Въпроси и отговори за оперативно обединение на депозити

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ      

 

1. Какво е оперативно обединение на депозитите на БНП Париба ЛФ и кога ще се случи?

На 31 май 2023 г. „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) придоби търговското предприятие на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“ – клон България (БНП Париба ЛФ), за което Ви изпратихме уведомление. От тази дата всички депозити, открити при БНП Париба ЛФ се прехвърлиха към Пощенска банка.

На 12.03.2024 г. Пощенска банка публикува предизвестие за предстоящи промени, свързани с обслужването на депозитните сметки, открити при БНП Париба ЛФ.

Считано от 13.05.2024 г. предстои да се осъществи оперативното обединение на депозитната дейност на БНП Париба ЛФ с тази на Пощенска банка. Това е плануваният следващ етап на интеграция и от този момент за клиентите с депозити, открити при БНП Париба ЛФ, ще настъпят определени промени в начина, по който те управляват своите депозитни продукти.

Считано от 13.05.2024 г. ще отпадне възможността за ползване на услугата „Дистанционно банкиране за клиенти физически лица за депозитни продукти и сметки“, достъпна чрез интернет портала „Депозити с бъдеще“ с адрес https://deposits.postbank.bg/. От посочената дата достъпът до този портал ще бъде преустановен.

От същата дата към депозитите, открити чрез интернет портала „Депозити с бъдеще“, ще се прилагат Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД, Тарифа за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти – физически лица и Лихвен бюлетин на „Юробанк България“ АД за физически лица (Общи условия, Тарифа и Лихвен бюлетин на Пощенска банка).

2. Какво мога да направя със средствата по моя депозит преди оперативното обединение?

В периода до посочената дата на оперативно обединение ще имате възможност да прехвърлите средствата си в нов депозит от Пощенска банка, като можете да изберете да запазите съществуващите условия по Вашия депозит – срок и лихвен процент или да изберете друг депозитен продукт от богатата гама спестовни решения на Пощенска банка. Необходимо е да посетите удобен за Вас офис за обслужване на индивидуални клиенти на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси и центровете „Моменто“). При откриване на нов депозит в Пощенска банка и прехвърляне на средствата от стария депозит, открит в БНП Париба Лични финанси, се запазва натрупаната до момента на прехвърлянето лихва и не се заплащат такси, неустойки или други обезщетения за предсрочното прекратяване на стария депозит, както и такси за прехвърляне на средствата по новия депозит.

3. Ще настъпят ли промени в условията на депозитите, открити чрез интернет портала „Депозити с бъдеще“, ако не подновя депозита си преди оперативното обединение?

Преустановяването на услугата „Дистанционно банкиране за клиенти физически лица за депозитни продукти и сметки“ и на достъпа до портала „Депозити с бъдеще“ ще произведе действие за всеки активен депозит, който не е прехвърлен лично от титуляря, като след 13.05.2024 г. ще бъде автоматично прехвърлен в основната банкова система на Пощенска банка при следните условия:

-           Годишният лихвен процент и валутата по прехвърления депозит остават непроменени, съгласно договореното при откриване на депозита в БНП Париба ЛФ;

-           Считано от датата на оперативно обединение депозитът се подновява за нов срок, равен на първоначалния срок, договорен при откриването на депозита в БНП Париба ЛФ.

Вие имате възможност по всяко време след подновяването да прекратите Вашия депозит и да се разпоредите с Вашите средства или да изберете друг продукт от предлаганите спестовни и депозитни решения на Пощенска банка, за да продължите да спестявате средства в банката, при запазване на натрупаната лихва и без да заплащате такси, неустойки или други обезщетения за предсрочното прекратяване на депозита;

-           Всяка депозитна сметка ще придобие нов номер на банкова сметка (IBAN). За да научите новия IBAN може да използвате специално създадения автоматичен IBAN генератор, публикуван на интернет страницата на банката www.postbank.bg или да се обърнете към експертите във всеки един офис за обслужване на индивидуални клиенти на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси и центровете „Моменто“). Открийте най-удобния за вас офис на банката от широката ни клонова мрежа тук.

4. Необходимо ли е да подписвам нов договор относно депозитните продукти, които ползвам към момента, открити чрез интернет портала „Депозити с бъдеще“?

В случай че изберете да подновите Вашия депозит преди датата на оперативно обединение е необходимо да посетите лично офис за обслужване на индивидуални клиенти на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси и центровете „Моменто“) до 13.05.2024 г. След тази дата всеки активен депозит, който не е подновен, ще бъде служебно прехвърлен в основната банкова система на Пощенска банка, при посочените по-горе условия. В този случай не е необходимо подписване на нов договор.

