Промени за клиенти с депозити

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ С ДЕПОЗИТИ!

Считано от 1 юни 2023 г. депозитите, открити в БНП Париба Лични Финанси, ще бъдат прехвърлени в Пощенска банка, при запазване на вече договорените условия.

Номерата на банковите сметки (IBAN) автоматично ще бъде сменени с нови. Новите IBAN номера клиентите ще имат възможност да научат след 01.06.2023 г. чрез платформата „Депозит за бъдеще“. Профилите и кодовете за достъп до платформата остават непроменени.

Депозитите в Пощенска банка са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), на основание Закона за гарантиране на влоговете в банките. Подробна информация за приложимия механизъм за гарантиране на влоговете е публикувана на интернет страницата на фонда: dif.bg.

Следва да имате предвид, че ако имате направени влогове както в БНП Париба Лични Финанси, така и в Пощенска банка, преди придобиването от Пощенска банка на дейността на БНП Париба лични финанси на 01 юни 2023 г., то след придобиването тези влогове ще се гарантират от ФГВБ поотделно за срок от шест месеца. След изтичането на този срок, влоговете на физическо или юридическо лице, които са направени в БНП Париба Лични Финанси и в Пощенска банка преди придобиването, заедно с начислените по тях лихви, се сумират за целите на гаранцията в размер до 196 000 лв. по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗГВБ.