Често задавани въпроси

Интернет банкиране

Услугата е предназначена за всички клиенти – физически и юридически лица, които имат сметка – разплащателна / спестовна / депозитна или друг банков продукт – кредитна карта или кредит.

При регистрация за услугата в клон на банката, получавате Код за активация и е необходимо да следвате следните стъпки:

  1. Отворете e-Postbank.bg и изберете линка “Активирай достъп”.  На следващия екран изберете бутон “Имам код за активация” и въведете предоставения Ви код в поле “Код за активация”.
  2. На предоставените в Банката електронна поща (email) и мобилен номер ще получите своите Потребителско име и Парола.
  3. Въведете получените потребителско име (по email) и парола (чрез Viber/SMS) в съответните полета на началната страница за вход в услугата.

В случай че не въведете успешно необходимите данни за вход, имате възможност да заявите онлайн преиздаване на забравена парола. Отворете https://e-postbank.bg и изберете „Забравена парола“. Въведете следните данни - потребителско име, имейл адрес и телефон, предоставени от Вас в банката. В случай, че данните Ви са изписани коректно ще получите линк с потвърждение на имейла. Системата ще изиска от Вас да смените паролата.

Корекция на клиентски данни може да бъде осъществена във финансов център на Банката. В случай че Вие или упълномощено лице нямате възможност физически да посетите финансов център на Банката, моля да се свържете на телефонен номер 0700 18 555 или на телефонен номер за връзка от чужбина (+ 359) 2 816 60 00 и да изберете опция 3 от главното меню. След пълна верификация на Вашите лични данни, нашите колеги от Центъра за обслужване на клиенти ще Ви съдействат.

С цел повишаване на сигурността и в изпълнение на ревизираната Директива за платежните услуги (Регламент (ЕС) 2015/2366, въведохме допълнителна идентификация при вход в услугите интернет и мобилно банкиране.

Идентификацията ще се извършва чрез въвеждане на еднократен код, който ще получавате чрез Viber/SMS (или автоматично обаждане) и няма да се изисква за всеки вход в системата, а за първия логин и след това периодично през интервал от време.

Необходимо е да притежавате Квалифициран електронен подпис, като е необходимо да го регистрирате във Вашия профил за услугата e-Postbank в меню Сигурност – подменю Сертификати.

В случай че електронен подпис бъде регистриран, може да изберете меню Сметки – подменю Нова сметка – секция Откриване на сметки и да следвате описаните стъпки.

Регистрацията в възможна в банков клон или онлайн.

Регистрацията в банков клон предоставя възможност за използване на пълната функционалност на услугата интернет банкиране.

Онлайн регистрацията за базовата функционалност на Интернет банкирането е за всички физически лица клиенти на банката, които използват поне един продукт на Пощенска банка. Базовата функционалност предоставя възможност за достъп до всички банкови продукти, плащане на комунални задължения и данъци, преводи между собствени сметки, както и плащане на задължения по собствени кредитни продукти в банката.

При използване на онлайн банкирането, имате възможност да спестите над 50% от размера на таксите за извършване на плащания в офис на банката.

Потвърждаването на операции в интернет банкиране e-Postbank може да се извършва чрез софтуерен токън m-Token Postbank или Квалифициран електронен подпис (КЕП) + еднократен код, получен чрез Viber/SMS OTP.