Вземете Зелен кредит СЕГА

Вие управлявате предприятие с годишен оборот до 4 000 000 лв.?

Искате да направите инвестиция, с която да подобрите ефективността на бизнеса си по екологичен начин?

Имате нужда от допълнително финансиране?

 

Зеленият кредит от Пощенска банка е точно за Вас!

 

С него Вие може да финансирате:

  • покупка на електрически или хибриден автомобил
  • производство на зелена енергия чрез биомаса, слънчеви панели или други възобновяеми източници
  • покупка на ново, енергоспестяващо оборудване
  • обновяване на неефективни машини и съоръжения с такива, които подпомагат опазването на околната среда
  • всякакви други проекти, свързани с поддържане или подобряване на околната среда.

Ние сме готови да подкрепим Вашата зелена идея сега!

 


 

 

При подаване на искане за кредит до 30.09.2022 г. можете да се възползвате от нашите атрактивни лихвени предложения, без да заплащате Такса за разглеждане на документи за кредит!

ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ С ИПОТЕКА

Вид на кредита: инвестиционен

Начин на погасяване: равни (анюитетни) вноски

Валута: лева/евро

Годишен лихвен процент*: от 2.50%   

Минимален срок на кредита: 5 години

Максимален срок на кредита: 10 години

Обезпечение**:

  • ипотека върху недвижимо имущество

ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ СЪС ЗАЛОГ

Вид на кредита: инвестиционен

Начин на погасяване: равни (анюитетни) вноски

Валута: лева/евро

Годишен лихвен процент*: от 3.50%   

Минимален срок на кредита: 3 години

Максимален срок на кредита: 5 години

Обезпечение**:

  • залог на движимо имущество
  • залог на сметки
  • залог на вземания по договори.

За повече информация и пълните условия за финансиране се обърнете към най-близкия финансов център на банката.

* Предложенията са валидни при подаване на искане за нов кредит Малък бизнес в срок до 30.09.2022 г. Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва лихвеният индекс „ПРАЙМ Бизнес клиенти“ в съответната валута лева или евро. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента и определяне срока на кредита и стойността на обезпечението. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия за финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. Кредитор е „Юробанк България“ АД. Повече информация за Методологията на Банката за определяне на референтен лихвен процент „ПРАЙМ Бизнес клиенти“ можете да откриете тук.

** Банката определя изискуемото от клиента обезпечение след извършване на индивидуална оценка по конкретното искане за кредит и кредитоспособността на клиента. При инвестиционни кредити, обезпечени с ипотека, допълнително може да бъде изискано учредяване на залог на движимо имущество, залог на сметки, залог на вземания по договори и др.

Възможно е ползването на различни европейски и национални гаранционни схеми с оглед допълване обезпечеността на кредита.