Често задавани въпроси

Дебитни карти

Възможно е блокираната сума да е следствие от авторизации по Вашата дебитна карта от последните дни, които все още не са осчетоводени. При осчетоводяването, което се случва по принцип в рамките на седмица, тя ще бъде освободена.

За Ваше улеснение може да следите всички извършени транзакции чрез услугата за електронно банкиране e-Postbank /меню Карти – подменю Активни – секция Транзакции/:

При необходимост от допълнителна информация и съдействие, може да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на номер 0700 18 555/+359 2 816 60 00 при набиране от чужбина и да изберете опция три от главното меню.

Да, дебитната карта може да бъде изпратена до адрес извън територията на Република България.

Цената за тази услуга е в размер на 100,00 лв.

За иницииране на изпращане, моля свържете се с нас.