Агро овърдрафт "Навреме"

Кредитът е предназначен за покриване на оборотни нужди на земеделски стопани или търговски предприятия, занимаващи се с производство на земеделска продукция и селскостопански дейности.

 
Предимства:

 • Оборотни средства за покриване на текущи разходи до получаване на преки доплащания (субсидии)
 • Минимално месечно плащане – натрупаната месечна лихва
 • Без такса за предсрочно погасяване със средства от постъпили субсидии

 

Само до 31.05.2021 г. Ви предлагаме още:

 • Промоционални лихвени нива   
 • Без такса за разглеждане на документи за кредит
 • 50% по-ниска такса одобрение
 •  

  Заявете онлайн, чрез видео консултация или на 02/ 8179200!

   

  • Валута : лева   
  • Размер: до 95% от общия размер на заявените за получаване преки доплащания (субсидии) за отделния земеделски производител, максимум 500 000 лева   
  • Срок на кредита: до 5 години
  • Обезпечение:особен залог върху всички съществуващи и бъдещи вземания на Залогодателя,  произтичащи от подпомагането по схеми и мерки за директни плащания, разплатени чрез Държавен фонд Зeмеделие - Разплащателна агенция
  • Начин на погасяване: минимално плащане на натрупаната месечна лихва
  • Такси и комисиони: съгласно тарифата на банката за клиенти - юридически лица

           Само до 31.05.2021 г. Ви предлагаме още:

   

 • Промоционални лихвени нива   
 • Без такса за разглеждане на документи за кредит
 • 50% по-ниска такса одобрение