Бизнес кредитна линия

Свободна линия за Вашия бизнес

 • Развивате Вашия бизнес и увеличавате пазарния си дял.
 • Договаряте по-добри цени и условия за разплащане с Вашите доставчици.
 • Спокойно посрещате сезонността на приходите си при постоянни разходи в бизнеса.
 • Покривате без проблеми извънредните нужди на Вашия бизнес.
 • Оптимизирате лихвените разходи.
 • Възползвате се от внезапно открилите се възможности пред Вашия бизнес.
 • Сами определяте Вашия погасителен план.
 • Имате възможност за ежедневно теглене и погасяване според Вашите нужди.
 • Веднъж месечно заплащате само лихва върху усвоената част от кредита за ползвания период.
 • Имате предимството за дългосрочно финансиране и свобода при вземане на бизнес решения.

 

 • Размер на финансиране: до 500 000 лева
 • Валута: левове и евро
 • Схема на отпускане: свободно усвояване до одобрения лимит
 • Начин на усвояване: свободно, в брой или чрез плащане, без предоставяне на разходооправдателни документи
 • Погасяване: минимално задължително плащане на лихвата, а главницата според възможността и нуждите Ви
 • Подновяване: годишно преразглеждане на кредитната линия и на финансовото състояние на фирмата
 • Срок: до 20 години, при условие че годишното преразглеждане покаже, че финансовото състояние на фирмата позволява обслужване на кредита

Обезпечаването на кредитите е съгласно допустимите от българското законодателство обезпечения и кредитната политика на банката.

Документи