НОВО! Потребителски кредит "Отново в час"

Потребителски кредит "Отново в час" с атрактивни условия

Вземи новия ни потребителски кредит „Отново в час“ с бърз отговор до 40 минути и с промоционална лихва1 до 31 октомври 2021 г.!

Стартът на новата учебна година е онзи специален момент, който децата свързват най-вече с вълнуващата среща с приятелите и чувството, че предстоят много приключения, изпълнени с хубави емоции и незабравими спомени. А за теб това е времето да подсигуриш всичко необходимо за старта на новата учебна година за твоето дете – учебници, помагала, дрехи, раница, лаптоп, принтер, мебели за детската стая и др.

Каквото и да престои да направиш, разчитай на нас, когато планираш бюджета си.

Представяме ти най-новото ни решение за финансиране, с което да посрещнеш уверено всички разходи.

 

Предимства:

 • Промоционални лихвени условия1
 • Бърз отговор - до 40 минути1
 • Без превод на работна заплата и без задължителни застраховки
 • Безплатно издаване на дебитна карта, която да използва твоето дете2
 • Лесно и удобно кандидатстване - онлайн, в офисите на банката и в Моменто центровете
 • Възможност да заявиш и вземеш кредита изцяло онлайн тук чрез дистанционно подписване на всички документи – предложение за настоящи клиенти на банката3
 • Кандидатстваш само с лична карта4

 

Какво е необходимо, за да кандидатстваш?

 • Да работиш на трудов договор
 • Да заявиш онлайн, в най-близкия офис на Пощенска банка или Моменто център

 

 

                                                                                                                  

  

1Промоционалните условия са валидни при кандидатстване за нов потребителски кредит „Отново в час“ от Пощенска банка, в периода от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г. и в случай че лицето отговаря на изискванията на банката. Посоченият срок за отговор тече от момента на въвеждане на заявлението за кредит, като в отделни случаи може да бъде удължен или да се изискат допълнителни документи. Пълната информация за приложимите условия, виж в секция Параметри и Такси. Кредитор е "Юробанк България" АД.

2Банката предлага възможност за безплатно издаване на дебитна карта на дете на кредитополучателя, навършило 14 години, към разплащателна сметка в Банката с титуляр кредитополучателя.

3Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за своите съществуващи клиенти, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева. В следните случаи подписването на договора за кредит може да се извърши само в офис на банката: (i) при заявени допълнителни услуги и/или продукти от клиента, (ii) при необходимост от съкредитоискател и/или поръчител по кредита; (iii) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (iv) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата. Пълната информация за услугата за сключване на договора онлайн, виж на www.postbank.bg

4Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.


Преференциални условия и параметри

 • Промоционален лихвен процент 6,95%1
 • Фиксирана сума на кредита – 1 000 лв., 3 000 лв. или 6 000 лв.
 • До 72 месеца срок на изплащане
 • Бърз отговор – до 40 минути2
 • Безплатно издаване на дебитна карта3  с възможност за експресно издаване4 с 50% отстъпка в таксата

 

Пример:

 

1При кредит с размер 1 000 лв., срок 24 месеца, с 6.95% фиксирана годишна лихва за първите 12 месеца и 6.95% променлива годишна лихва за останалия период с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 3.50 лв. и такса за разглеждане на искане за кредит 40 лв., ГПР е 20.48%, месечната вноска е 44.75 лв., обща дължима сума 1 198.79 лв.

При кредит с размер 3 000 лв., срок 48 месеца, с 6.95% фиксирана годишна лихва за първите 12 месеца и 6.95% променлива годишна лихва за останалия период с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 3.50 лв. и такса за разглеждане на искане за кредит 90 лв., ГПР е 11.64%, месечната вноска е 71.77 лв., обща дължима сума 3 703.79 лв.

При кредит с размер 6 000 лв., срок 72 месеца, с 6.95% фиксирана годишна лихва за първите 12 месеца и 6.95% променлива годишна лихва за останалия период с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 3.50 лв. и такса за разглеждане на искане за кредит 190 лв., ГПР е 9.73%, месечната вноска е 102.15 лв., обща дължима сума 7 797.75 лв.

2Посоченият срок тече от момента на въвеждане на заявлението за кредит, като в отделни случаи може да бъде удължен или да се изискат допълнителни документи.

3Банката предлага възможност за безплатно издаване на дебитна карта на дете на кредитополучателя, навършило 14 години, към разплащателна сметка в Банката с титуляр кредитополучателя.

4Пълна информация относно сроковете и условията за услугата експресно издаване на дебитна карта можете да намерите в „Условия за предоставяне на потребителски кредит с избрана опция за експресно разглеждане на искането“, налични  на сайта на Банката www.postbank.bg.


 • Таксата за оценка на кредитоспособността е в зависимост от исканата сума:

Искана сума в лева

Tакса в лева

1 000 40
3 000 90
6 000 190
  
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето семейство“, "Моето предимство“ или "Моят престиж“, вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

____________________________________________________________________