Срочен депозит Priority

Срочен депозит "Priority"

Срочен депозит "Priority"

Спестяванията Ви заслужават приоритетно внимание!

С депозит „Priority” спестяванията Ви могат да работят във Ваша полза.

Депозит „Priority – атрактивна доходност за 12 месеца

Предимства:

  • Без такса за откриване на депозитната сметка     
  • Без разходи за обслужване на депозитната сметка     
  • Без такса за теглене на падеж на депозита

Срочен депозит "Priority"

  • Срок: 12 месеца
  • Валута: BGN, EUR    
  • Минимална сума за откриване: 50 000 BGN/25 000 EUR*
  • Довнасяне и теглене - не се допуска**
  • Годишни лихвени проценти***:

Срок

BGN

EUR

12месеца

1.00%

1.00%

*Предложението е предназначено за всички настоящи и бъдещи клиенти на Банката, притежатели на основна разплащателна сметка по програма "Priority by Postbank". Тези, които желаят да открият срочен депозит "Priority" с пренасочване на средства от открити в Банката разплащателни, спестовни и/или депозитни сметки е необходимо при откриване на срочен депозит "Priority" да увеличат размера на средствата, които депозират по него с минимум 50%.

**В срока на депозита, тези трансакции водят до предсрочно прекратяване на депозита без изплащане на лихва.

***Лихвата се изплаща на падеж, като се прeвежда заедно с главницата по основна или допълнителна разплащателна сметка по програма „Priority by Postbank”, открита във валутата на депозита.