Обслужване на заплати за служителите на Вашата компания

Възползвайте се от високо ниво на обслужване на работните заплати на служителите на компанията при преференциални условия за банкиране и сигурност на предлаганите от банката платежни услуги от разстояние

 

Предимства на превод на работни заплати в Пощенска банка:

 

 1. Специална сметка за превод на работни заплати без такси за откриване и поддръжка
 2. Спестявате значителни разходи за преводи – безплатни вътрешнобанкови преводи наредени през интернет-банкиране
 3. Спестявате време – услугата улеснява и съкращава процеса по превеждане на трудовите възнаграждения, допълнително и чрез възможността за нареждане им през интернет банкиране
 4. Гъвкавост  и предвидимост – имате възможност да заредите плащането на заплати предварително в интернет банкирането с бъдеща дата за осчетоводяване
 5. Удобство – с един файл нареждате преводи към всички банки. Не е  необходимо да генерирате различни файлове за различните банки
 6. Конфиденциалност на работните заплати – имате възможност да изберете сумите на заплатите на отделните служители да бъдат скрити в Банковото извлечение по сметка
 7. Имате възможност за превеждане на работни заплати в евро и долари по сметки в банката
 8. Допълнителни стимули за Вашите служители – чрез осигуряването на преференции за служителите по редица банкови продукти, както и индивидуални решения в зависимост от нуждите им
 9. Мениджър Ключови клиенти е лицето за контакт на Ваше разположение, което отговаря за взаимоотношенията между Банката и Компанията и регулярно Ви информира за най-новите и специални предложения за Вашите служители

 

Специално за служителите на компанията предлагаме:

 

 1. Атрактивни условия за сметка за превод на заплата
 2. Безплатно Интернет банкиране "e-Postbank" и мобилно приложение „m-postbank” – услуги, достъпни 24/7, (от всяко място с интернет достъп), които не са обвързани  с работното време на банковия офис
 3. Достъп до специални условия за кредитни продукти и услуги
 4. Мобилен портфейл – ONE wallet by Postbank,  чрез който могат да правят безконтактни плащания на ПОС терминал чрез смартфон, бързи преводи към други потребители на приложението, да управляват своите карти, да съхраняват карти за лоялност и т.н.
 5. Професионална консултация и обслужване в над 190 клона в цялата страна, включително такива с удължено работно време; специализирани центрове за жилищно и за потребителски кредитиране; 86 Дигитални зони за експресно банкиране; над 500 модерни банкомати на разположение 24/7 в цялата страна, удобно интернет и мобилно банкиране.
 6. Незабавно получаване на заплатата по сметка, когато тя е в Пощенска банка
 7. Допълнителни средства по сметка за превод на работна заплата и атрактивни условия за овърдрафт