Панайотис Мавридис

Член на УС и главен оперативен директор

Г-н Панайотис Мавридис е Главен оперативен директор и член на Управителния съвет, присъединил се  към екипа на Пощенска банка през юни 2019 г. Зад гърба си има повече от 20 години професионален опит в банковото дело, натрупан на различни мениджърски позиции в Гърция.

Г-н Мавридис е член на Изпълнителния комитет на Банката, в който участва активно при вземането на оперативни решения на най-високо ниво на управление, допринасящи за изпълнението на стратегическите цели и финансовите резултати на Пощенска банка.

В отговорностите му се включват ръководството и надзора върху функциите на Управление „Централни операции“ и Управление „Кредитна администрация“.

Още преди да се присъедини към екипа на Пощенска банка в България, г-н Мавридис работи в тясно сътрудничество с Банката, в качеството си на Регионален мениджър за България в Управление „Международни дейности“ на Юробанк Груп.

През този период ролята му в Пощенска банка, която става най-печелившото дъщерно дружество на Юробанк Груп, е от съществено значение. Като Мениджър проекти с екип от повече от сто служители, г-н Мавридис ръководи сделките за  придобиване на Алфа Банк - клон България и Банка Пиреос България, които освен печеливши за Банката, се оказват и извършени за рекордно кратки срокове.

Образованието си г-н Мавридис е завършил в Университета в Пирея, Гърция, където е придобил магистърска степен по Финансов анализ, както и в Университета в Патра, Гърция с бакалавърска степен по Математика.

Г-н Мавридис е лицензиран трейдър на деривативни финансови инструменти към Атинската фондовата борса в Гърция (ATHEX).