Агро овърдрафт &quot

Навреме&quot

Кредитът е предназначен за покриване на оборотни нужди на земеделски стопани или търговски предприятия, занимаващи се с производство на земеделска продукция и селскостопански дейности.

 
Предимства:

  • Оборотни средства за покриване на текущи разходи до получаване на преки доплащания (субсидии)
  • Минимално месечно плащане – натрупаната месечна лихва
  • Без такса за предсрочно погасяване със средства от постъпили субсидии

 

Заявете онлайн, чрез видео консултация или на 02/ 8179200!

 

  • Валута : лева   
  • Размер: до 95% от общия размер на заявените за получаване преки доплащания (субсидии) за отделния земеделски производител, максимум 500 000 лева   
  • Срок на кредита: до 5 години
  • Обезпечение:особен залог върху всички съществуващи и бъдещи вземания на Залогодателя,  произтичащи от подпомагането по схеми и мерки за директни плащания, разплатени чрез Държавен фонд Зeмеделие - Разплащателна агенция
  • Начин на погасяване: минимално плащане на натрупаната месечна лихва
  • Такси и комисиони: съгласно тарифата на банката за клиенти - юридически лица