Основен информационен документ

Основен информационен документ

ЛФ фондове

Фондове Акции   

Фондове Облигации  

 • Фонд Глобални облигации - EUR

Абсолютна възвръщаемост

 • Фонд Абсолютна възвръщаемост - EUR

Кеш фондове EUR и USD

 • Фонд Доход Плюс EUR  
 • Фонд Доход Плюс USD 

ЛФ Фонд от фондове

 • Фонд от фондове - Глобален нискорисков - EUR , BGN 
 • Фонд от фондове - Глобален среднорисков - EUR  , BGN 
 • Фонд от фондове - Глобален високорисков - EUR 
 • Фонд от фондове - Балансирана комбинация Глобален - EUR 
 • Фонд от фондове - Балансирана комбинация САЩ - USD 
 • Фонд от фондове - Комбинация акции - EUR
 • Фонд от фондове – Фокус социално отговорни инвестиции - EUR , USD 
 • Фонд от фондове - Глобални Развиващи се пазари -  EUR

Други документи

ЛФ

ЛФ Фонд от фондове

Уведомяваме инвеститорите, че съгласно PRIIPs документът Ключова информация за инвеститорите (КИИ) e замен от Основен информационен документ. Молим да се запознаете с ОИД за всеки конкретен фонд в линковете по-горе. 

Виж също