодът може да промените по всяко време на банкомат на Пощенска банка
 • Ако картата Ви бъде изгубена или открадната с обаждане на 0700 18 555 (Денонощен Център за обслужване на клиенти) Вие можете да я блокирате веднага
   

Общи препоръки за допълнителна сигурност:

 • Предпазвайте картата си от повреда
 • Не записвайте ПИН кода си върху картата
 • Никога не съобщавайте Вашият ПИН код на трети лица
 • Когато променяте ПИН кода си, избягвайте комбинация от цифри, известни на много хора
 • В случай, че загубите картата си или смятате, че е открадната, незабавно уведомете Банката

Когато ползвате картата на банкомат:

 • Убедете се, че банкоматът е обозначен с логото на съответния вид карта
 • Когато използвате банкомат, застанете пред екрана и клавиатурата така, че операцията и ПИН кодът Ви да останат скрити
 • Следвайте инструкциите на екрана. Ако не сте сигурни в операцията, която извършвате по-добре натиснете бутон "Отказ"
 • Не забравяйте да вземете парите, картата и разписката от извършената транзакция
 • Ако банкоматът задържи картата Ви, незабавно уведомете Банката издател на Вашата карта

Когато ползвате картата на ПОС терминал в търговски обект:

 • Картата може да бъде ползвана в търговски обект обозначен с логото на съответния вид карта
 • При извършване на операция е редно да Ви бъдат поискани
  • Документ за самоличност
  • Полагане на подпис върху разписка
  • Въвеждане на ПИН код
 • Винаги изисквайте разписка за извършените операции

Когато ползвате картата в интернет:

 • Не е желателно да въвеждате данните на Вашите банкови карти на компютри, ползващи се и от други  хора
 • При извършване на транзакции в интернет, задължителната информация, която трябва да подадете е номер на карта и нейната валидност. Възможно е да бъдете подканени да въведете код за вeрификация CVC/CVV или допълнителна парола, ако сайтът е защитен. Не е редно да ви се изисква подаването на лична информация – ЕГН, лична карта, банкова сметка и др.
 • За да избегнете злоупотреби с Вашата карта, избягвайте въвеждането на нейните параметри в некриптирани уеб сайтове, Въвеждайте данните на своята карта само в сайтове, чийто уеб адрес започва с "https"
 • Валута – по разплащателна сметка в левове
 • Без такса за издаване
 • Срок на получаване на новоиздадена карта - до 10 (десет) работни дни
 • Възможност за експресна доставка на адрес
 • Валидност - 3 години (след изтичане на срока на валидност картата се подновява автоматично)
 • Минимално салдо по сметка - 3 лева   

 

         Лимити  за плащане за 24 часа                 BGN
 Дневен лимит за теглене в брой на банкомат 800 лева 
 Дневен лимит за плащане или теглене на ПОС терминал  7 000 лева
 Общо  7 000 лева

 

 

Обменни курсове при картови трансакции.