Покритие на кредитен риск

Пощенска банка предоставя до 100% покритие на кредитния риск при финансова невъзможност (несъстоятелност, ликвидация) на купувача да изплати пълната стойност на фактурата, за която е получил стоки или услуги. Ако купувачът не изпълни задължението си да плати и не са възникнали спорове относно качеството, количеството на стоката или други подобни, Пощенска банка Ви изплаща пълния размер на прехвърленото вземане.


Предимства:

  • Намалявате загубите си от лоши платци, тъй като Пощенска банка Ви гарантира плащанията по неоспорвани търговски вземания.
  • Имате възможност да излезете на нови пазари, без да се тревожите за платежоспособността на новите си купувачи.
  • Адаптирате търговските си взаимоотношения в резултат на непрекъснатия контрол на кредитоспособността на купувачите.
  • Подобрявате балансовите показатели за задлъжнялост.