Административно управление

Пощенска банка води административно-счетоводно сметките на купувачите в собствената си счетоводна книга. Вие получавате редовни сведения за състоянието на търговските си вземания и сте напълно информирани за действията на своите купувачи.


Предимства:

  • Намалявате административните си разходи за осчетоводяване и следене на вземанията.
  • Пестите от мениджърското време.
  • Имате възможност да отделите повече време за търговски и технически въпроси.