Годишни отчети

Годишен отчет 2022

Годишни оповестявания за 2022 г. съгласно чл. 431-455 от Регламент (ЕС) № 575/2013

Годишни финансови отчети 2022

Годишен отчет 2021

Годишни оповестявания за 2021 г. съгласно чл. 431-455 от Регламент (ЕС) № 575/2013

Годишни финансови отчети 2021

Годишен отчет 2020

Годишни финансови отчети 2020

Годишни оповестявания за 2020 г. съгласно чл. 431-455 от Регламент (ЕС) № 575/2013

Годишен отчет 2019

Годишни финансови отчети 2019

Годишни оповестявания за 2019 г. съгласно чл. 431-455 от Регламент (ЕС) № 575/2013

Годишен отчет 2018

Годишни финансови отчети 2018

Годишни оповестявания за 2018 г. съгласно чл. 431-455 от Регламент (ЕС) № 575/2013

Годишен отчет 2017 

Годишни финансови отчети 2017 

Годишни оповестявания за 2017 г. съгласно чл. 431-455 от Регламент (ЕС) № 575/2013 

Годишен отчет 2016 

Годишни финансови отчети 2016 

Годишни оповестявания за 2016 г. съгласно чл. 431-455 от Регламент (ЕС) № 575/2013 

Годишен отчет 2015 

Годишни финансови отчети 2015 

Годишни оповестявания за 2015 г. съгласно чл. 431-455 от Регламент (ЕС) № 575/2013 

Годишен отчет 2014 

Годишни финансови отчети 2014 

Годишни оповестявания за 2014 г. съгласно чл. 431-455 от Регламент (ЕС) № 575/2013 

Годишен отчет 2013 

Годишни финансови отчети 2013 

Годишни оповестявания за 2013 г. съгласно чл. 335, Наредба №8 за капиталовата адекватност на кредитните институции 

Годишен отчет 2012 

Годишни финансови отчети 2012 

Годишни оповестявания за 2012 г. съгласно чл. 335, Наредба №8 за капиталовата адекватност на кредитните институции 

Годишен отчет 2011 

Годишни финансови отчети 2011 

Годишни оповестявания за 2011 г. съгласно чл. 335, Наредба №8 за капиталовата адекватност на кредитните институции 

Годишен отчет 2010 

Годишни оповестявания за 2010 г. съгласно чл. 335, Наредба №8 за капиталовата адекватност на кредитните институции 

Годишен отчет 2009 

Годишни оповестявания за 2009 г. съгласно чл. 335, Наредба №8 за капиталовата адекватност на кредитните институции 

Годишен отчет 2008 

Оповестявания съгласно чл. 335, Наредба №8 за капиталовата адекватност на кредитните институции 2008 

Годишен отчет 2007 

Оповестявания съгласно чл. 335, Наредба №8 за капиталовата адекватност на кредитните институции 2007 

Годишен отчет 2006 

Годишен отчет 2005 

Годишен отчет 2004 

Годишен отчет 2003 

Годишен отчет 2002