5. Как ще мога да се разпореждам с депозитите, които имам открити чрез интернет портала „Депозити с бъдеще“, след неговото спиране? Трябва ли нещо да предприема?

До 13.05.2024 г. ще имате възможност да се разпоредите със средствата по Вашия депозит чрез портала „Депозити с бъдеще“, както досега, ползвайки личните си кодовете за достъп, които имате. След тази дата, в случай че желаете да промените срока или валутата на депозита, да изтеглите средства на каса или да преведете по друга сметка част или цялата депозирана сума, ще можете да направите това във всеки офис за обслужване на индивидуални клиенти на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси и центровете „Моменто“). След като бъдат актуализирани личните ви данни, ще можете да се възползвате от всички продукти и услуги на Пощенска банка, както и да заявите ползването на дигиталните канали на банката – Интернет банкиране “e-Postbank” и Мобилно банкиране “m-Postbank”.

6. Как мога да си прекратя депозита преди оперативното обединение и да получа средствата си?

В случай че не сте съгласни с предстоящите промени или по друга причина желаете да си закриете депозита, може да подадете искане за закриване чрез портала „Депозити с бъдеще“, както и досега. В периода до изтичане на срока на предизвестието, имате предвидената по закон възможност да възразите, като закриете депозитите си, без да носите отговорност за разноски и обезщетения. Банката ще ви изплати съответния депозит, заедно с цялата натрупана лихва до датата на закриването, без да заплащате такси и комисиони за превода.

7. Ще се промени ли IBAN номера на депозитната сметка, открита в БНП Париба Лични финанси.

Да, IBAN номерът на депозитната сметка ще бъде променен. Новият IBAN номер ще може да научите след 13.05.2024 г. чрез публикувания на официалния сайт на банката - www.postbank.bg генератор на IBAN, както и във всеки офис за обслужване на индивидуални клиенти на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси и центровете „Моменто“), където след идентификация на клиента, същият ще получи съдействие и информация от нашите експерти. Открийте най-удобния за вас офис на банката от широката ни клонова мрежа тук.

8. Как ще мога да ползвам онлайн услуги след оперативното обединение?

След 13.05.2024 г. ще може да заявите безплатно достъп до пълната функционалност на Интернет банкирането на Пощенска банка – “e-Postbank” и мобилното банкиране “m-Postbank”, чрез които можете да бъдете винаги информирани за вашите средства 24/7 и от всяко място, при наличие на достъп до интернет и съвместимо устройство. Можете да избирате кои от ползваните от банката продукти и услуги да бъдат видими в интернет и мобилното банкиране и може да задавате индивидуални права за достъп до всеки един продукт. Запознайте се с всички предимства на дигиталните канали за банкиране на Пощенска банка тук. За да може да използвате услугите на дигиталните канали на банката, ще е необходимо първо да посетите удобен за Вас офис за обслужване на индивидуални клиенти на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси и центровете „Моменто“), за да се регистрирате за тези услуги и да получите съответните кодове за достъп.

9. Ще мога ли да виждам депозитите си открити чрез интернет портала „Депозити с бъдеще“, в интернет и мобилното банкиране на Пощенска банка?

След като посетите удобен за Вас офис за обслужване на индивидуални клиенти на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси и центровете „Моменто“) за актуализация на личните данни и регистрация за Интернет и Мобилното банкиране на Пощенска банка, ще може да виждате активните депозити, открити чрез интернет портала „Депозити с бъдеще“. Ако вече имате регистрация за Интернет и Мобилното банкиране на Пощенска банка, ще трябва да посетите офис на банката, за да поискате добавяне на тези депозити в банкирането, за да ги виждате.

10. Какво трябва да знам за Пощенска банка? Какви са нейните предимства?

Пощенска банка присъства в България вече 32 години и е сред лидерите на българския пазар по размер на отпуснати кредити и привлечени депозити, с отлично обслужване, добре развита клонова мрежа и модерни алтернативни канали за банкиране (интернет и мобилно банкиране, банкиране през терминално устройство АТМ, дигитални зони за експресно банкиране, собствен мобилен портфейл и др.). Банката има водеща роля в нововъведенията и формирането на тенденциите във финансовия сектор в България през последните години.

Пощенска банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е една от петте системно значими банки в страната, които са под надзора на Европейската централна банка. Пощенска банка е част от европейска банкова група с международни институционални и частни акционери и притежава активи в размер на 81,5 млрд. евро и 11 222 служители.